Erecode Wadgebruikers

'Ik pas op het Wad'


Versie 6 februari 2015

De 'Erecode voor Wadliefhebbers' geldt voor iedereen die vaart of loopt op het wad. Uitgangspunt van deze Erecode is de verantwoordelijkheid en het inzicht van de wadliefhebbers.

Als u zich aan de Erecode houdt:

Vogels

 1. Vaar niet te dicht langs hoogwatervluchtplaatsen
 2. Anker op voldoende afstand van hoogwatervluchtplaatsen
 3. Ga pas van boord als vogels die op de waterlijn foerageren zijn verdwenen
 4. Loop niet naar groepen vogels toe
 5. Blijf als groep(je) dicht bij elkaar en waaier niet uit
 6. Houd extra afstand tot grotere vogels, zoals wulp en lepelaar
 7. Houd afstand tot broedende vogels en vogels met jongen
 8. Zorg dat u bij opkomend water weer op tijd aan boord bent, zonder de vogels te verstoren
 9. Weet dat als de eerste vogels opvliegen, u te dichtbij komt

Zeehonden

 1. Vaar niet te dicht langs oevers waar zeehonden rusten.
 2. Ga niet ankeren of droogvallen in de buurt van rustende zeehonden
 3. Loop er zeker nooit naar toe.
 4. Weet dat zodra een zeehond zijn kop opsteekt, u te dicht bij de groep komt.

Wat vanzelf spreekt

 1. Vaar zonder hoge hekgolven
 2. Vaar niet sneller dan de wettelijk toegestane snelheid van 20 km per uur (snelvaren is alleen toegestaan in de betonde geulen tussen zee en havens en in de veerbootroutes)
 3. Gooi geen afval overboord
 4. Vermijd harde muziek, luide radio of marifoon
 5. Gebruik geen onnodige felle verlichting
 6. Houd uw hond aangelijnd
 7. Werk niet aan het schip met verf, olie, diesel, oplosmiddelen
 8. Ga niet vliegeren. Wadvogels denken dat een vlieger een roofvogel is
 9. Kitesurf alleen in de daartoe aangewezen kitesurfgebieden. Deze staan op de hydrografische kaart en zijn gemarkeerd met boeien
 10. Probeer niet met motorgeweld los te komen

Tenslotte

Download de folder