W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

PIERENSTEKER IN MIST VERDWAALD OP WAD BIJ HOLWERD

maandag 14 januari 2002

HOLWERD - Zaterdagmiddag 12 januari jl. ontving de politiemeldkamer een bericht van een wadloper in nood. De snelopkomende mist had een 42-jarige inwoner uit Roden verrast. Het was voor de man onmogelijk om zich nog te oriënteren en hij gaf met zijn gsm te kennen dat hij was verdwaald.

Lees meer...

GEEN EXTRA BEPERKINGEN VOOR WADLOPERS OP KWELDER NOORDPOLDERZIJL

woensdag 12 december 2001

Tijdens overleg tussen onder meer wadlopers en de Stichting Het Groninger Landschap, eigenaar van een deel van de kwelder nabij Noordpolderzijl, is afgesproken dat er voor wadlopers in principe geen extra beperkingen komen in het gebruik van deze kwelder.
Zoals eerder gemeld heeft Het Groninger Landschap op 3 sept. jl. een ca. 54 ha (900 x 600 m) groot deel van de kwelder tussen de haven van Noordpolderzijl en de Linthorst Homanpolder tot verboden gebied verklaard.

Lees meer...

KANAAL 4 WAARSCHIJNLIJK NOODOPROEPKANAAL WADLOOPSPORT

dinsdag 27 november 2001

LEEUWARDEN - Waarschijnlijk wordt VHF kanaal 4 in de toekomst het noodoproepkanaal voor de wadloopsport. Dit is een van de aanbevelingen op basis van de bevindingen van de wadlopers-reddingsoefening 'Paesensrede' (juni 2000) en op basis van onderzoek dat is verricht door gidsen van Wadloopcentrum Fryslân. Daarbij is gebleken dat VHF kanaal 16 (het gebruikelijke noodoproepkanaal) op veel plaatsen op de wadlooproutes niet goed is te ontvangen.

Lees meer...

KUSTWACHT NU OPERATIONEEL VANUIT DEN HELDER

vrijdag 23 november 2001

DEN HELDER - De Nederlandse Kustwacht opereert sinds 23 november jl. vanuit het splinternieuwe 'Maritiem Hoofdkwartier en Kustwachtcentrum' in Den Helder. Het complex biedt onderdak aan de ruim 40 medewerkers van de Kustwacht. Niet alleen het gebouw is nieuw, ook de apparatuur is aangepast aan de eisen van deze tijd. De verhuizing van IJmuiden naar Den Helder betekende tevens de overgang van het analoge naar het digitale tijdperk. Het scheepvaartverkeer (en de wadloopsport) merkt overigens niets van deze verhuizing.

Lees meer...

BEGIN WADLOOPROUTE TEXEL - VLIELAND NIET GESLOTEN

donderdag 15 november 2001

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft in overleg met Natuurmonumenten Texel besloten het art. 17 gebied bij De Schorren op Texel slechts zeer beperkt uit te breiden. Zoals eerder gemeld was het de bedoeling een groot oppervlak van het wad nabij De Schorren tot verboden gebied te verklaren. Na protesten van gebruikers heeft men besloten het al bestaande art. 17 gebied slechts beperkt te vergroten ...

Lees meer...

WADGIDS MET 25 'UITVALLERS' GEVERBALISEERD

woensdag 26 september 2001

Onlangs is tegen een wadgids proces-verbaal opgemaakt wegens het begeleiden van ca. 25 'uitvallers'. De groep (ongeveer 65 personen groot) liep een terugtocht van Ameland naar Holwerd olv. 4 A-machtiginghouders van een wadlooporganisatie (maximale groepsgrootte in deze hoedanigheid 70 deelnemers). Bij het Wilhelminagaatje (de laatste geul, ca. 500 m van de landaanwiningswerken) werd besloten met een deel van de groep olv. van drie gidsen tegen de straffe westenwind in naar de veerdam van Holwerd te lopen.

Lees meer...

WADGIDS BEBOET VOOR 13 DEELNEMERS

woensdag 19 september 2001

De Officier van Justitie te Leeuwarden heeft een wadgids (B-vergunninghouder) een schikkingsvoorstel gedaan van f 350.-. De man is september 2000 geverbaliseerd ivm. het meenemen van 13 deelnemers ipv. de toegestane 12 deelnemers ...

Lees meer...

UITVAL GPS TIJDENS ONWEER

maandag 20 augustus 2001

Donderdagmorgen 16 augustus jl. viel tijdens zwaar onweer de GPS- ontvanger uit op vele schepen op de oostelijke Waddenzee. De Kustwacht maakte er zelfs melding van op de marifoon. Louis de Jonge, schipper van de Boschwad:
"Donderdagmorgen 16 augustus voer de Boschwad van Lauwersoog naar Noordpolderzijl. Tussen 6.00 en 6.30 uur was er een zeer zwaar onweer ...

Lees meer...

TWEE WADLOPERS NAAR GRIEND

woensdag 15 augustus 2001

OOSTERBIERUM - Begin augustus 2001 is door Heiko en Leendert Oterdoom (resp. B- en C-vergunninghouder) het eiland Griend belopen. Deze tocht wordt maar weinig gelopen, vanwege de lange afstand (17 km) en het zeer zware slikveld aan het begin van de tocht.

Lees meer...

NIEUW BESTUUR WADLOOPCENTRUM PIETERBUREN

vrijdag 20 juli 2001

PIETERBUREN - Het bestuur van de stichting Wadloopcentrum Pieterburen heeft een nieuwe voorzitter. Siemon Niehof neemt de plaats in van Nico Bakker, die na 25 jaar is opgehouden met het bestuurswerk voor deze stichting.

Lees meer...