W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Nieuwsarchief Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018 Provincie Friesland bereidt nieuwe Wadloopverordening voor

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Provincie Friesland bereidt nieuwe Wadloopverordening voor

zaterdag 10 december 2011, update 15 januari 2013

LEEUWARDEN - Door enkele medewerkers van de provincie Friesland wordt een nieuwe Wadloopverordening (wadloopwet) voorbereid. De huidige Wadloopverordening dateert van 1996 en moet worden aangepast.

Veiligheid
De nieuwe Wadloopverordening zal alleen nog de veiligheid van het wadlopen regelen. Natuurbescherming wordt geregeld in het Beheerplan Waddenzee.

Eerder leek het er op dat de provincie de Wadloopverordening wilde overdoen aan een andere overheid, nl. rijk of gemeentes. Wadlopers hebben aangegeven hier geen voorstander van te zijn. Bovendien bleken veel gemeentes er niet voor te voelen de Wadloopverordening te gaan uitvoeren en op te nemen in de Alg. Politieverordeningen.

Er is eind 2011 een Concept-verordening verschenen.
In de nieuwe opzet verdwijnen mogelijk de bestaande Wadloop A-, B- en C-vergunningen. Individuele personen die met deelnemers het wad op gaan dienen in de toekomst een zgn. wadloopcertificaat te kunnen tonen.
Wadlooporganisaties dienen een keurmerk te hebben. En kunnen gebruik maken van de diensten van de certificaathouders.
Of individuele wadlopers die alleen het wad opgaan een certificaat nodig hebben is niet bekend.

Meldplicht en meer gidsen per groep
Verder wordt voorgesteld de meldplicht in te voeren, voor aanvang van iedere wadlooptocht dient de wadloper zich te melden bij de Kustwacht. Ook wordt voorgesteld het aantal gidsen op iedere wadlooptocht uit te breiden, zo wordt het voor groepen tot 12 personen verplicht met 2 gidsen de tocht te begeleiden. Onder de huidige regeling is dit 1 gids.

Oude verordening als basis
Eerder is door de wadlooporganisaties aangegeven goed te kunnen leven met de bestaande Wadloopverordening, die in hun ogen 31 jaar goed heeft gewerkt. Eventueel kan het wat meer summier, zodat de provincie Friesland minder werk aan de uitvoering van de verordening heeft.

Na een gesprek op 3 okt. 2012 jl. is door de 8 wadlooporganisaties voorgesteld zelf met een voorstel te komen voor een nieuwe Wadloopverordening. Naar verwachting zal deze verordening sterk lijken op de huidige regeling.
Een delegatie van de wadlooporganisaties is bezig met de voorbereiding.

De wadlooporganisaties hebben verder aangegeven het belangrijk te vinden dat er 1 loket blijft voor de vergunningen. En dat er niet straks in Groningen en Noord-Holland aparte vergunningen / certificaten moeten worden aangevraagd.

Naar verwachting zal een nieuwe Wadloopverordening niet voor 1 januari 2014 van kracht worden.