W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006 Bodemprofiel wadloopoversteek naar Borkum

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Bodemprofiel wadloopoversteek naar Borkum

dinsdag 23 april 2002

Van Kees Dijkema ontving ik onderstaande e-mail. Een en ander naar aanleiding van de redding van twee wadlopers nabij Lütje Hörn die bezig waren met een wadloopoversteek naar Borkum, maar in het zicht van de haven zijn gestrand en geruchten dat er meer wadlopers actief zijn met de voorbereiding van deze moeilijke tocht.

Zoals bekend is tot nu toe de enige geslaagde oversteek geweest op 17 en 18 mei 1976. Daarover is een boek geschreven dat hieronder in de tekst wordt genoemd: 'Wadlopen naar Borkum, de monstertocht door de Oostereems' door L.Dijkma-Krijger, uitgave Holmsterland, 1978. Dit boek is nog regelmatig in antiquariaten verkrijgbaar (kosten € 10-15).

Lammert KwantKlik op de grafiek voor een vergroting

Van Kees Dijkema

Omdat ik van allerlei Borkum aktiviteiten hoor wordt het tijd om ons profiel (zie figuur) prijs te geven. Ik heb er ook de situatie van de lodingskaarten 1995 ingezet, dan kun je zien hoe het daar in 20 jaar is veranderd. In het boek hadden we geschreven dat het profiel en de kaarten verloren waren gegaan, maar dat was natuurlijk een fabeltje om de oversteek zo lang mogelijk alleen op onze naam te houden. Met 26 jaar moeten we het maar doen lijkt me. Onze oude kaart doe ik er niet bij, we moeten de mensen niet op verkeerde ideeën brengen.

Wel kan ik bekendmaken dat onze kritische doorsteek "punt 5" (direct noord van de toenmalige O16 gelegen) op 273,5 graden lag vanaf de Alte Leuchtturm (= punt 0). Het was op punt 5 310 cm onder NAP en we waren daar 2 uur voor laagwater! Dat was 2 uur lang in schouderdiep water lopen (voor Nico iets ondieper), maar stroming in de rug. De diepte kun je nog duidelijk op onze foto’s aan de natte kleren zien. Op kilometerpunt 6 lag de volgboot en vandaar ging het op 314 graden verder naar de Randzel, waar we na 4 uur op kilometerpunt 10 aankwamen. Bij kilometerpunt 8 zat een tweede diepte van 310 cm onder NAP, maar dat was rond laagwater en dat was daarom minder diep. Wel zette daar toen een sterke stroming in die ons veel energie kostte.

Een aantal jaren geleden is Johannes Janssen uit Pewsum bij mij op Texel geweest om inlichtingen over de tocht. Na dat bezoek ben ik weer kaarten gaan bekijken. Toen wij in 1976 naar Borkum liepen was de maximale diepte in twee geulen 60 cm dieper dan in 1995. Die geulen lagen in een watervlakte van totaal 7,5 km breedte onder de gemiddelde laagwaterlijn. Op lodingskaarten van 1995 was het diepste punt 240 cm onder NAP en in 2000 misschien nog ondieper als je de laatste zeekaart mag geloven, de lodingskaarten van 2000 heb ik niet. Het profiel van 1995 heb ik in rood op ons profiel ingetekend. De gehele route ligt op de kaarten van 1995 anderhalf km zuidelijker, de totale Oostereems is 1 km minder breed en aan de overkant zit meer slik dan in onze tijd.

Borkum moet bij een perfecte voorbereiding en een laag voorjaarspringtij nu goed te doen zijn. Je hoeft niet meer 3 jaar op de ideale omstandigheden te wachten zoals wij. Die tocht valt binnenkort voor de tweede keer, zeker met de moderne technische hulpmiddelen die wij niet hadden (GPS, mobieltjes, getijcomputer, weercomputer, snelle boten). Naast jouw mededeling over de Nederlands-Duitse groep weet ik van een Nederlandse groep die er al jaren mee bezig is. Opvallend aan de verhalen vind ik dat alle betrokkenen van rond onze leeftijd (50+, LK) zijn en sommige zelfs veel ouder. Lopen jongeren geen echte tochten meer? De Mount Everest van het wadlopen ligt voor het oprapen!

Zie ook Origineel verslag + pers, update 16 dec. 2012

Groet,
Kees