W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Nieuwsarchief Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016 BAGGEREN HAVEN EN VAARGEUL NOORDPOLDERZIJL VOORJAAR 2009

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

BAGGEREN HAVEN EN VAARGEUL NOORDPOLDERZIJL VOORJAAR 2009

woensdag 1 juli 2009

Van begin maart t/m eind juni 2009 zijn vaargeul en haven van Noordpolderzijl Gn. uitgebaggerd.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, zie hier het relaas, chronologisch.


Update 1 juli 2009:
Er hoeft in 2009 in de haven van Noordpolderzijl geen havengeld te worden betaald. Mededeling gemeente Eemsmond. Update 27 juni 2009:
De werkzaamheden te Noordpolderzijl zijn gereed. Haven en vaargeul zijn gebaggerd. Er liggen 3 groene tonnen (VN1, 3 en 5). En het Vaarwater Noordpolderzijl is voorzien van groene staken. Op smalle plaatsen is ook een rode staak geplaatst.
Klaar is Kees ! (dwz. de Joost Visser Infragroep).

Het graven van een nieuwe geul door een zandbank bij de Zuid Oost Lauwers heeft niets opgeleverd. Het ebwater weigert door de nieuwe bedding af te stromen.
De staken staan langs de bedding waar op 26 juni jl. het water stroomde.


Graafmachine graaft nieuwe bedding voor vaarwater Noordpolderzijl
nabij Zuid Oost Lauwers, 23 juni 2009
Foto Jan OverduinUpdate 23 juni 2009:
Te Noordpolderzijl Gn. lijken de baggerwerkzaamheden vanmiddag te zijn afgerond. In de haven werden de laatste stukken persleiding de kade op getrokken en uit elkaar gehaald. Haven en vaargeul zijn vrij van stukken persleiding.

Tot onze verrassing werd gisteren en vandaag een zandbank doorgegraven om het Riet een kortere weg naar de Zuid Oost Lauwers te geven. Het water had echter nog niet veel zin de nieuwe bedding te volgen, de nieuw gegraven geul stond vrijwel droog. Het stuk is totaal ca. 150 m lang.
Het lijkt water naar de zee dragen. het Vaarwater NPzijl 'kwispelt' op deze plaats altijd naar hartelust, het is er erg dynamisch en dat zal naar verwachting ook zo blijven.
Opvallend is dat het weggegraven zand mag blijven liggen en niet wordt afgevoerd naar Lauwersoog.

Er is nog geen aanvang gemaakt met het plaatsen van staken: de vaargeul naar de haven is dus niet gemarkeerd!


Update 17 juni 2009:
De haven is weer opengesteld. Maar de rode en groene prikken/boompjes die het ca. 3 km lange smalle deel van de vaargeul moeten markeren zijn nog niet neergezet, er is ook nog geen begin mee gemaakt. De betonning VN 1 en 3 is wel op orde, zie onder.
De persleiding wordt gedemonteerd in losse stukken van ca. 60 m. Deze worden met een graafmachine naar de zeedijk gesleept en daar gedemonteerd. Her en der verspreid in het terrein (ook in en op de bodem van de vaargeul!) liggen losse stukken persleiding.
Mede door het ontbreken van de markering is het daarom niet zonder risico naar Noordpolderzijl te varen.

Vaarwater naar Noordpolderzijl (received 2009-06-16 15:45:01 from RIZA)
Valid 2009-06-16 to 2009-06-23
Country: Nederland

Het groene spitse drijfbaken VN 1 is vervangen door een groene spitse kunststof sparboei VN 1 en verlegd naar positie 53 27,7472' N - 006 33,9794' E

Het groene spitse drijfbaken VN 3 is vervangen door een groene spitse kunststof sparboei VN 3 en verlegd naar positie 53 27,6666' N - 006 34,1461' E.

Het groene spitse drijfbaken VN 5 is opgenomen uit positie 53 27,5225' N - 006 34,1718' E.

Source: E-mailber. RWS Noord-Nederland Waterdistrict Waddenzee Scheepvaartzaken, Berna AWZ 2009-238


Update 15 juni 2009:
Vaarwater naar Noordpolderzijl (received 2009-06-15 15:45:02 from RIZA)
Valid 2009-06-15 to 2009-06-22
Country: Nederland

De haven van Noordpolderzijl is weer toegankelijk voor scheepvaart. Scheepvaart dient er rekening mee te houden dat de betonning naar de haven van Noordpolderzijl nog niet is aangepast aan de nieuwe situatie.
De vorige scheepvaartberichten AWZ 2009-83 (2009-1587-0) van 12 maart 2009, AWZ 2009-113 (2009-2341-0) van 09 april 2009 en AWZ 20090-146 2009-2341-1) van 08 mei 2009 komen hiermee te vervallen.

Source: E-mailber. RWS Noord-Nederland Waterdistrict Waddenzee Scheepvaartzaken, Berna 2009-234Update 10 juni 2009:
Er is een begin gemaakt met het opruimen van het materiaal dat is gebruikt bij het uitbaggeren van vaargeul en haven Noordpolderzijl, zie foto. De 4 km lange persleiding wordt meter voor meter door een graafmachine de havenkade op getrokken en daar gedemonteerd. Niet met perslucht, maar met steeksleutels.

Volgens tijdelijk havenmeester Jan Schoonveld is nog niet bekend wanneer de haven weer voor de scheepvaart wordt opengesteld. Dus voorlopig gesloten.


Demontage persleiding in de haven van Noordpolderzijl, 10 juni 2009
Foto Jan Overduin


Update 6 juni 2009:
De baggeraars van vaargeul en haven Noordpolderzijl hebben op vrijdag 5 juni jl. de eindstreep bereikt. Haven en vaargeul zijn opgeschoond, zie foto.
Niet bekend is wanneer de haven weer voor de scheepvaart wordt opengesteld.


De opgeschoonde haven van Noordpolderzijl, D-day 6 juni 2009
Foto Jan Overduin


Update 4 juni 2009:
Vanmiddag, 4 juni, was er nog 32 meter baggerwerk te gaan in de haven. Het werk is bijna voltooid. De persleiding lag er weer netjes bij.

De haven blijft voorlopig gesloten.

De eerste (zeil)boot die Noordpolderzijl als thuishaven heeft kwam vanmiddag aanvaren en is er afgemeerd,

De gemeente Eemsmond heeft 4 ton betaald voor het baggerwerk. Naar verluid heeft het werk de aannemer tot nu toe 20 ton gekost, dus 2 miljoen euro. Begrote einddatum was 31 maart. Werk vrijwel gereed op 4 juni.


Update 1 juni 2009:
De persleiding van ca. 3 km lang die het slib uit de haven van Noordpolderzijl moet vervoeren naar binnenschepen op de Zuid Oost Lauwers is op 3 plaatsen gebroken. Op een vierde plaats staat de buis ook op breken.
Naast de stroomgeleidingsdam / rijsdam naast het Vaarwater Noordpolderzijl zijn enkele diepe spoelgaten ontstaan, waarschijnlijk ten gevolge van lekkage van de persleiding. Jl. zaterdag is een wadloopgids daar licht gewond geraakt.

Nog 90 meter baggeren te gaan!
Welke bestuurder durft met de vuist op tafel te slaan en te zeggen: En nu is het afgelopen? En a.s. dinsdag of woensdag een kraan met een zeer lange arm te huren? Het laatste slik uit de haven kan aan de oostzijde van de haven worden gedeponeerd. Dan is het werk donderdag of vrijdag a.s. gereed! En dan direct naar de raad of naar de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven.


Schade aan de persleiding, 1 juni 2009
Foto's Lammert Kwant


Update 30 mei 2009:
Donderdagmiddag 28 mei is een mankement ontstaan in het onderwater gedeelte van de zandzuiger in de haven van Noordpolderzijl.
Door de krachtige oostenwind zijn opnieuw twee breuken ontstaan in de persleiding. Na Pinksteren zal worden gepoogd de schade te herstellen.
Voor een volle zaal met genodigden in Delfzijl heeft de Minister van LNV Gerda Verburg gezegd dat haar ministerie wil meedenken over een praktischer manier van baggeren een volgende keer.


Update 28 mei 2009:
Ca. 80 m van de haven is 'gedaan'. In de loop van de middag is het werk stopgezet in verband met een technisch mankement aan de zandzuiger.


Bruisende activiteiten in de haven van NPzijl
Foto Jan Overduin


Update 27 mei 2009:
De baggeraars van Noordpolderzijl hebben vandaag de haven bereikt. Aan het einde van de middag was er ca. 15 m slikvrij gemaakt. Nog ruim 200 m te gaan in een haven tot aan de rand gevuld met slik (= Groninger zeeklei).


De zandzuiger is de eerste dukdalven van Noordpolderzijl gepasseerd.
Met stokken is de omvang van het uit te diepen gedeelte aangegeven
Foto Jan Overduin


Update 26 mei 2009:
De zandzuigers naderen de haven.
Nog te gaan 60 m Vaarwater Noordpolderzijl (= vaargeul) en 220 m haven, totaal 280 meter. De persleiding had van het ruwe weer van de afgelopen 24 uur niet te lijden gehad.
De haven van Noordpolderzijl is met Pinksteren gesloten.


De zandzuiger nadert de haven van Noordpolderzijl
Foto Jan Overduin


Update 19 mei 2009:
Sinds vrijdag jl. is er 140 m geul gebaggerd
Nog te gaan 360 m Vaarwater Noordpolderzijl (= vaargeul) en 220 m haven.


Update 16 mei 2009:
De baggerwerkzaamheden op Noordpolderzijl zijn vrijdag 15 mei in de loop van de dag hervat. De persleiding is hersteld. Na het weekend wordt er verder gewerkt.


Update 15 mei 2009:
Op Radio Noord meldt wethouder Sienot van de gemeente Eemsmond dat er enige vertraging is opgetreden bij het baggerwerk te Noordpolderzijl. Er moet volgens Sienot nog 500 m geul worden gebaggerd en hij verwacht dat dit werk op 20 mei a.s. gereed is. De wethouder meldt er niet bij dat daarna de hele haven (220 m lang) nog onder handen moet worden genomen. Verwachte tijdsduur daarvan is onbekend.

De aannemer is ondertussen al enige tijd voor eigen rekening aan het werk. Met ongeduld zal er worden gewacht op het moment dat de afgesproken hoeveelheid bagger is verwerkt. Volgens nieuwe schattingen ligt er veel meer bagger dan eerder was becijferd. Dit wordt uiteraard niet op kosten van de aannemer verwijderd, maar op kosten van de opdrachtgevers, gemeente Eemsmond en Waterschap Noorderzijlvest. Beide instanties hebben er belang bij dat het extra materiaal in zo kort mogelijke tijd wordt verwerkt. Toch maar op de kwelder?


Update 12 mei 2009:
De persleiding is nu op 2 plaatsen gebroken, er zijn geen vorderingen gemaakt met het baggeren / zuigwerk sinds donderdag 7 mei jl. De 1e breuk is op 7 mei jl. ontstaan. Nog te gaan 720 m: 500 meter geul en 220 m haven.


Twee buiseinden worden aan boord van ms. Hendrik Antonie gebracht voor reparatie
Foto Lammert Kwant

De eerste breuk wordt nu gemaakt en ligt dicht bij de Zuid Oost Lauwers. Er lag een schip met professionele apparatuur bij de breuk, drooggevallen op het wad. Beide breukeinden waren aan boord gebracht. Naar verwachting kan deze breuk voor middernacht gemaakt zijn.


Gebroken en weggedreven persleiding.
Foto Lammert Kwant

De 2e breuk ligt dichter bij de haven. Vervelend: beide breukeinden lagen tenminste 1 km van elkaar af, de felle oostenwind is er met het landwaartse gedeelte van door gegaan en had de buis over een grote lengte losgetrokken van de rijsdam.

We wagen ons niet meer aan een prognose voor een einddatum van het baggerwerk.
Naar verluid wordt er aan gedacht de laatste portie slib (tenminste de helft van wat er oorspronkelijk lag!) toch maar op de kwelder aan weerszijden van het Riet te storten. Hoe zou de vergunningverlener LNV daar tegen aan kijken ?


Update 8 mei 2009:
De persleiding waarmee het slik naar de transportschepen op de Zuid Oost Lauwers wordt vervoerd is gebroken. De werkzaamheden zijn stilgelegd. Na het weekend zal worden geprobeerd de einden weer met elkaar te verbinden.


Update 7 mei 2009:
De persleiding waarmee het slik naar de transportschepen op de Zuid Oost Lauwers wordt vervoerd is gebroken op ca. 400 m van het eindpunt. De einden lagen ca. 100 m uit elkaar.
De persleiding leek 7-10 dagen geleden stevig verankerd aan de lange houten rijsdam. De touwtjes waarmee het was vast gebonden bleken in de harde westenwind en de golven van de laatste dagen niet sterk genoeg en nu lag alles weer voor top en takel op de oostoever van het Vaarwater Noordpolderzijl, als een wilde kronkelende slang, tot 200 m van de lange houten dam.
Sinds 2 dagen geleden is er 60 meter vordering gemaakt, het zuigschip ligt nu op 720 m van het einde van de haven.
Nog 500 m geul te gaan en 220 m haven. Niet bekend is wanneer de persleiding wordt gerepareerd.


Werkzaamheden bij hoogwater
Foto Jan Overduin


Update 5 mei 2009:
Het baggeren van Vaarwater Noordpolderzijl bleek vanmiddag te zijn gevorderd tot 780 m van het einde van de haven.


Bij laagwater liggen de werkzaamheden stil
Foto Henk Schildhuis


Baggeren. Op de achtergrond het verbrede Vaarwater Noordpolderzijl
Foto Lammert Kwant


Update 1 mei 2009:
Het baggeren van Vaarwater Noordpolderzijl bleek vanmorgen te zijn gevorderd tot 940 m van het einde van de haven.
Sinds 8 april toen de zuigwerkzaamheden zijn begonnen is er ca. 1260 m geul behandeld. Dat is t/m 3 mei 48 m per dag.
Met deze snelheid hebben we vanaf 4 mei nog 20 dagen te gaan. Dat maakt 24 mei. Het vele extra slik in de haven die nog helemaal moet gebeuren niet meegerekend, vermoedelijk is het werk diverse dagen na 1 juni a.s. gereed. Daarna alles opruimen.

Vorige week heeft het werk een of meer dagen stil gelegen omdat de boten die het slik naar Lauwersoog afvoeren deels vastlagen op het wad onder Schiermonnikoog.


Update 21 april 2009:
Er is sinds 15 april ca. 360 meter geul (Vaarwater Noordpolderzijl) uitgebaggerd, het zuigschip lag hedenmiddag op 1450 m hemelsbreed van het einde van de haven.
Dat betekent dat nu 750 m van 2.2 km geul en haven is uitgebaggerd.
Verwachte aankomstdatum einde haven ca. 20 mei. Extra benodigde tijd ivm. de grootte van het havenbekken niet meegerekend. Daarna alles opruimen, einde oefening rond 30 mei.


Update 15 april 2009:
Er is sinds 10 april ca. 60 (zestig) meter van de geul uitgebaggerd, het zuigschip lag op 1810 m hemelsbreed van het einde van de haven.
Resultaat ca. 12 m per dag, geschatte einddatum werkzaamheden 15 sept. Daarna alles opruimen, rond 1 okt. klaar.
Misschien is er met Pasen niet gewerkt, dan ziet het er schema er wat beter uit. Het extra slik in de haven niet meegerekend.

Op de Zuid Oost Lauwers werd het ingedikte slik uit een schip overgetakeld naar een ander schip. Om te worden afgevoerd richting zee.


Update 10 april 2009:
Er was ca. 180 m verder gebaggerd in 2 dagen, richting haven. Totaal is nu een kleine 300 m van 't Riet (de vaargeul) uitgediept. Het zuigschip lag hemelsbreed op 1870 m van het einde van de haven, dus nog een kleine 2 km te gaan, incl. het hele havenbekken.


Afvoerbuizen voor slib liggen gereed in de haven van Noordpolderzijl om aan
elkaar te worden gekoppeld en richting zee te worden getrokken, 26 maart 2009


Verspoelde buis ligt tegen rijsdam, 16 maart 2009


Verspoelde buis ligt tegen rijsdam, 22 maart 2009


Verspoelde buis ligt tegen rijsdam, 22 maart 2009


Verspoelde buis ligt over rijsdam, 22 maart 2009


Schade aan rijsdam, 26 maart 2009


Uitgezet tracé, 22 maart 2009


Verspoelde buis op wad aan ook verspoelde ton VN 5, 26 maart 2009


ms. Kadima in Zuid Oost Lauwers 3 km noord van Noordpolderzijl.
Sinds 8 maart op deze plek en het zuigen van slik laat nog even op zich wachten,
foto 26 maart 2009


Geknakte buis, 2 april 2009
Foto's Rienk Dijkstra en Lammert Kwant


Update 8 april 2009:
Goed nieuws van Noordpolderzijl: het baggeren is vandaag met het middaghoogwater begonnen. Op ca. 2 km van de haven is een ca. 3 m brede gleuf gezogen, een kleine 100 m lang. Iets naast de bestaande geul en in de richting van de haven. Er wordt dus vanuit zee gewerkt richting haven Noordpolderzijl.

Vanaf de plek waar werd gebaggerd loopt nu een transportbuis van ca. 1.5 km naar 5 schepen in de Zuid Oost Lauwers.
Dicht bij de schepen in de geul zijn zware houten palen in de bodem geslagen, om de ca. 60 m. Met kabels en sjorbanden is de transportbuis hieraan vastgelegd. Dit ziet er solide uit.
Wat verder richting haven was tijdens het zuigen schade ontstaan, drie monteurs waren aan het einde van de middag bij laagwater (op handkracht) bezig de loodzware buizen voor een deel uit elkaar te halen.

De aannemer verwacht dat het werk eind april kan worden afgerond.


Update 4 april 2009:
Het ministerie van LNV heeft de baggervergunning voor de haven van Noordpolderzijl en de geul naar zee met onbepaalde tijd verlengd. Er kan nu ook in het broedseizoen worden doorgewerkt.

Op 4 april was er nog geen kuub gebaggerd. Start werkzaamheden 6 maart jl. Van de 3.5 km aan te leggen buis waardoor de bagger naar pontons op zee moet worden vervoerd ligt nu ca. 1.5 km op het wad. Deels gefrommeld, deels losgeslagen van de palen waaraan de buis was vastgebonden. Nog 2 km pijp aan te leggen.
Totaal te verwijderen 15.000 - 20.000 kuub slib. Als de buis eenmaal gereed is, is de verwachte snelheid waarmee het slib kan worden weggezogen ca. 500 kuub per dag. Ergo 30 dagen baggeren of langer.

NOORDPOLDERZIJL - Vóór het broedseizoen zal het niet meer lukken de vaargeul bij Noordpolderzijl uit te baggeren. Dat betekent dat ook het komend seizoen voor de wadlopers die hun tocht willen maken vanuit deze karakteristieke haven, als verloren moet worden beschouwd.

Dat vreest exploitant Willie Ammeraal van Café 't Zielhoes in Noordpolderzijl. Volgens hem was begin vorig jaar al duidelijk dat er gebaggerd moest worden. Pas eind 2008 deed de gemeente Eemsmond de aanvraag de deur uit. Daardoor kon pas twee weken geleden worden begonnen met het voorbereidende werk. De klus moet eind volgende week geklaard zijn. Want dan begint het broedseizoen en is baggeren taboe.

Knullig
Ammeraal kritiseert de 'knullige' manier waarop het voorbereidende werk voor het baggeren tot nu toe is verricht. "Een paar kilometer buizen moet worden gelegd van de haven naar het baggerschip. Als gevolg van hoog water raakte een deel van de aan elkaar gekoppelde buizen op drift. Een paar honderd meter buis ligt daardoor nu tegen een rijsdam. Die haal je daar bij de huidige westenwind die er staat, niet zomaar vandaan."

Omdat het vrijkomende slib ook nog naar Lauwersoog moet worden verscheept, is volgens Ammeraal 'een klein wondertje' nodig om de baggerklus tijdig te klaren.De gemeente Eemsmond laat in een reactie weten het probleem te onderkennen. "We zijn op zoek naar een oplossing", zegt een woordvoerster.

GemeenteBelangen Eemsmond stelt hierover donderdagavond vragen in de gemeenteraad. Raadslid Harald Bouman spreekt van een desinvestering van enkele tonnen. Hij wil dat de gemeente alles op alles zet om voor elkaar te krijgen dat de haven voor het nieuwe seizoen is uitgebaggerd.

Bron: Dagblad van het NoordenEerder bericht:
wo. 12 maart 2009

BAGGEREN NOORDPOLDERZIJL NU ECHT BIJNA BEGONNEN

NOORDPOLDERZIJL - In de haven van Noordpolderzijl is een begin gemaakt met de baggerwerkzaamheden die de haven en de vaargeul naar de Waddenzee weer op diepte moeten brengen.
Op de foto's buizen die het slib naar beunbakken op zee moeten vervoeren liggen gereed om aan elkaar te worden gekoppeld.
Vanaf 6 maart zou er volgens de gemeente Eemsmond dag en nacht gewerkt gaan worden. Zo'n vaart loopt het nog niet, maar de eerste baggeraars zijn wel gesignaleerd.
Naar schatting ca. 10.000 kubieke meter slib moet worden verplaatst. Via buizen die nu worden aangelegd wordt het sediment richting zee verplaatst en daar in beunbakken geladen. Deze worden naar Lauwersoog gevaren, daar wordt de baggerspecie in de Waddenzee gestort.
Op 1 april a.s. moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Dan begint het vogelbroedseizoen en zijn de werkzaamheden te verstorend voor de kwetsbare natuur ter plaatse. Onduidelijk is wat er gaat gebeuren als de werkzaamheden niet voor die datum zijn afgerond. Voor de aannemer is het te hopen dat de wind niet lange tijd uit het oosten gaat waaien (met sterk verlaagde waterstanden tot gevolg). Dit kan leiden tot vertraging van de werkzaamheden.


Eerder bericht:
do. 26 februari 2009

HAVEN EN VAARGEUL NOORDPOLDERZIJL IN MAART GEBAGGERD

UITHUIZEN - Uiterlijk vrijdag 6 maart beginnen de baggerwerkzaamheden in de haven en vaargeul van Noordpolderzijl. Het baggeren moet op 1 april klaar zijn omdat het vogelbroedseizoen dan begint.

Om Noordpolderzijl op 1 april weer bereikbaar te hebben voor schepen, moet er zeven dagen per week gewerkt worden. Als eerste wordt de havenkom gebaggerd. Eemsmond heeft het baggerwerk uitbesteed aan de firma Joost Visser uit Nijehaske. Wethouder Harrie Sienot: "Ik heb de schepen in Noordpolderzijl gemist het afgelopen jaar en ik ben dan ook blij dat het baggeren kan beginnen en de schepen straks weer aanleggen aan de kade."

Dichtgeslibd
Tijdens de najaars- en winterstormen in 2007-2008 is de vaargeul van Noordpolderzijl dichtgeslibd. Scheepvaart op Noordpolderzijl was vanaf dat moment niet mogelijk. De gemeente Eemsmond heeft eerst geprobeerd de toegang tot de haven te laten 'ploegen'. Dit mag alleen met vergunning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het voorbereiden en aanvragen van deze vergunning bleek veel tijd te gaan kosten. Ploegen voor het einde van het vaarseizoen was dan ook niet haalbaar. De gemeente besloot daarom de vaargeul en haven in het voorjaar van 2009 te baggeren. Eind november 2008 is hiervoor vergunning aangevraagd bij het ministerie van LNV. Het ministerie heeft deze week laten weten dat vergunning is verleend.

Bron: gem. Eemsmond