W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Reddingsoefening wadlopers 7 mei 2022 op wad bij Engelsmanplaat

Wadlopen Nieuws 2022 - 2024

Reddingsoefening wadlopers 7 mei 2022 op wad bij Engelsmanplaat


De wadlopers onderweg naar Engelsmanplaat. Korte pauze in de vaargeul bij de ton WW 17.
Foto Peter Huizing

zondag 31 juli 2022

Door Redactie

LAUWERSOOG - Op zaterdag 7 mei 2022 werd de eerste reddingsoefening voor wadlopers in 2022 gehouden. Ongeveer 70 wadloopgidsen namen er aan deel.
De oefening vond plaats op het wad tussen Wierum en Engelsmanplaat.

Tijdens de tocht kwam men er achter de vloed veel eerder op kwam dan verwacht. Door een 'fout in de getijtafel' (het tijdstip voor laagwater was per abuis een uur te laat vermeld) kwam de vloed een uur eerder op dan was voorzien en kon er niet meer worden teruggekeerd naar de vaste wal.

Tot overmaat van ramp 'verdraaide op Engelsmanplaat een deelnemer zijn knie'. Op deskundige wijze werd er eerste hulp verleend en de patiënt werd op een brancard vervoerd naar een plek waar met de inmiddels gealarmeerde reddingsdienst was afgesproken.

De hulp kwam van drie KNRM-reddingboten, twee van Schiermonnikoog, een van Lauwersoog. Het duurde enige tijd voor iedereen aan boord van de schepen was. Diverse deelnemers hadden het tijdens het wachten koud gekregen. Op zee werd overgestapt op een passagiersschip, waarmee de groep naar Lauwersoog werd gebracht.

Omdat het aantal aanmeldingen voor de tocht groter was dan het aantal mensen dat mee kon doen is op 22 okt. 2022 een nieuwe reddingsoefening georganiseerd.


Kaartje van het wad tussen Wierum en Engelsmanplaat met de locatie van de diverse 'events'.


Een deelnemer heeft zijn knie verdraaid en kan niet meer lopen. Hij krijgt eerste hulp.
Foto Peter Huizing


Gewikkeld in een reddingsdeken wordt de patiënt op een brancard gelegd.
Foto Peter Huizing


Zes dragers hebben de patiënt met brancard opgetild en staan gereed om de tocht te vervolgen naar een plek waar de inmiddels gealarmeerdere reddingsboten zullen komen.
Foto Peter Huizing


Transport van de patiënt. Mbv. een tweede reddingsdeken wordt geprobeerd de patiënt en de dragers zo veel mogelijk uit de wind te houden.
Foto Peter Huizing


Het dragen van de patiënt.
Foto Peter Huizing


De KNRM is gevraagd hulp te verlenen. De reddingboot Koning Willem 1 van Schiermonnikoog (of Annie Jacoba Visser van Lauwersoog) nadert in volle vaart.
Foto Peter Huizing


De reddingboten Koning Willem 1, Annie Jacoba Visser en Edzard Jacob zijn gearriveerd.
Foto Peter Huizing


Patiënt en brancard worden op een drijvende brancard gelegd voor vervoer naar de Edzard Jacob.
Foto Peter Huizing


De patiënt wordt aan boord van de Edzard Jacob gebracht.
Foto Peter Huizing


De wadlopers staan op Engelsmanplaat te wachten om te worden geëvacueerd.
Foto Peter Huizing


De eerste wadlopers naderen de Annie Jacoba Visser.
Foto Peter Huizing


De eerste wadlopers gaan aan boord.
Foto Peter Huizing


Andere wadlopers zijn aan boord van de Edzard Jacob gegaan.
Links het wadwachtershuis van Engelsmanplaat.

Foto Peter Huizing


Aan boord van de Annie Jacoba Visser.
Foto Peter Huizing


De Annie Jacoba Visser langszij de Koning Willem 1.
Foto Peter Huizing


Alle geredde wadlopers stapten op zee over op een passagiersschip en werden overgebracht naar Lauwersoog.
Foto Peter Huizing