W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Helden Historische Wadlooptochten Wadlopers vinden scheepswrak 'Agathe' op wad bij Hollum/Ameland - 15 dec. 2013

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Wadlopers vinden scheepswrak 'Agathe' op wad bij Hollum/Ameland - 15 dec. 2013

met op 9 en 13 dec. 2020 gemaakte foto's van het wrak, zie onder.


Het scheepswrak op het wad ZO van Hollum/Ameland, 16 dec. 2013.
Foto René Metz

zondag 15 december 2013, update 14 december 2020

HOLLUM - Wadloopgids Lammert Kwant kwam zondag 15 december 2013 met een groepje wadlopers een wrak tegen. Het lijkt op de overblijfselen van een sloep. De restanten liggen ongeveer een kilometer ten zuiden van de Pietje Miedeweg, na de Feugelpôlle op het wad. Kwant was het nog nooit eerder tegengekomen en hij vermoedt dat het met de laatste stormen boven het zand uit is gewoeld.

We deden een oproep om informatie en Teake Brouwer belde met het verhaal.

Het zal 1947 zijn geweest, zegt Brouwer. Hij was een jaar of twaalf en woonde met z'n familie op de Grie. Zijn vader en de boerderij staan bekend als de Grieboer. Tijdens een storm in 1947 strandde een Deense sloep met een complete huishouding. Vader, moeder, twee dochters van ongeveer 15 en 17 en een zoon van een jaar of 20 raakten lek op de mosselbank onder Ameland. Het was wel een erg klein bootje voor zo'n grote familie, die vanuit Denemarken op weg was naar Spanje. Er werden vraagtekens gezet bij de expeditie en voor zover Brouwer weet werden er ook vragen gesteld. Waarom hadden deze Denen dit risico genomen? Waren ze ergens voor op de vlucht? In ieder geval is de marechaussee langs geweest en ook kwam er een Deense consul naar Ameland.

De familie werd na de schipbreuk het water in gedreven. Ze zwommen naar het eiland en kwamen ter hoogte van de Grieboer aan land. Vanaf de dijk zochten ze hulp en zagen de boerderij van de familie Brouwer. Daar werden ze opgevangen en verbleven er een maand of twee in 'ut koeies'. Het was een mooie zomer en de koeien liepen buiten.

Af en toe spoelde er iets aan en de Denen jutten hun eigen kleren op de dijk. De schipper ging enkele keren naar het wrak, samen met Sijtze de Jong, om te kijken of er verder nog iets te redden viel. Zo haalde hij ook twee spekhammen uit het wrak, die vervolgens aan de waslijn van de Grieboer werden gedroogd. Teake Brouwer weet zich nog te herinneren dat een van de meisjes met een vliegenmepper bij de hammen stond om de 'blauwe miggen' van het vlees te weren.

Na een paar maanden werd de familie opgehaald en naar Denemarken gebracht. De Grieboer kreeg nog enkele brieven en daarna verwaterde het contact.
Teake Brouwer weet zeker dat het wrak dat Lammert Kwant met zijn wadlopers vond, de boot van deze familie is.

Bron info: Persbureau Ameland, Jeanet de JongHet wrak van de Agathe op de Vrijheidsplaat. Positie N 53 25.194 - E 05 39.847.

Update 28 mei 2014:
De archivaris van Streekarchivariaat Noordoost Fryslân Tjeerd Jongsma heeft in Ballum bij de gemeente onderzoek gedaan. Er is gezocht in stukken m.b.t. de strandvonderij, openbare orde, hulp aan vreemdelingen enz. Bij de gemeente is niets daarover te vinden.
Hij denkt dat in een politiearchief misschien iets te vinden moet zijn.

Pieter Jan Borsch, oud-conservator van het Cultuur-Historisch Museum Sorgdrager te Hollum, sprak met een zoon van de familie Brouwer (Taeke, 80) waar de Denen enige maanden gelogeerd hebben (in de boerderij). Volgens Taeke Brouwer had de Deense man zich verschillende keren verdacht opgehouden bij de Hollumer reddingboot, die tijdelijk in de Ballumerbocht lag. Misschien was het uit oprechte belangstelling voor de boot, maar de schipper van de reddingboot was bang dat de man de boot stiekem mee wilde nemen.
Dat was de reden dat politieagent Van der Made de Deense man korte tijd opgesloten heeft in de Hollumer kerktoren.Het scheepswrak op het wad ZO van Hollum/Ameland, 16 dec. 2013.
Foto René Metz


Na 5 maanden met rustiger weer was het wrak vrijwel geheel met zand bedekt - 28 april 2014.
Foto Saskia Mulder


Een gedeelte van de achterkant van het wrak - 28 april 2014.
Foto Saskia Mulder


In het archief van de Leeuwarder Courant was de volgende info te vinden,
resp. op 10 en 11 aug. 1948.En in het archief van de Nieuwe Dockumer Courant van 13 aug. 1948,
met dank aan Pieter Jan Borsch:
9 en 13 december 2020


Wadlopers in de mist bij het wrak op woensdag 9 december 2020.
Foto Meina Wouda


9 december 2020.
Foto Kees Bangma


9 december 2020.
Foto Kees Bangma


Zondag 13 december 2020, wadlopers bij het wrak.
Foto Esther van den Reeke