[email protected] 2.1

U bent in menu 4. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 4. Nieuwsarchief Waddenzee 2000-2006

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2006

REGELGEVING VOOR TROUWEN OP ENGELSMANPLAAT

zaterdag 4 oktober 2003

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel is te voorbarig geweest met het aanwijzen van de Engelsmanplaat als trouwlocatie. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de gemeente op de vingers getikt. Dongeradeel moet een ontheffing aanvragen op basis van de Natuurbeschermingswet.

Lees meer...

WARMTE ONTREGELT DIERENLEVEN IN DE WADDENZEE'

dinsdag 26 augustus 2003

LEEUWARDEN - Als de klimaatverandering doorzet, zal dat enorme gevolgen hebben voor het ecosysteem van de Waddenzee. Het warme zeewater is bv. funest voor het nonnetje, een schelpdier. Consequentie daarvan is dat ook de kanoetstrandloper, een steltloper, in de problemen komt. Het NIOZ op Texel publiceert binnenkort een onderzoek dat een verband legt tussen veranderende milieuomstandigheden en het vestigingsucces van schelpdieren. Belangrijke factor blijkt een temperatuurverhoging van het zeewater in het voorjaar te zijn, zegt NIOZ-medewerker Van Aaken.

Lees meer...

'VRAATZUCHTIGE JAPANSE OESTER DREIGT WADDENZEE TE OVERWOEKEREN'

zaterdag 12 juli 2003

TEXEL - De Japanse Oester rukt op naar het oostelijke Waddengebied en wordt steeds vaker aangetroffen onder Ameland en Schiermonnikoog en in de Eemshaven. Onderzoeksinstituut Alterra voorspelt dat de oesters mossels en kokkels op termijn zullen gaan verdringen.
Alterra opende eind maart via www.waddenzee.nl een internetpagina waar mensen kunnen doorgeven dat ze een Japanse Oester hebben gezien. In drie maanden tijd kwamen 100 mailtjes binnen. Onderzoeksleider Norbert Dankers onderstreept het belang van iedere melding. 'Al is er maar één oester gezien, dan is het al vermeldenswaardig'. Ze vermenigvuldigen zich snel.

Lees meer...

NIEUWE VEERBOOT AMELAND IN DE VAART

vrijdag 11 juli 2003

NES - Op vrijdag 11 juli jl. is op de bootdienst Holwerd-Ameland v.v. de nieuwe veerboot Oerd door Wagenborgs Passagiersdiensten (WPD) in gebruik genomen. Deze boot lag al enige tijd klaar op de werf van Bijlsma te Lemmer, maar door onenigheid over de afwikkeling van het faillissement van Bijlsma kon de boot niet naar Ameland worden overgebracht.

Lees meer...

BALANS OPGEMAAKT: ZEEHONDENVIRUS MAAKTE 3000 SLACHTOFFERS

donderdag 10 juli 2003

WAGENINGEN - In het Nederlandse deel van de Waddenzee zijn vorig jaar ruim 3000 zeehonden gestorven aan het zogenoemde Morbillivirus. Dat concludeert onderzoeksinstituut Alterra uit de eerste tellingen na de uitbraak van het virus vorig jaar.
Bij de telling vanuit een vliegtuig werden 2345 dieren gezien ...

Lees meer...

STUDIE NAAR AFSTOTEN DRIE VUURTORENS

maandag 23 juni 2003

LEEUWARDEN - Rijkswaterstaat bekijkt of een centrale post op de vaste wal het werk van de vuurtorens op de Waddeneilanden kan overnemen. De mogelijkheid maakt deel uit van een onderzoek waarbij de rijksdienst nagaat 'hoe ze gemeenschapsgeld het beste kan besteden'.

Lees meer...

ZEEHONDENTELLING: LAAGSTE AANTAL SINDS JAREN

vrijdag 30 mei 2003

PIETERBUREN - Bij de eerste observatievlucht van dit seizoen telden medewerkers van de Zeehondencrèche Pieterburen en de Universiteit van Wageningen, afdeling dierecologie, 1.200 gewone zeehonden op het Wad. Dit aantal is beduidend lager dan de 3.800 gewone zeehonden die vorig jaar in dezelfde periode bij een dergelijke vlucht werden waargenomen.

Lees meer...

BUNKER WASSERMANN OP SCHIER WEER TOEGANKELIJK

donderdag 15 mei 2003

SCHIERMONNIKOOG - De grote bunker Wassermann is weer toegankelijk voor het publiek. Op 14 mei jl. is de bunker 'officieel geopend'.
De Wassermann was een onderdeel van de Duitse Atlantikwall. Op Schiermonnikoog werd begin jaren '40 tijdens de Duitse bezetting een heel bunkerdorp gebouwd ten behoeve van de luchtverdediging met radar en luisterapparatuur. Op de Wassermann moest een grote radarantenne komen. De stalen antennemast is echter nooit geplaatst, omdat het niet paste ... mogelijk omdat er sabotage is gepleegd tijdens de bouw.

Lees meer...

HAVEN NOORDPOLDERZIJL WORDT UITGEBAGGERD

zondag 16 maart 2003

NOORDPOLDERZIJL - Onlangs is een begin gemaakt met het uitbaggeren van de haven van Noordpolderzijl. Het baggeren is nodig omdat de haven (en de toegangsgeul vanaf het wad naar de haven) zo vol slib ligt, dat schepen soms zelf bij hoogwater moeite hebben de haven te bereiken of te verlaten. Een graafmachine op een ponton deponeert het slik in zgn. beunbakken. Deze worden met een sleepboot ca. 5 km de Zuid Oost Lauwers opgesleept. Daar wordt het slik gedeponeerd (in de buurt van het Robbengat).

Lees meer...

ZEEHONDENZIEKTE ZELF VEROORZAAKTE STERFTE

woensdag 12 maart 2003

ROTTERDAM - De meeste zeehonden die vorig jaar dood werden gevonden in de Europese wateren, zijn bezweken aan het zeehondenvirus Phocine Distemper. Dit in tegenstelling tot de zeehonden die tijdens de epidemie in 1988 stierven. Die bezweken, als gevolg van verzwakte weerstand, aan andere aandoeningen.

Lees meer...