W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home 6. Overheid Examencommissie

Wadloop Examen Commissie (WEC)


Medewerkers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders verkennen op 'slikschoenen' (trippen)
een drooggevallen polder in het IJsselmeer of de Wieringermeerpolder, plaats, datum en fotograaf onbekend.

Door Redactie

De Wadloop Examen Commissie (WEC) is op 22 januari 2022 van start gegaan met haar werkzaamheden, ongeveer 28 kandidaten zijn sindsdien mondeling geëxamineerd. Met één kandidaat is een praktische examentocht gemaakt op het wad. De meeste kandidaten zijn voor het examen geslaagd. Winter 2023-2024 heeft de examencommissie zes kandidaten geëxamineerd. Vier van hen zijn geslaagd, twee kandidaten niet.

Sinds 1 januari 2021 worden de theoretische examens voor wadloopvergunningen afgenomen door een Examencommissie samengesteld uit wadloopgidsen van de acht wadlooporganisaties. Als een kandidaat voor het examen is geslaagd krijgt zij of hij een document mee waarmee bij de provincie Fryslân een vergunning kan worden aangevraagd om wadgids te zijn voor wadlopen met kleine groepen (max. 12 deelnemers) of om voor een wadlooporganisatie als gids te fungeren. Dat pas een jaar na de installatie van de commissie werd geëxamineerd had te maken met de 'corona-problematiek', waardoor mondelinge examens afnemen niet mogelijk was.

De examinatoren zijn op 1 februari 2024:

  • Jan Oome - Groninger Wadloopvereniging Arenciola
  • Sven van IJzendoorn - Wadloopcentrum Pieterburen
  • Jaap Baalbergen - Wadloopcentrum Fryslân
  • Melle ten Kate - Vrije Wadlopers
  • Uhmra van der Kooi - Stichting Uithuizer Wad
  • Eric van Santen - Dijkstra Wadlooptochten
  • Lammert Kwant - Fryske Waedrinners en Wadgidsengroep Noord Nederland

Het bestuur:

  • Jan Oome - voorzitter
  • Mark de Waard - penningmeester/secretaris

Kantoormedewerker:

  • Esther Toxopeus

Examenkandidaten worden door twee examinatoren (in wisselende samenstelling) geëxamineerd. De examens vinden meestal plaats te Lauwersoog, soms in Haren Gn.

Aanvragen voor een wadloopvergunning worden behandeld door het secretariaat van de Provincie Fryslân. Dit geldt ook voor vergunningen op het wad van de provincies Groningen en Noord-Holland. Wadloopvergunningen of -ontheffingen kunnen online worden aangevraagd via het adres
Wadloopvergunning aanvragen.

Meer info over het wadloopgidsexamen:
www.wadloopgidsexamen.nl


Examen doen in Duitsland ? (Niedersachsen)

Wer im niedersächsischen Wattenmeer Führungen auf Wattflächen durchführt, benötigt dazu grundsätzlich eine staatliche Genehmigung. Hierfür ist die Nationalparkverwaltung in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei zuständig.

Die erforderlichen Prüfungsgespräche werden in der Regel zweimal jährlich (März/Oktober) angeboten und finden statt in Wilhelmshaven.

Informationen für Wattführer und Wattführerinnen
Inkl. Prüfungstermine.