W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Nieuwsarchief Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018 Vergunningvoorwaarden Wadlopen aangepast

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Vergunningvoorwaarden Wadlopen aangepast

vrijdag 7 februari 2014

LEEUWARDEN - Met ingang van 1 maart 2014 zijn de voorwaarden bij de wadloopvergunningen enigszins aangepast. Vanaf die datum geldt voor een periode van 3 jaar een nieuwe vergunning. Elke wadlooporganisatie (A-vergunning), individuele wadloopgids (B-vergunning), individuele wadloper (C-vergunning) en organisator van wadexcusies (ontheffinghouder) heeft de afgelopen periode een (nieuwe) vergunning aangevraagd. In de meeste gevallen is deze aanvraag gehonoreerd.

De vergunningvoorwaarden bij de A- en B-vergunning zijn enigszins aangescherpt.
Naar aanleiding van de affaire van 26 sept. 2013 waarbij twee dames vastzaten in het slik bij de veerdam van Holwerd is een nieuwe regel ingevoerd:

"De vergunninghouder heeft een zorgplicht ten aanzien van de deelnemers. Hij dient er, uit het oogpunt van veiligheid, op toe te zien dat deelnemers tijdens een wadlooptocht onder geen beding op eigen kracht, zonder begeleiding, teruglopen naar de vaste wal."

Ook zijn de materialen enz. die tijdens een wadlooptocht met deelnemers moeten worden meegenomen enigszins aangepast.

Nieuwe wadloopverordening
Er wordt nog steeds gewerkt aan een nieuwe Wadloopverordening (wadloopwet). De afgelopen twee jaar is regelmatig overleg gevoerd tussen de Waddenprovincies, Veiligheidsregio Friesland en de 8 wadlooporganisaties. Men is het daarbij tot op heden niet eens kunnen worden over hoe een nieuwe verordening er uit moet zien. Door de provincie Friesland is onlangs een externe projectbegeleider aangesteld die moet proberen de partijen op een lijn te krijgen en een verordening met draagvlak aan Provinciale Staten van Groningen, Friesland en Noord-Holland te presenteren.