W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Tijdsaanduiding hoog- en laagwater in 'Detail overzicht 48 uur voor het waddengebied' veranderd

Wadlopen Nieuws 2022 - 2023

Tijdsaanduiding hoog- en laagwater in 'Detail overzicht 48 uur voor het waddengebied' veranderd

zaterdag 19 maart 2022

Door Redactie

EZINGE Gn. - Om voorafgaand aan een wadlooptocht de verwachte waterstanden te weten te komen wordt door wadlopers vaak gebruikt gemaakt van de webpagina van het Hydro Meteo Centrum van Rijkswaterstaat
Detail overzicht 48 uur voor het waddengebied.

Sinds enige tijd wordt op deze webpagina niet meer de astronomische tijd van hoog- en laagwater vermeld maar de 'verwachte tijd' van hoog- en laagwater. Waarbij in de tijdsberekening dus rekening is gehouden met luchtdruk, windrichting, windkracht en mogelijk andere oorzaken die afwijkingen geven.


Kolom 2-5 staan op de webpagina van Rijkswaterstaat. Kolom 1 is door ons toegevoegd. Het tijdsverschil tussen 'astromonische tijd' en 'verwachte tijd' bedraagt in dit voorbeeld bij laagwater te Lauwersoog max. 34 minuten, nl. op 20 maart 2020.
Bron HMC Rijkswaterstaat 18-03-2022 en Getijtafels voor Nederland 2022

Veel consequenties voor wadlooptochten heeft deze nieuwe werkwijze van het Hydro Meteo Centrum vermoedelijk niet, wel vinden we het belangrijk dat de gebruikers van de webpagina weten dat de tijdsaanduiding is veranderd. Tijdens doodtij-laagwater op 13 maart jl. bedroeg het tijdsverschil te Lauwersoog tussen astronomische tijd van laagwater en de uiteindelijk verwachte tijd van laagwater ca. 1 uur.

De uiteindelijk gemeten/geregistreerde tijd en stand van hoog- en laagwater wordt voor Lauwersoog gepubliceerd op Lauwersoog - Waterstand [cm].


We hebben het Hydro Meteo Centrum verzocht op de webpagina een extra kolom toe te voegen met de verwachte astronomische tijden van hoog- en laagwater.

Reactie HMC, 22 maart 2022:
'We hebben hier vanmorgen even met een collega naar gekeken.
Dit is niet eenvoudig te doen en vergt de nodige aanpassingen in de automatische processen die deze tabellen aanmaken.
Vooralsnog zijn we dan ook niet voornemens om dit aan te passen.
Het is op dit moment de keuze of verwachtingstijdstip of astronomisch tijdstip.
Gekozen is om het verwachtingstijdstip te tonen.
Tijdstip van het astronomisch getij is af te lezen uit de getijtabellen.
Wellicht staat de juiste locatie voor u hierbij in deze link.'