W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

BALANS OPGEMAAKT: ZEEHONDENVIRUS MAAKTE 3000 SLACHTOFFERS

donderdag 10 juli 2003

WAGENINGEN - In het Nederlandse deel van de Waddenzee zijn vorig jaar ruim 3000 zeehonden gestorven aan het zogenoemde Morbillivirus. Dat concludeert onderzoeksinstituut Alterra uit de eerste tellingen na de uitbraak van het virus vorig jaar.
Bij de telling vanuit een vliegtuig werden 2345 dieren gezien ...

Lees meer...

BUNKER WASSERMANN OP SCHIER WEER TOEGANKELIJK

donderdag 15 mei 2003

SCHIERMONNIKOOG - De grote bunker Wassermann is weer toegankelijk voor het publiek. Op 14 mei jl. is de bunker 'officieel geopend'.
De Wassermann was een onderdeel van de Duitse Atlantikwall. Op Schiermonnikoog werd begin jaren '40 tijdens de Duitse bezetting een heel bunkerdorp gebouwd ten behoeve van de luchtverdediging met radar en luisterapparatuur. Op de Wassermann moest een grote radarantenne komen. De stalen antennemast is echter nooit geplaatst, omdat het niet paste ... mogelijk omdat er sabotage is gepleegd tijdens de bouw.

Lees meer...

LAATSTE FASE MEGA-SECTIE ZEEHONDEN AFGEROND

dinsdag 19 februari 2003

GRONINGEN - Onder grote belangstelling van de nationale en internationale pers werd in oktober 2002 gedurende een hele week in een fabriekshal in de stad Groningen sectie uitgevoerd op bijna 1200 zeehonden. Kort daarna werd door het ministerie van LNV het officiële einde van de virusepidemie afgekondigd. Toch werden nog weken nadien dode zeehonden gevonden langs de kusten van de waddeneilanden en van Friesland en Groningen. Ook die dode dieren werden verzameld en opgeslagen in diepvriescontainers.

Lees meer...

BALANS ZEEHONDENZIEKTE OPGEMAAKT

maandag 16 december 2002

WILHELMSHAVEN - De zeehondenziekte in de Waddenzee lijkt voorbij. Er worden nog maar weinig dode dieren gevonden. Dit blijkt uit de laatste opgave van het Internationale Waddenzee Secretariaat te Wilhelmshaven (6 dec. 2002). Het totaal aantal gevonden dode zeehonden in het internationale Waddengebied bedraagt ca. 10.600, zie onderstaande tabel. In het gehele door de ziekte getroffen gebied in West Europa zijn ca. 22.050 dode dieren gevonden.

Lees meer...

MOSSELVISSERS KRIJGEN GEEN VERGUNNING VOOR ZAADVISSERIJ OP WADPLATEN

Storm van 27 oktober jl. speelt belangrijke rol in beslissing

donderdag 14 november 2002

GRONINGEN - Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geeft de mosselvissers in de Waddenzee geen vergunning op mossel'zaad' te vissen op droogvallende wadplaten. Op 7 augustus jl. hadden de mosselvissers bij het ministerie een verzoek daatoe ingediend, omdat ze in de delen van de Waddenzee die altijd onder water staan (sublittoraal) te weinig mosselzaad hadden aangetroffen. Voor mosselvisserij op de wadplaten is een vergunning nodig op basis van de Natuurbeschermingswet. Het ministerie geeft die vergunning niet.

Lees meer...

EERSTE PAAL PARKEERDEK LAUWERSOOG

woensdag 13 november 2002

LAUWERSOOG - Burgemeester Stam van de gemeente De Marne heeft maandagmiddag 11 november jl. in Lauwersoog de eerste paal voor het nieuwe parkeerdek op het haventerrein geslagen. Met de bouw van het parkeerdek, dat 350 extra parkeerplaatsen oplevert, is een bedrag van 5 miljoen euro gemoeid.

Lees meer...

NONNETJE ONTWIJKT HANDIG GARNALENVRAAT EN PARASIETEN

woensdag 30 oktober 2002

NOORDPOLDERZIJL - Wie de afgelopen jaren een wadlooptocht maakte bij Noordpolderzijl is mogelijk een merkwaardige proefopstelling tegengekomen: een aantal bakken van een vierkante meter in omvang. Lagen ze niet boven op de plaat, dan wel door stormen naar de rand van een geul verplaatst of op de dijk gedeponeerd.
Het betrof een proefopstelling van Jan Geert Hiddink die ter plaatse onderzoek deed naar nonnetjes ...

Lees meer...

KONIJNEN WORDEN ZELDZAAM OP DE WADDENEILANDEN

zaterdag 12 oktober 2002

SCHIERMONNIKOOG - 'Ze gaan dood met het gras nog in hun bek'. Boswachter Oene de Jong van Terschelling stond laatst te kijken naar een konijn dat rustig zat te eten. 'En even later was het beestje hartstikke dood.' Niets te zien, ja, in een van de oren zat een druppeltje bloed. Geveld door het virus VHS, Viral Haemorrhagic Syndrome.
Het gaat slecht met het konijn ...

Lees meer...

WADDENZEE ZOETER DOOR WATER UIT RIVIEREN

zaterdag 7 september 2002

TEXEL - De Waddenzee wordt steeds zoeter. Dat komt door de grotere toestroom van rivierwater. De afgelopen 140 jaar is de hoeveelheid zoet water in de Waddenzee verdubbeld. Als gevolg daarvan is ook de hoeveelheid meststoffen in het water - fosfaten en nitraten - in die periode meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Lees meer...

ZEEHONDENVIRUS BEREIKT WADDENZEE

woensdag 19 juni 2002

DEN HAAG - Op Vlieland is de eerste zeehond gevonden met het zogenaamde phocine distemper virus, oftewel de zeehondenziekte. Dit virus is zeer besmettelijk voor zeehonden, maar is niet gevaarlijk voor de mens. De zeehond is op zaterdag 16 juni jl. gevonden door een medewerker van de Zeehondencrèche Pieterburen en overgebracht naar Pieterburen. Na virologisch onderzoek door Erasmus MC in Rotterdam bleek vandaag dat het inderdaad gaat om hetzelfde virus, dat sinds mei dit jaar slachtoffers heeft gemaakt onder de zeehonden in de Deense en Zweedse wateren. Omdat zeehonden 150 km op een dag kunnen zwemmen, was al verwacht dat het virus ...

Lees meer...