W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

3 x POLITIECONTROLE MEI/JUNI 2001

zaterdag 9 juni 2001

De wadloopsport is na de MKZ weer op gang gekomen en daarmee ook de politiecontroles van groepen wadlopers. Op verzoek van Waterpolitie Lauwersoog werden op woensdag 16 mei drie groepen wadlopers op Ameland gecontroleerd door de politie van Ameland. Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd. Wel werden de namen van de gidsen genoteerd om te worden doorgegeven aan Waterpolitie Lauwersoog.

Lees meer...

MOND- EN KLAUWZEER (MKZ) EN DE WADLOOPSPORT 2001

woensdag 6 juni 2001

In 2001 brak Mond en Klauwzeer uit in Noord Friesland. Naast dieren en boeren waren recreatieondernemers en recreanten gedupeerd. Wadlopen was een tijdlang niet mogelijk. Op WadgidsenWeb werd de stand van zaken bijgehouden van het begin van de crisis op 8 april tot het einde, 2 maanden later.

Lees meer...

WADLOPER PIETENS HAALT BAKZEIL BIJ RAAD VAN STATE

maandag 21 mei 2001

DEN HAAG - Op 27 maart jl. diende voor de Raad van State te Den Haag de zaak van wadloper Pietens uit Den Andel tegen de uitspraak van de bestuursrechter te Leeuwarden. De bestuursrechter had Gedeputeerde Staten van Fryslân (dus de provincie) in het gelijk gesteld door Pietens een wadloop-B-vergunning te weigeren ...

Lees meer...

25 jaar geleden Borkum belopen

vrijdag 18 mei 2001

PIETERBUREN - Op 17 en 18 mei 2001 is het 25 jaar geleden dat Borkum voor de eerste en enige keer werd belopen. Na een jarenlange en grondige voorbereiding lukte het Kees Dijkema, Nico Bakker en George Smallenbroek op 17 mei 1976 van Pilsum/Ost-Friesland naar Lütje Hörn te lopen en een dag later van Lütje Hörn naar Borkum. De tocht was lang en zwaar, met name door de passage van de brede en diepe Oostereems, waar de groep lange tijd tot aan de borst doorheen moest waden.

Lees meer...

OVERLEG WADLOOPORGANISATIES MET VERGUNNINGVERLENERS

woensdag 28 maart 2001

NOORDPOLDERZIJL - Op 28 maart jl. vond in 't Zielhoes te Noordpolderzijl het jaarlijkse overleg plaats van de wadlooporganisaties en enkele individuele gidsen die naar Rottumeroog lopen met LNV-Noord (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij afd. Noord) en Stuurgroep Waddenprovincies (samenwerkingsverband van de drie waddenprovincies mbt. het Waddengebied). De belangrijkste besproken zaken worden hier weergegeven ...

Lees meer...

Onderzoek marifoonverbindingen op startpunten wadlooproutes

zaterdag 24 maart 2001

In vervolg op de evaluatie van de reddingsoefening 'Paesensrede' op 16 juni 2000 jl. is een beperkt onderzoek gedaan naar de marifoonverbinding met het Kustwachtcentrum, de zeeverkeerspost Schiermonnikoog en de thuisbasis van wadloopcentrum Fryslân te Oosternijkerk.
Uit de reddingsoefening is ondermeer gebleken dat de verbinding met de zeeverkeerpost Schiermonnikoog ...

Lees meer...

'WADDENZEE VAKER GEBRUIKT VOOR MACHO-TOCHTEN'

woensdag 14 maart 2001

PIETERBUREN - De trend onder slechte omstandigheden afmattende 'outdoor-activiteiten' te organiseren, bereikt de laatste tijd de Waddenzee, stelt voorzitter Nico Bakker van de Stichting Wadloopcentrum Pieterburen bezorgd vast. 'Ik heb het gevoel dat het wad hier nu ook voor wordt uitgezocht. Maar machogedrag, waardoor mensen in de winter, 's nachts, in dichte mist en bij een 30 cm verhoogde waterstand naar Ameland en weer terug willen lopen, moeten wij hier niet hebben. Het is gevaarlijk en getuigt bovendien niet van respect voor de natuur'.

Lees meer...

WADLOPERS IN NOOD: DE FILOSOFIE VAN ARENICOLA

dinsdag 10 april 2001

Jan Rijkmans, voorzitter Arenicola.

Naar aanleiding van de krantenberichten over de redding op het Amelander Wad op 10 maart jl., meen ik bij de opening van dit nieuwe wadloopseizoen de filosofie van onze club nog eens uit de doeken te moeten doen. De meeste leden zullen deze krantenartikelen onder ogen gekomen zijn en zich afgevraagd hebben hoe dit nu weer mogelijk was. Dat er ook in de winter wordt wadgelopen, o.a. door onze vereniging is geen nieuws, hoewel buitenstaanders daar altijd wat meewarig en ongelovig op reageren.

Lees meer...

WADLOPERS IN NOOD OP AMELANDER WAD

zaterdag 10 maart 2001

AMELAND - Zaterdag 10 maart jl. zijn in de vroege ochtend zeven wadlopers (zes deelnemers en een gids) met reddingsboten van het Amelander Wad gehaald. Na een navigatiefout waren ze in de problemen geraakt. Doel was een 'extreme tocht' te lopen ter voorbereiding van een tocht in de bergen later dit jaar. De groep was 's nachts omstreeks 3 uur in duikpakken van de dijk bij Ternaard vertrokken (laagwater pier Holwerd ca. 05.30 uur). In het donker en bij matig zicht werd de wadloopoversteek naar Ameland gemaakt ...

Lees meer...

Evaluatiedag reddingsoefening 'Paesensrede' te Dokkum - 8 maart 2001

donderdag 8 maart 2001

DOKKUM - Op donderdag 8 maart jl. is de reddingsoefening 'Paesensrede' geëvalueerd. Op vrijdagavond 16 juni 2000 zijn bij wijze van oefening op de wadloooproute naar Engelsmanplaat 70 wadlopers met reddingsboten van het wad gehaald. Niet alles verliep die avond vlekkeloos, reden om de hele oefening nog eens de revue te laten passeren. In Dokkum waren op de eerste etage van de brandweerkazerne vertegenwoordigers bijeen van de wadlooporganisaties, politie, brandweer, Kustwacht en Stuurgroep Waddenprovincies (= provinciale overheid).

Lees meer...