W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

TABLETOP REDDINGSOEFENING VAN WADLOPERS IN EEMSHAVEN

vrijdag 21 november 2003

EEMSHAVEN - Op vrijdag 21 november jl. is in het gebouw van de KNRM (reddingsmaatschappij) in de Eemshaven een zgn. Table Top Oefening gehouden van de redding van een groep in nood geraakte wadlopers.

Lees meer...

CADEAUTJES VAN NEPTUNUS

donderdag 6 november 2003

BUITENPOST - Zijn huis ligt er vol mee. Neptunus, de God van de Zee, heeft Minse de Boer (66) dan ook ruimschoots bedeeld met geschenken. Van haaieneieren, prehistorisch barnsteen tot en met een paardenbot.

Lees meer...

WADLOPER JAN KRUIZINGA OVERLEDEN

vrijdag 31 oktober 2003

PIETERBUREN - Tijdens het weekend van 25-26 okt. jl is wadloper en wadloopgids Jan Kruizinga overleden.
Kruizinga was vooral in de begintijd van het sportieve en toeristische wadlopen (vanaf ca. 1963) actief en maakte in die tijd vele tochten. Hij was de eerste secretaris van St. Wadloopsport Pieterburen.

Lees meer...

27 ADSPIRANT-GIDSEN VOOR WADLOOPCENTRUM PIETERBUREN

dinsdag 30 september 2003

PIETERBUREN - Een oproep in de krant en op tv aan belangstellenden zich te melden als adspirant-wadloopgids bij het Wadloopcentrum Pieterburen heeft 27 reacties opgeleverd. Het wadloopcentrum vreesde een tekort aan wadloopgidsen ...

Lees meer...

WADLOPERS VAST IN HET SLIK (EN ANDERE BELEVENISSEN IN 2003)

maandag 29 september 2003

HOLWERD - Twee keer hebben tijdens het wadloopseizoen 2003 groepen wadlopers problemen gehad met het zware slik in het Wilhelminagaatje (Visbuurtstergaatje) op de wadlooproute naar Ameland. De route is daar ten opzichte van eerdere jaren veranderd. Er is een smalle passage door het gat. Wie te ver naar het oosten passeert moet diep door het water waden, wie te ver naar het westen loopt, komt in zwaar slik terecht.

Lees meer...

BESTUURSRECHTER: VERGUNNING WADLOOPGIDS TERECHT INGETROKKEN

dinsdag 26 augustus 2003

LEEUWARDEN - Volgens de bestuursrechter van de rechtbank te Leeuwarden heeft de Stuurgroep Waddenprovincies niet onrechtmatig gehandeld door de wadloopvergunning van wadloopgids Wilco Juffer in te trekken.

Lees meer...

'VOGELWACHTERS OP ENGELSMANPLAAT TE FANATIEK'

maandag 11 augustus 2003

WIERUM - De vogelwachters op de Engelsmanplaat hebben zich afgelopen seizoen niet altijd even gelukkig uitgedrukt jegens wadlopers en varensgasten. Dit zegt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) na een reeks van klachten.

Lees meer...

WADLOPERS-REÜNIE PIETERBUREN

maandag 26 mei 2003

PIETERBUREN - Zaterdag 24 mei jl. werd een wadloopreünie gehouden in Pieterburen. De organisatie was in handen van de beide wadlooporganisaties in het dorp, Wadloopcentrum Pieterburen en Dijkstra's Wadlooptochten. Alle gidsen en oud-gidsen waren uitgenodigd om de festiviteiten bij te wonen. Ca. 100 van hen waren van de partij. Aanleiding was het feit dat 40 jaar geleden de eerste toeristische wadlooptochten werden georganiseerd vanuit Pieterburen.

Lees meer...

Borkum 'terug' net niet gelukt

maandag 28 april 2003

BORKUM - Drie wadlopers zijn er zaterdag 19 april jl. net niet in geslaagd de wadlooptocht van Borkum naar de vaste wal te volbrengen. Vijf kilometer voor het eindpunt (de zeedijk in de buurt van Pilsum in Ost-Friesland) werd besloten aan boord te klimmen van een in de buurt liggende volgboot. Familie en vrienden op de dijk waren daar vanuit de verte getuige van.

Lees meer...

PROCES VERBAAL VOOR WADLOPERS NAAR ROTTUMERPLAAT

dinsdag 22 april 2003

UITHUIZEN - Op Goede Vrijdag, 18 april jl. zijn Kees Wevers, Ype van Gorkum en Robert Hempenius er in geslaagd lopend Rottumerplaat te bereiken. Ze liepen tijdens het avondtij vanaf de Groninger vaste wal naar het eiland. Het was de bedoeling ter plaatse te overnachten en de volgende morgen terug te lopen naar de wal.

Lees meer...