Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2006

OPRUIMEN ROMMEL UIT ZEE KOST HANDENVOL GELD


vrijdag 3 november 2006

HALLUM - De noordwester storm heeft deze week een enorme hoeveelheid rommel op de zeedijk gedeponeerd. Wetterskip Fryslân denkt drie weken nodig te hebben om afval op te ruimen. Per dag wordt 750 kubieke meter weggehaald. Het materiaal wordt later naar een recyclingfabriek in Harlingen gebracht. Het verwerken kost zo'n 45 euro per ton.
De rommel aan de voet van de dijk ligt over een breedte van enkele meters zeker een halve meter hoog. Gras, planken, palen, hout van rijsdammen, hekwerk en plastic zijn de ingrediënten van het vloedmerk. Het Wetterskip zet drie ploegen in om het spul van de dijk halen. Ook achter de dijk ligt rommel, vnl. over de dijk gewaaide plastic cola-flesjes e.d.

Bron: Leeuwarder Courant