W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012 Simonszand richting doorbraak

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

Simonszand richting doorbraak

zondag 27 november 2011

Tijdens zes wadlooptochten naar Simonszand tussen 2008 en 2011 zijn we telkens langs de laagwaterlijn gelopen van de Eilander Balg, het zeegat ten westen van Simonszand. Zodoende konden de ontwikkelingen in kaart worden gebracht, waarbij de beide zeegaten ten weerszijden van Simonszand steeds dichter bij elkaar kwamen te liggen.

zaterdag 30 juli 2011

Fig. 1. Wad ten zuiden van Simonszand Gn.
De beide zeegaten, Eilander Balg ten westen van Simonszand en Lauwers/Spruit ten oosten van Simonszand komen steeds dichter bij elkaar te liggen.
Image Google Earth januari 2005

Tijdens zes wadlooptochten tussen 2008 en 2011 zijn we telkens langs de laagwaterlijn gelopen van de Eilander Balg, zie fig. 1.

De luchtfoto van Google Earth geeft de situatie weer van januari 2005.
De afstand tussen Eilander Balg ten westen van Simonszand en Spruit ten oosten van Simonszand was toen ca. 920 meter.

Rood: route op 11 april 2008
Paars: 21 juli 2009
Lichtblauw: 11 sept. 2010
Geel: 17 maart 2011
Groen: 28 juli 2011.

In 6.5 jaar tijd is de laagwaterlijn ongeveer 500 m in oostelijke richting opgeschoven, dat is ca. 75 meter per jaar.

Nog ca. 320 meter te gaan, dan is het doorgebroken.
Er van uitgaande dat de oostoever niet is opgeschoven, we hopen dat een volgende keer op te meten.


Update 19 sept. 2011

Fig. 2. Wad ten zuiden van Simonszand, update 19 sept. 2011.

Op 12 aug. 2011 de ligging van de oostoever opgemeten, zie fig. 2.

Op 17 sept. 2011 opnieuw de ligging van de westoever, zie fig. 2.

Rood: 11 april 2008
Paars: 21 juli 2009
Blauw: 11 sept. 2010
Geel: 17 maart 2011
Lichtblauw langs Eilander Balg: 17 sept. 2011
Lichtblauw langs Spruit: 12 aug. 2011.

Nog 260 m te gaan.Fig 3a t/m 3d. Ontwikkelingen bij Simonszand 1998 - 2010


Fig. 4. Situatie 2010 (fig. 3d) uitvergroot.
Met dank aan Norbert Dankers

Lammert Kwant