W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Podcasts De Wadden

Podcasts De Wadden

met update van links.
En: Tweeluik over de geschiedenis van het wadlopen, zie onder.

1. De Malle Graaf van Rottum (Donough McCarthy)
In het voorjaar van 1706 kocht Donough McCarthy, de Ierse graaf van het Clancarty, het eiland Rottumeroog en vestigde zich daar. Clancarty was in 1697 door koning-stadhouder Willem III uit zijn vaderland verbannen. Geplaagd door heimwee, maar omringd door vrouwen, muzikanten en aangebroken wijnvaten leefde hij een bitterzoet en copieus leven op het kleine eiland, wat hem bij de Groningers de bijnaam 'Malle Graaf' opleverde. Uiteindelijk werd Clancarty door de stormvloed van kerst 1717 van zijn kleine heerlijkheid verdreven.

Uitzending zondag 23 december 2012
Samenstelling: Mathijs Deen


2. Historie van de wadden in vier delen Deel 1
Voor veel Nederlanders zijn de Waddeneilanden een soort binnenlands buitenland. Niet alleen omdat er een zeereisje nodig is om er te komen, maar ook omdat het lijkt alsof er net iets andere regels gelden dan op het vasteland. Is dat een moderne illusie van de badgast? Of heeft die afzijdigheid een langere geschiedenis? In vier afleveringen onderzoekt Mathijs Deen, auteur van het boek ‘De Wadden’, de geschiedenis van het andere Nederland, de mythische wereld ten noorden van de deltadijken.

Uitzending zo. 6 oktober 2013
Samenstelling: Mathijs Deen


3. Historie van de wadden in vier delen Deel 2
Voor veel Nederlanders zijn de Waddeneilanden een soort binnenlands buitenland. Niet alleen omdat er een zeereisje nodig is om er te komen, maar ook omdat het lijkt alsof er net iets andere regels gelden dan op het vasteland. Is dat een moderne illusie van de badgast? Of heeft die afzijdigheid een langere geschiedenis? In vier afleveringen onderzoekt Mathijs Deen, auteur van het boek ‘De Wadden’, de geschiedenis van het andere Nederland, de mythische wereld ten noorden van de deltadijken.

Uitzending zo. 13 oktober 2013
Samenstelling: Mathijs Deen


4. Historie van de wadden in vier delen Deel 3
Voor veel Nederlanders zijn de Waddeneilanden een soort binnenlands buitenland. Niet alleen omdat er een zeereisje nodig is om er te komen, maar ook omdat het lijkt alsof er net iets andere regels gelden dan op het vasteland. Is dat een moderne illusie van de badgast? Of heeft die afzijdigheid een langere geschiedenis? In vier afleveringen onderzoekt Mathijs Deen, auteur van het boek ‘De Wadden’, de geschiedenis van het andere Nederland, de mythische wereld ten noorden van de deltadijken.

Uitzending zo. 27 oktober 2013
Samenstelling: Mathijs Deen


5. Historie van de wadden in vier delen Deel 4
Voor veel Nederlanders zijn de Waddeneilanden een soort binnenlands buitenland. Niet alleen omdat er een zeereisje nodig is om er te komen, maar ook omdat het lijkt alsof er net iets andere regels gelden dan op het vasteland. Is dat een moderne illusie van de badgast? Of heeft die afzijdigheid een langere geschiedenis? In vier afleveringen onderzoekt Mathijs Deen, auteur van het boek ‘De Wadden’, de geschiedenis van het andere Nederland, de mythische wereld ten noorden van de deltadijken.

Uitzending zo. 3 november 2013
Samenstelling: Mathijs Deen


6. Rottumerplaat
Rottumerplaat is van alle Waddeneiland het minst toegankelijk voor publiek. In de zomer wonen er vogelwachters, nu en dan komt een boswachter poolshoogte nemen, maar verder is het eiland het domein van vogels en zeehonden. Bij hoge uitzondering mocht afgelopen winter een klein gezelschap een halve dag onderzoek doen op het strand. Mathijs Deen, radiomaker en schrijver van het boek De Wadden, mocht mee.

Uitzending zondag 18 september 2016
Samenstelling: Mathijs Deen


7. Wilde Waddenplannen
Eind negentiende eeuw probeerde Jonkheer Pieter Jan Willem Teding van Berkhout een dam aan te leggen tussen Ameland en het vasteland. Hij wilde polderen, land aanwinnen, de Waddenzee droog leggen. De dam kwam er, maar de zee had andere plannen. Twee stormen vaagden het bouwwerk weg, en uiteindelijk moest de jonkheer in de natuur zijn meerdere erkennen. Hij boog het hoofd en stierf een gebroken man. Corine Nijenhuis schreef het boek Waddenwolf over deze man.

Uitzending 23 aug. 2020
Samenstelling: Mathijs Deen


8. De vergeten dam naar Ameland
Op het wad onder Ameland liggen de resten van een dam die halverwege de negentiende eeuw is aangelegd, tussen het eiland en de vaste wal. Tien jaar heeft hij er gelegen, tot een storm hem wegspoelde. De eilanders zijn vergeten wie eraan gewerkt heeft. Voor de jonkheer die hem aanlegde, Pieter Tedfing van Berkhout, was het een mislukt levenswerk. Voor de wadlopers van nu is het een welkome bestemming om naartoe te lopen.

Uitzending zo. 29 nov. 2020
Samenstelling: Mathijs Deen


9. Tien leuke Waddenpodcasts
10 leuke Waddenpodcasts

10. Tweeluik over de geschiedenis van het wadlopen
Martine Haasdijk-de Vries

Zijn er meer interessante podcasts over de Wadden of het wadlopen ?
Graag info naar redactie dezes.