W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws E-learning cursus voor begeleiders en solo-wadlopers en opfriscursus voor routiniers online

Wadlopen Nieuws 2022 - 2024

E-learning cursus voor begeleiders en solo-wadlopers en opfriscursus voor routiniers online


Wadlopers bij Noordpolderzijl - 22 oktober 2022.
Foto Esther van den Reek

1. E-learning voor begeleiders en sololopers over wadlopen

woensdag 26 oktober 2022

LEEUWARDEN - Begeleiders van natuur-educatieve wadlooptochten en solo-wadlopers worden verplicht om een (online)cursus te volgen en deze met succes af te ronden. Dit voorschrift wordt opgenomen in de nieuwe Wadloopverordening 2023 van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. De verplichte cursus gaat gelden voor nieuwe begeleiders en nieuwe solo-wadlopers, niet voor degenen die al actief zijn.

Lees verder in de Leeuwarder Courant (archief)

Bron: Leeuwarder Courant - 25 oktober 2022


Update 10 februari 2024

Juli 2023 is de E-learning online gegaan

De cursus is bedoeld voor nieuwe solo-wadlopers en voor nieuwe begeleiders, zowel de begeleiders van Natuur-educatieve tochten als van Begeleider Droogvallende platen. Bij deze laatste categorie wordt er een wadlooptocht gemaakt vanaf een schip.
De cursisten kunnen online een Eindopdracht maken, voor alle drie de categorieën is er een eindopdracht. Als deze voldoende is gemaakt (80% van de antwoorden dient correct te zijn) kan er een certificaat worden gedownload. Deze wordt bij de vergunningaanvraag gevoegd.

Naar E-learning voor begeleiders en sololopers over wadlopen
Scroll naar onderen op de webpagina. Op dezelfde webpagina kan ook de vergunning worden aangevraagd.


2. Opfriscurus voor wadlopers

woensdag 21 december 2022

Er wordt gewerkt aan een nieuwe E-learningmodule voor wadloopgidsen. Volgens planning komt deze in het voorjaar van 2023 beschikbaar.

Wadloopgidsen dienen op basis van de Wadloopverordening 2019 periodiek aan een wadloopoefening deel te nemen. Daarbij heeft de Veiligheidsadviescommissie Wadlopen (VACW) aangegeven aanvullend te willen investeren in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van deze doelgroep. Om die reden heeft de voorzitter van de commissie, mw. Ineke van Gent, de CRW gevraagd een E-learningmodule te maken voor wadloopgidsen. De CRW maakt deze module samen met vertegenwoordigers van de wadlooporganisaties, Veiligheidsregio Fryslân en met Cando Learning. Zodra de E-learningmodule beschikbaar is, zal deze op de website van de CRW worden aangeboden.

Bron: CRW Nieuwsbrief Winter 2022/2023 - 21 december 2022


Update 10 februari 2024

Juli 2023 is de opfriscursus online gegaan

Naar E-learning module Veilig Wadlopen.


Meer info:

Cando Learning