W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Zomer 2022: Partij voor de Dieren vraagt om striktere regels voor wadloopgroepen

Wadlopen Nieuws 2022 - 2024

Zomer 2022: Partij voor de Dieren vraagt om striktere regels voor wadloopgroepen

'Verstoring van en schade aan Waddennatuur neemt toe, de kwelders en de zeebodem zijn geen pretpark.'

Gedeputeerde Staten van Groningen: 'Het valt wel een beetje mee allemaal, maar we houden de vinger aan de pols.'


Wadlopers tijdens een winterse wadlooptocht ten zuiden van Schiermonnikoog - 18 december 2022.
Foto Esther van den Reek

woensdag 30 november 2022, update 20 februari 2023

Door Redactie

GRONINGEN - De provincies Groningen en Friesland moeten strengere regels opstellen voor de organisatoren van wadlooptochten, stellen de Statenfracties van de Partij voor de Dieren in Groningen en Friesland. De verstoring van kwetsbare Waddennatuur door grote groepen wadlopers neemt toe volgens de partij. Op weg van dijk naar zee worden broedende vogels verstoord, kweldernatuur platgetrapt en vee verjaagd. Ook is er sprake van parkeeroverlast op sommige plaatsen. Boeren en landschapsbeheerders zijn hier en daar al overgegaan tot het afsluiten van gebieden.

Fractievoorzitter Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Groningen: 'Het is begrijpelijk dat mensen willen genieten van de schoonheid van het Wad. Maar wel op de voorwaarde dat zij zich strikt aan de geldende regels houden om schade te voorkomen. Het belang en de draagkracht van de natuur moet voorop blijven staan. De kwelders en de zeebodem zijn geen pretpark dat rücksichtslos door vele duizenden mensen mag worden platgetrapt'.

'Meer handhaving nodig'
De provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland geven gezamenlijk de wadloopvergunningen uit en zijn mede verantwoordelijk voor toezicht. Aan de vergunningen zijn voorschriften en beperkingen verbonden om de natuur te beschermen. De Partij voor de Dieren dringt aan op striktere regels, een limiet per gebied en meer handhaving. Wadloopgidsen die zich niet aan de regels houden moeten gewaarschuwd worden dat ze hun vergunning kwijtraken wanneer hun groepen zich niet aan de regels houden. Ook vragen de fracties om nieuw ecologisch onderzoek naar de mogelijk schadelijke gevolgen van wadlopen, onder andere met betrekking tot de verstoring van broedende en fouragerende vogels en de bescherming van zeldzame planten. Met dat onderzoek in de hand kan dan een plan worden opgesteld waarbij natuurbescherming en recreatie op een goede manier samengaan.

De fracties van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Groningen en Friesland hebben schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. In antwoord op deze vragen vindt het College van GS in Groningen dat het wel een beetje meevalt allemaal met verstoring en ordeloosheid, maar dat wel de vinger aan de pols wordt gehouden.

Bijdrage voor de Wadloopverordening 2023
Op 8 februari 2023 heeft de Partij voor de Dieren een schriftelijke bijdrage geleverd aan de discussie omtrent de nieuwe Wadloopverordening 2023, zie onder bij 'Meer info'.

Meer info:

Vragen PvdD Groningen aan GS Groningen
8 juli 2022

Antwoorden GS Groningen
20 september 2022

Bijdrage PvdD Groningen ivm. de discussie omtrent de nieuwe Wadloopverordening 2023
8 februari 2023

Interview met Ankie Voerman op OOG-Radio (Groningen)
21 juli 2022 (for the time being online)


Wadloper tijdens een winterse wadlooptocht ten zuiden van Schiermonnikoog - 18 december 2022.
Foto Lammert Kwant