[email protected] 2.1

U bent in menu 4. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 4. Nieuwsarchief Waddenzee 2000-2006

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2006

BOEK: VAN LANDAANWINNING TOT KWELDERWERKEN'

donderdag 20 december 2001

LEEUWARDEN - In oktober 2001 verscheen een boek getiteld 'Van landaanwinning tot kwelderwerken' (uitgave Rijkswaterstaat Directie Noord Nederland en Alterra). Auteurs zijn Kees Dijkema, Aante Nicolai, Jaap de Vlas, Cor Smit, Hessel Jongerius en Henk Nauta. Het gaat over de iedere wadloper zeer bekende buitendijkse kweldergebieden, die door zware arbeid van mensen zijn ontstaan en die waren bedoeld om er ooit voedsel te verbouwen. Nu is het zoute natuur geworden van internationale allure: voor planten, voor vogels, maar ook voor de mensen die er de wilde natuur leren waarderen.

Lees meer...

ONDERHOUD AAN ROTTUMEROOG WAARSCHIJNLIJK GESTAAKT

maandag 26 november 2001

UITHUIZEN - Rijkswaterstaat is van plan het onderhoud aan Rottumeroog te staken. Dit staat in een conceptrapport over de toekomst van het eiland. In 1991 werd reeds besloten het onderhoud aan Rottumeroog sterk te verminderen. Sinds dat jaar verricht Rijkswaterstaat er geen onderhoud meer. Alleen in voor- en najaar helpen vrijwilligers van de Vereniging Vrienden van Rottumerplaat en Rottumeroog mee om rijshout op het eiland te planten om zo te proberen het stuivende zand enigszins vast te houden. Volgens het conceptrapport zal nu ook dit werk worden beëindigd.

Lees meer...

'TERUG NAAR DE ZEE' - DOCUMENTAIRE OVER ROTTUMEROOG

zaterdag 17 november 2001

Tijdens het Internationale Documentaire Filmfestival te Amsterdam is op ma. 19 november jl. de film 'Terug naar de zee' in première gaan. Het is een documentaire over Rottumeroog en brengt de gevoelens in beeld van mensen die betrokken zijn bij het verdwijnen van het eiland. Zoals bekend heeft Rijkswaterstaat enkele jaren geleden besloten het onderhoud aan het eiland vrijwel te staken.

Lees meer...

JAARBOEK WADDENZEE 2000 VERSCHENEN

vrijdag 9 november 2001

Sinds 1996 wordt ieder jaar door de gezamenlijke waddenoverheden in een boek de toestand van de Waddenzee beschreven. Onlangs is het Jaarboek Waddenzee 2000 verschenen. Vele zaken worden in de Waddenzee gemonitored, in het zeer verzorgd uitziende (en gratis verkrijgbare) Jaarboek wordt daarvan verslag gedaan ...

Lees meer...

BRAKWATERPROJECTEN NOORDKUST GRONINGEN

maandag 17 september 2001

UITHUIZEN - NLTO, Natuurmonumenten, St. Het Groninger Landschap, de provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest hebben op 17 september jl. een overeenkomst ondertekend waarin als doel wordt gesteld 150 ha natuurgebied met brakwatervegetatie achter de Groninger zeedijk aan te leggen. Het betreft hier maatregelen om gevolgen van het zgn. Zoetwaterplan te compenseren.

Lees meer...

'NIEUWE VAARGEUL' NAAR SCHIERMONNIKOOG BEVALT GOED

zaterdag 1 september 2001

SCHIERMONNIKOOG - De veerboot naar Schiermonnikoog kan sinds enige tijd gebruik maken van een nieuwe vaargeul. Door het verzanden van de Glinder ontstond in de uren rondom laagwater regelmatig vertraging. De veerboot moest dan omvaren via het Gat van Schiermonnikoog. Dat leverde een langere reistijd op van ca. 10 minuten. Passagiers misten daardoor hun aansluiting op de bus in Lauwersoog. Bovendien kostte het Rederij Wagenborg 20 % extra brandstof.

Lees meer...

SCHUIM IN DE WADDENZEE

vrijdag 17 augustus 2001

De toegenomen eutrofiëring van de Noordzee (toename van stikstof- en fosfaatgehalte e.d.) heeft geleid tot een toename van de plaagalg Phaeocystis. Men neemt aan dat de grotere hoeveelheden Phaeocystis ook de oorzaak zijn van de waargenomen toename van schuim op de Westeuropese kusten. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) heeft aangetooond dat dit inderdaad het geval is ...

Lees meer...

VOGELS VLUCHTEN VOOR VOS NAAR EILANDEN

maandag 13 augustus 2001

GRONINGEN - Steeds meer vogels gebruiken de Waddeneilanden als toevluchtsoord. Kokmeeuwen, aalscholvers en eidereenden gebruiken de eilanden als uitwijkhaven, omdat daar geen vossen leven.

Lees meer...

ZEEBEREN IN DE WADDENZEE

vrijdag 26 april 2001

LELYSTAD - Onlangs kwam bij de BasisInfoDesk van het RIKZ de vraag binnen of er voor de Nederlandse kust zeeberen voorkomen en hoe deze worden veroorzaakt.
'Zeebeer' is een oud woord voor een plotselinge en/of onverklaarbare stijging van de waterstand ...

Lees meer...

'HAASTIGE VLOED' HARLINGEN VERSNELT NIET MEER

woensdag 20 december 2000

LELYSTAD - Het waterstandsverloop bij Harlingen is opvallend asymmetrisch. De tijdsduur van laag- naar hoogwater (duur stijging genoemd) is gemiddeld 4 uur en 55 minuten. Het traject van hoog- naar laagwater (duur daling) duurt daarentegen gemiddeld 7 uur en 30 minuten.

Lees meer...