Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2006

VANAF 2007 WADWACHTERS IN WADDENZEE?

vrijdag 25 augustus 2006

HARLINGEN - Het Wad krijgt bewakers. De Engelsmanplaat, de zandplaat ten zuidwesten van Schiermonnikoog, krijgt het komende zomerseizoen mogelijk wadwachters. Die waken dan niet alleen over het welzijn van de dieren. De twee bewakers zullen tijdens laag water ook bezoekers ontvangen en voorlichting geven over de flora en fauna. Bij hoog water is er niemand welkom.

Het gaat om een proef van de Stichting Wad (v/h Wilde Kokkels) samen met Staatsbosbeheer. De initiatiefnemers willen voor het permanent instellen van wadbewaking 5 miljoen euro uit het Waddenfonds. 'De wadwachten zullen worden ingezet op plaatsen waar veel vogels, zeehonden en mensen samenkomen. Op die 'hot spots' is nu helemaal geen toezicht.' volgens Lenze Hofstee namens Stichting Wad.

Surveillanten
Er zijn ongeveer tien wadwachters nodig die de kust vanaf Den Helder tot Rottum van maart tot oktober bewaken. Hofstee verwacht dat de surveillanten duizenden bezoekers te woord zullen staan. 'Het doel is onder andere de mensen begrip te laten krijgen waarom het zo belangrijk is de natuur op een plaat niet te verstoren tijdens hoog water.'

Er zullen ongeveer acht huisjes worden gebouwd waar de surveillanten permanent wonen. Die woninkjes worden er tijdens de wintermaanden weggehaald. Ook krijgen de wachters snelle rubberboten. 'Het uitgangspunt is de dieren niet te verstoren. Maar als ze tijdens hoog water een bootje zien dat afmeert bij een plaat, moeten de wachters snel in kunnen grijpen. Dan kunnen ze de mensen vriendelijk verzoeken terug te komen als het eb is.'

Bron: Leeuwarder Courant