W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Jan Abrahamse overleden

vrijdag 12 april 2013

GRONINGEN - Donderdag 11 april jl. is Jan Abrahamse overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek.
Jan was een 'wadloper van het eerste uur' en liep eind jaren 1950 en begin jaren 1960 met Jaap Buwalda, Felix Sutorius, Wim Sikken e.a. diverse wadlooptochten die nog nooit eerder waren gelopen. Hij was in 1965 mede-oprichter van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (Waddenvereniging).

In zijn werkzame leven was Jan o.a. redacteur van de Bosatlas, eindredacteur van het Waddenbulletin en eindredacteur van het tijdschrift Noorderbreedte.
Hij is 76 jaar oud geworden.

Jan Abrahamse heeft talloze publicaties over de Waddenzee geschreven en geredigeerd. Klassiek geworden is het boek 'Waddenzee, natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken' uit 1976 onder redactie van Jan Abrahamse, Wouter Joenje en Noortje van Leeuwen-Seelt.

Tijdens een bijeenkomst op landgoed De Coendersborgh is op donderdag 18 april 2013 door honderden aanwezigen afscheid genomen van Jan Abrahamse. Hij is in besloten kring gecremeerd.

Lees ook:

Jan Abrahamse: lopend over het wad
Texel - Vlieland
Wie waren de eersten ?

Video met o.a. Jan Abrahamse, 1963:


"De geulen dringen dieper het wantij binnen dan de zeekaart aangeeft".
Het Waddenboek (1964), Abrahamse (l) met Jaap Buwalda


"Draaipuntsbepaling in de mist".
Het Waddenboek (1964), Abrahamse (l) met Jaap Buwalda


"Diepe slibvelden oefenen een ware 'terreur' op de wadloper uit".
Het Waddenboek (1964), Abrahamse (r) met Jaap Buwalda


"Is de route te lang om in één getij volbracht te worden, dan moet een vloed op het wad worden doorgebracht. Met de rubberboot op sleeptouw op weg van Texel naar Vlieland. De opname is gemaakt nabij het Wieringer Gaatje".
Het Waddenboek (1964), Abrahamse (l) met Jaap Buwalda n.a.v. Texel - Vlieland 13 - 14 okt. 1962


"Buwalda en Abrahamse (r) bij de volgboot de "Johanna" die op hen lag te wachten bij het Wieringergaatje".
Uit Wadlopen (1973) n.a.v. Texel - Vlieland 13 - 14 okt. 1962


Voorzijde van het boek "Waddenzee, natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken".
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en Vereniging Natuurmonumenten (1976)