W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home 6. Overheid Overheid Wadloopverordening Tractaat van Oostmahorn

Wadloopverordening 2023

Tractaat van Oostmahorn


WADLOOPCENTRUM FRIESLAND
( V.V.V. Westdongeradeel )
Herweystraat 11
T E R N A A R D
STICHTING WADLOOPSPORT
PIETERBUREN
Hoofdstraat 118
P I E T E R B U R E N

Oostmahorn, 13 december 1972

PERSBERICHT

De Stichting Wadloopsport Pieterburen en het Wadloopcentrum 'Friesland' (V.V.V. Westdongeradeel) op 13 december 1972 in vergadering bijeen, maken het volgende bekend:

Gelet op de stormachtige ontwikkeling van het massale wadlopen hebben voornoemde organisaties zich beraden op de volgende hieraan verbonden problemen.
1. De veiligheid van de te organiseren wadlooptochten;
2. Het behoud van de aantrekkelijkheid van het wadlopen;
3. De bescherming van het Wad in relatie tot het te massale wadlopen.

Overeengekomen werd:

  1. De veiligheid van de wadlopers is er het meest mee gediend door zich bij goed bekend staande wadlooporganisaties aan te melden;
  2. Er zal een gebiedsverdeling op de zaterdagen zijn, waarbij het Wadloopcentrum 'Friesland' zich tot Ameland en de Engelsmanplaat beperkt en de Stichting Wadloopsport Pieterburen tot Schiermonnikoog, Simonszand en Rottumeroog.
    Hiermede is duidelijkheid gebracht zowel voor de deelnemers aan de wadlooptochten als voor de wadlooporganisaties in de betreffende gebieden.
    Voor het seizoen 1973 zal voor een zeer beperkt aantal tochten met een gelimiteerd aantal deelnemers de mogelijkheid aanwezig blijven zowel voor de Stichting Wadloopsport Pieterburen om naar Ameland en Engelsmanplaat als voor het Wadloopcentrum 'Friesland' naar Schiermonnikoog, Simonszand en Rottumeroog te lopen.
  3. Het Wadloopcentrum 'Friesland' zal zich beperken tot maximaal 150 per personen per tocht zowel naar Ameland als naar de Engelsmanplaat.
  4. De Stichting Wadloopsport Pieterburen heeft maxima voor Schiermonnikoog tot 500 personen, Simonszand en Rottumeroog elk 100 personen.
  5. In het broedseizoen zullen de vogelbroedgebieden op de eilanden en de platen met zorg worden gemeden.

Namens het Wadloopcentrum 'Friesland'
( V.V.V. Westdongeradeel )

w.g. J.G. Hooiring,
delegatie-voorzitter

w.g. J.G. Miedema, secr.

Namens de Stichting Wadloopsport Pieterburen,

w.g. A. Dijkstra,
voorzitter

w.g. C.W.M. v.d. Arend