W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

IN 13 DAGEN 3 x SOLO TEXEL-VLIELAND GELOPEN

woensdag 28 april 2010

VLIELAND - Eduard Verhoef heeft op 15 april jl. de 14e oversteek Texel-Vlieland gelopen. Verhoef liep deze tocht voor de 4e keer. Het was voor zover bekend de 2e keer in de historie van deze wadlooptocht dat de tocht door een wadloper alleen werd gelopen.

Lees meer...

TWEEDE KAMER NEEMT MOTIE AAN OVER VEILIGHEID SCHEEPVAART EN WADLOPERS

woensdag 17 maart 2010

DEN HAAG - Op dinsdag 16 maart jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht 'het menselijk visueel toezicht op de Brandaris (en vuurtoren Schiermonnikoog ? LK) te behouden als blijkt dat het systeem van de nieuwe zeeverkeerscentrale geen verbetering vormt voor de veiligheid van alle typen scheepvaart en de wadlopers'.

Lees meer...

Veel ijs op wad, toeristische belangstelling niet groot

donderdag 18 februari 2010

GRONINGEN - Er lag in de periode van 10 t/m 20 febr. jl. op sommige plaatsen behoorlijk veel ijs op het wad. Bij aanhoudende noordoostenwind lag er vooral ijs voor de Groninger en Friese vaste wal. Bv. bij Noordpolderzijl Gn, waar veel ijs door de stroomgeleidingsdam naast de vaargeul werd vastgehouden.

Lees meer...

Veel belangstelling voor 'IJswadlooptochten' op Groninger en Friese Wad

dinsdag 19 januari 2010

GRONINGEN - De wadloopsport werd vorige week aangenaam verrast door de grote belangstelling voor 'ijswadlooptochten' voor de Groninger en Friese kust.
Op woensdag 6 januari jl. werd door een horecabedrijf in Pieterburen bekend gemaakt dat er 'ijswadlooptochten' zouden worden georganiseerd. Dit leidde tot een ware hype. Vrijwel alle media berichtten er over. En het leidde tot grote belangstelling van wadlopers uit het hele land. De juistheid van de informatie liet aanvankelijk te wensen over ...

Lees meer...

NADERE EFFECTEN ANALYSE BESTAAND GEBRUIK WADDENZEE: WADLOPEN DOOR NAAR DE 3e RONDE

woensdag 16 december 2009

LEEUWARDEN - In 2010 of later wordt het nieuwe Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddenzee vastgesteld. Daarin wordt geregeld welke vormen van gebruik in de Waddenzee (bv. wadlopen) een vergunning nodig hebben op basis van de nieuwe Natuurbeschermingswet en welke activiteiten niet.
In de 2e ronde, de zgn. Nadere Effecten Analyse deel 1 (NEA 1) is gekeken in welke mate het wadlopen verstorend is. Gebleken is dat er geen sprake is van significante verstoring van de habitats (leefgebieden) van de Waddenzee.

Lees meer...

PROVINCIE FRIESLAND WIL AF VAN WADLOOPVERORDENING

maandag 16 november 2009

LEEUWARDEN - De provincie Friesland wil wel af van de Wadloopverordening en het Wadloopconvenant.
Binnen de provincie is een kerntakendiscussie gestart waarbij men zich afvraagt welke taken een echte provincietaak zijn en welke taken mogelijk door andere overheden kunnen worden uitgevoerd of helemaal kunnen worden afgeschaft. Door de wadlooporganisaties wordt dit als ongewenst beschouwd.

Lees meer...

MOGELIJKHEDEN VERBLIJF OP SIMONSZAND VANAF 2010 BEPERKT

maandag 2 november 2009

DEN HAAG - Het Ministerie van LNV wil in 2010 de toegankelijkheid van Simonszand beperken. Het is van plan Simonszand en het noord er van gelegen Rif tot verboden gebied te verklaren van 3 uur voor hoogwater tot 3 uur er na.

Lees meer...

MAN VERMIST OP WAD TERSCHELLING

maandag 28 september 2009

TERSCHELLING - Ondanks een intensieve speuractie is een eerstejaars student van de Zeevaartschool op Terschelling nog steeds niet teruggevonden.
De jongen liep zaterdag 26 sept. jl. vrijwel ongekleed in verwarde toestand bij Oosterend het wad op en sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Lees meer...

WADLOOPSTER SOLO NAAR TERSCHELLING

maandag 21 september 2009

ZWARTE HAAN - Vrijdag 18 september jl. is Auly Plantinga solo naar Terschelling gelopen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een vrouw deze wadlooptocht alleen heeft gemaakt.

Lees meer...

WADLOOPGIDS ONWEL OP TOCHT NAAR SIMONSZAND

zaterdag 12 september 2009

KLOOSTERBUREN - Tijdens de 1e wadlooptocht van de (net formeel opgerichte) Vereniging ‘De Vrije Wadlopers’ (het Rondje Wad) op zaterdag 12 september 2009 is één van de ervaren wadgidsen (tussen de 2e Bokumerpriel en de vaargeul) onwel geworden. Zijn situatie was zodanig, dat in goed overleg met de kustwacht een helikopter (uit Den Helder) is ingezet om hem naar het ziekenhuis in de stad Groningen over te brengen.

Lees meer...