[email protected] 2.1

U bent in menu 4. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 4. Nieuwsarchief Waddenzee 2000-2006

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2006

BOUW PARKEERDEK LAUWERSOOG LIGT OP SCHEMA

dinsdag 25 februari 2003

LAUWERSOOG - De bouw van het miljoenen kostende parkeerdek bij de veerbootsteiger in Lauwersoog ligt op schema. De contouren van het gevaarte, dat straks plaats biedt aan 800 tot 850 auto's, zijn inmiddels zichtbaar. Totaal 115 betonpalen werden ervoor geplaatst. Het parkeerdek zelf wordt gevormd door betonplaten van 2,5 bij 16 meter. Hemelvaartsdag (29 mei a.s.) moet de parkeervoorziening gereed zijn.

Lees meer...

LAATSTE FASE MEGA-SECTIE ZEEHONDEN AFGEROND

dinsdag 19 februari 2003

GRONINGEN - Onder grote belangstelling van de nationale en internationale pers werd in oktober 2002 gedurende een hele week in een fabriekshal in de stad Groningen sectie uitgevoerd op bijna 1200 zeehonden. Kort daarna werd door het ministerie van LNV het officiële einde van de virusepidemie afgekondigd. Toch werden nog weken nadien dode zeehonden gevonden langs de kusten van de waddeneilanden en van Friesland en Groningen. Ook die dode dieren werden verzameld en opgeslagen in diepvriescontainers.

Lees meer...

WADDENZEE NU PSSA-GEBIED

maandag 10 februari 2003

DEN HAAG - De Waddenzee en een aangrenzend gedeelte van de Noordzee in het Nederlandse, Duitse en Deense waddengebied hebben sinds 11 oktober 2002 de status van PSSA (Particularly Sensitive Sea Area). Deze status is verleend door de IMO (Internationale Maritieme Organisatie). Een PSSA is een bijzonder kwetsbaar zeegebied ...

Lees meer...

'MINDER BOEIEN OP WAD VERGROOT RISICO RAMP'

maandag 20 januari 2003

HARLINGEN - Milieuorganisaties zijn verontwaardigd over de bezuinigingen die Rijkswaterstaat in het waddengebied wil doorvoeren. Volgens de plannen zullen minder boeien de scheepvaartroute op de Noordzee boven de Waddeneilanden markeren. Dat vergroot het risico op een milieuramp. Dat stellen de Waddenvereniging, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds en de Stichting De Noordzee in een brief aan minister De Boer van Verkeer en Waterstaat. De organisaties pleiten daarin af te zien van de bezuinigingen en dringen daarin aan op maatregelen om de scheepsveiligheid te verbeteren.

Lees meer...

BALANS ZEEHONDENZIEKTE OPGEMAAKT

maandag 16 december 2002

WILHELMSHAVEN - De zeehondenziekte in de Waddenzee lijkt voorbij. Er worden nog maar weinig dode dieren gevonden. Dit blijkt uit de laatste opgave van het Internationale Waddenzee Secretariaat te Wilhelmshaven (6 dec. 2002). Het totaal aantal gevonden dode zeehonden in het internationale Waddengebied bedraagt ca. 10.600, zie onderstaande tabel. In het gehele door de ziekte getroffen gebied in West Europa zijn ca. 22.050 dode dieren gevonden.

Lees meer...

MOSSELVISSERS KRIJGEN GEEN VERGUNNING VOOR ZAADVISSERIJ OP WADPLATEN

Storm van 27 oktober jl. speelt belangrijke rol in beslissing

donderdag 14 november 2002

GRONINGEN - Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geeft de mosselvissers in de Waddenzee geen vergunning op mossel'zaad' te vissen op droogvallende wadplaten. Op 7 augustus jl. hadden de mosselvissers bij het ministerie een verzoek daatoe ingediend, omdat ze in de delen van de Waddenzee die altijd onder water staan (sublittoraal) te weinig mosselzaad hadden aangetroffen. Voor mosselvisserij op de wadplaten is een vergunning nodig op basis van de Natuurbeschermingswet. Het ministerie geeft die vergunning niet.

Lees meer...

NONNETJE ONTWIJKT HANDIG GARNALENVRAAT EN PARASIETEN

woensdag 30 oktober 2002

NOORDPOLDERZIJL - Wie de afgelopen jaren een wadlooptocht maakte bij Noordpolderzijl is mogelijk een merkwaardige proefopstelling tegengekomen: een aantal bakken van een vierkante meter in omvang. Lagen ze niet boven op de plaat, dan wel door stormen naar de rand van een geul verplaatst of op de dijk gedeponeerd.
Het betrof een proefopstelling van Jan Geert Hiddink die ter plaatse onderzoek deed naar nonnetjes ...

Lees meer...

DE STORM VAN 27 OKTOBER 2002

dinsdag 29 oktober 2002

HARLINGEN - Enkele badgasten zijn zondagavond 27 oktober jl. door de harde storm vast komen zitten op Ameland. Op het allerlaatste moment werd de avondboot naar Holwerd uit de vaart genomen. De inzittenden van in totaal tien auto's werden zonder problemen voor een extra nachtje op het eiland ondergebracht.
De veerboot tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog kon gewoon blijven varen, al was het met enige vertraging.

Lees meer...

EERSTE PAAL PARKEERDEK LAUWERSOOG

woensdag 13 november 2002

LAUWERSOOG - Burgemeester Stam van de gemeente De Marne heeft maandagmiddag 11 november jl. in Lauwersoog de eerste paal voor het nieuwe parkeerdek op het haventerrein geslagen. Met de bouw van het parkeerdek, dat 350 extra parkeerplaatsen oplevert, is een bedrag van 5 miljoen euro gemoeid.

Lees meer...

'ZEEHONDEN KOMEN ER WEER BOVENOP'

maandag 28 oktober 2002

WAGENINGEN - Uiteindelijk zullen rond de 3200 zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee doodgaan aan het phocine distemper-virus. Dat is ongeveer de helft van de totale populatie. Uit een telling van onderzoeksinstituut Alterra blijkt dat er dit voorjaar meer zeehonden waren dan was verwacht, rond de 6500.

Lees meer...