[email protected] 2.1

U bent in menu 4. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 4. Nieuwsarchief Waddenzee 2000-2006

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2006

ZOMERSTORM VAAGT EIEREN EN KUIKENS WEG

vrijdag 25 juni 2004

SCHIERMONNIKOOG - De storm van de afgelopen dagen heeft in broedkolonies op de wadden grote schade aangericht. Op Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling zijn duizenden eieren en kuikens verloren gegaan doordat het zeewater tot in de kolonies kwam.

Lees meer...

JAPANSE OESTER IN OPMARS IN WADDENZEE

woensdag 22 juni 2004

TEXEL - De kans bestaat dat de Japanse Oester het ecosysteem van de Waddenzee ingrijpend kan veranderen. Ook voor de kokkel- en mosselvisserij kan de Japanse oester desastreuze gevolgen hebben, evenals voor schelpdieretende wadvogels.

Lees meer...

BRAND BOSCHPLAAT TERSCHELLING VERWOEST 40 HA. GROND

maandag 17 mei 2004

TERSCHELLING - Bij een bosbrand op Terschelling is afgelopen weekeinde zeker 40 hectare natuurgebied verloren gegaan. Zaterdagochtend brak op de Bosplaat het eerste duinbrandje uit, gevolgd door een grotere brand in de middag. Zondagmorgen laaide het vuur op het oostelijk deel van Terschelling opnieuw op.

Lees meer...

BODEM AMELAND DAALT VERDER

donderdag 8 april 2004

LEEUWARDEN - De bodemdaling als gevolg van gaswinning aan de oostkant van Ameland is groter dan deskundigen tot nu toe dachten. Volgens de laatste prognoses zal de grond in 2020 maximaal 34 cm gezakt zijn. Dat is 6 cm meer dan in 2000 in de uitgebreide beoordeling van de bodemdaling Ameland was vastgesteld. Tweede-Kamerlid Diederik Samsom ziet in de cijfers de bevestiging dat de gevolgen van gaswinning in het Waddengebied onvoorspelbaar zijn. Hij voelt zich gesterkt in zijn pleidooi om van verdere gaswinning in het gebied af te zien. Hij zegt dat er gegevens zijn dat de neergang zelfs nog sterker zal zijn dan 34 cm.

Lees meer...

PIER HOLWERD BOUWVALLIG - VISSERS NIET LANGER WELKOM

dinsdag 30 maart 2004

HOLWERD - Garnalenvissers op de Waddenzee mogen van Rijkswaterstaat geen gebruik meer maken van de Holwerder pier, omdat de westkant van de steiger in een slechte staat van onderhoud verkeert.
De steiger aan de oostkant van de pier, die ook gebruikt wordt voor de veerboot naar Ameland, is in 1987 vernieuwd en kan wel worden gebruikt.

Lees meer...

VOGELOPVANGCENTRUM FÛGELPITS WEER OPEN

dinsdag 16 maart 2004

MODDERGAT - Vogels waren er al een tijdje welkom, mensen zijn het sinds gisteren 's middags ook. Vogelopvangcentrum De Fûgelpits opende gisteren in Moddergat de deuren voor het publiek. Aan de nieuwe huisvesting van het asiel moet nog wel het een en ander gebeuren, maar dat kan volgens beheerster Gaatske Wiersma stapje voor stapje.

Lees meer...

BAGGERWERKZAAMHEDEN VEERBOOTROUTE AMELAND

vrijdag 21 november 2003

LEEUWARDEN - Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland start op maandag 24 november a.s. met baggerwerkzaamheden in de veerbootroute naar Ameland.
Het baggerwerk vindt met name plaats in de vaargeul ter hoogte bij de veerdam van Holwerd. Het verzanden/dichtslibben van dit gedeelte van de vaargeul komt door de morfologische (natuurlijke) ontwikkelingen in het waddengebied

Lees meer...

VEERBOOTROUTE AMELAND SLIBT DICHT

woensdag 12 november 2003

AMELAND - De gemeente Ameland is boos op Rijkswaterstaat omdat die de vaargeul naar het waddeneiland niet goed onderhoudt. De veerboten van rederij Wagenborg hebben inmiddels al voor 50.000 euro schade opgelopen omdat de geul niet breed en diep genoeg is.

Lees meer...

VERENIGING NATUURMONUMENTEN WIL BEHEER GRIENDERWAARD

dinsdag 11 november 2003

LEEUWARDEN - De Vereniging Natuurmonumenten wil de Grienderwaard, een natuurgebied rond het eilandje Griend in de Waddenzee, gaan beheren. De natuurorganisatie wil het beheer van de zandplaten om de vogelstand in de Waddenzee te bevorderen. Onduidelijk is op dit moent of droogvallers en wadlopers uit het gebied zullen worden geweerd.

Lees meer...

NATUURBEHEER: MUIZENHOTEL OP GRIEND?

zaterdag 11 oktober 2003

GRIEND - De Vereniging Natuurmonumenten overweegt om op Griend 'een muizenhotel' te bouwen. Begin jaren negentig verschenen bosmuizen op het onbewoonde eilandje tussen Harlingen en Terschelling. Sindsdien vormen ze een belangrijke voedselbron voor de vier à vijf velduilen die er overwinteren. Om te voorkomen dat de muizen bij overstromingen verdrinken is een vluchtplaats in het vogelwachtershuisje een optie. Het karakteristieke huisje op palen is aan vervanging toe. Natuurmonumenten wil in het ontwerp voor een nieuw vogelwachtershuis een ruimte maken voor de muizen. 'Zeg maar een muizenhotel ...

Lees meer...