W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

WADLOPEN IN HET JAARBOEK WADDENZEE 2001

maandag 21 oktober 2001

LEEUWARDEN - Sinds 1996 wordt ieder jaar door de gezamenlijke waddenoverheden in een boek de toestand van de Waddenzee beschreven. Onlangs is het Jaarboek Waddenzee 2001 verschenen. Vele zaken worden in de Waddenzee gemonitored, in het zeer verzorgd uitziende en gratis verkrijgbare Jaarboek wordt daarvan verslag gedaan. Over het wadlopen valt in het Jaarboek 2001 het volgende te lezen ...

Lees meer...

TV-SPEELFILM OVER WADLOOPSPORT OPGENOMEN

donderdag 10 oktober 2002

EZINGE - Op 25-27 sept. 2002 jl. zijn op diverse locaties in het oostelijke Waddengebied de opnames gemaakt voor een korte tv-speelfilm, waarvoor het wadlopen als inspiratiebron heeft gediend.

Lees meer...

WADLOPER OVERLEDEN

zaterdag 31 augustus 2002

SCHIERMONNIKOOG - Zaterdagmorgen 31 aug. jl. is een wadloper tijdens een wadlooptocht naar Schiermonnikoog onwel geworden en overleden. Dit gebeurde even ten noorden van de Schildknoopen, ca. 3.5 km ten zuiden van de Oosterkwelder van Schiermonnikoog.

Lees meer...

MINISTERIE WIJST BEZWAREN AF TEGEN PARKEERSCHIJFZONE VEERDAM HOLWERD

vrijdag 9 augustus 2002

LEEUWARDEN - Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de bezwaren die waren ingediend tegen het besluit om het vrij parkeerterrein op het noordwestelijke gedeelte van de veerdam te Holwerd te veranderen in een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van twee uur, niet-ontvankelijk resp. ongegrond verklaard. Tegen het besluit waren 28 bezwaren ingediend.

Lees meer...

WATERHOZEN BIJ AMELAND

maandag 5 augustus 2002

NES - Boven het Waddengebied zijn zondagmiddag 4 augustus jl. vier waterhozen gezien. Eén ervan passeerde de veerboot Sier van Ameland op een afstand van nauwelijks 100 meter.

Lees meer...

TEXEL-VLIELAND VOOR DE ZEVENDE KEER IN ÉÉN TIJ GELOPEN

zondag 4 augustus 2002

GRONINGEN - Op maandag 29 juli jl. is voor de 7e keer in de recente geschiedenis in één tij de wadloopoversteek van Texel naar Vlieland gemaakt. Sietse Bouma, Garmt Kieft, Menno de Leeuw en Ypke Bouma, alle vier gids bij Wadloopcentrum Fryslân, liepen deze 29 km lange wadlooptocht in 8 uur.

Lees meer...

Reeën op het wad - 14 juli 2002

zaterdag 20 juli 2002

PIETERBUREN - Zondag 14 juli 2002 jl. liep een groep wadlopers van St. Wadloopcentrum Pieterburen tijdens het vroege ochtendtij naar Rottumeroog. In het begin van de tocht zag de groep een ree achter zich op het wad lopen. Verderop de route haalde de ree de groep in en bereikte met voorsprong de Zuiderduintjes. Of het dier daar is gebleven is de wadgidsen niet bekend.

Lees meer...

DUTCH EXTREME 2002 MET WADLOOPTOCHT VAN START GEGAAN

maandag 15 juli 2002

Op vrijdagmiddag 12 juli jl. is te Lauwersoog met een wadlooptocht 'Dutch Extreme' van start gegaan. Dit is een 475 kilometer lange survivalrun, welke voor de tweede keer werd gehouden. Het parcours doorkruist Nederland van noord tot zuid.

Lees meer...

LOOS ALARM WADLOPERS TERSCHELLING

donderdag 20 juni 2002

HARLINGEN - De reddingboten van Harlingen, Terschelling en Ameland zijn donderdag 20 juni jl. aan het begin van de middag uitgevaren om drie als vermist opgegeven wadlopers op te sporen. Ook een SAR-helikopter werd daarbij ingezet. De wadlopers (drie geroutineerde gidsen van Wadloopcentrum Fryslân) waren ....

Lees meer...

PIETENS OP HERHALING

zaterdag 4 mei 2002

GRONINGEN - Wadloopgids Jan Pietens uit Den Andel heeft het helemaal gehad met de Stichting Wadloopcentrum Pieterburen (SWP). Het centrum weigert een positieve referentie af te geven waardoor de gids geen vergunning kan krijgen. De man vecht al jarenlang tegen de 'zwartmakerij'. Het is alsof je daar een beerput opentrekt.

Lees meer...