W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Rottumerplaat v.v. in één tij gelopen - 23 maart 2003

Ongewone Wadlooptochten

Rottumerplaat v.v. in één tij gelopen - 23 maart 2003

zondag 23 maart 2003

GRONINGEN - Twee wadlopers uit Groningen, Peter van Haastert en Stephan de Valk zijn er zondag 23 maart 2003 in geslaagd in één tij naar Rottumerplaat op en neer te lopen. Deze tocht is ca. 30 km lang. Voor zover bekend is het de eerste keer dat de tocht naar Rottumerplaat op deze manier is gelopen.
De afgelopen winter was de route grondig verkend, eerder al kwam men tot op enkele kilometers van Rottumerplaat.

De heren deden ca. 7.5 uur over hun succesvolle oversteek. Vertrokken werd in het donker in de nanacht vanaf de zeedijk in de Lauwerpolder ten noorden van Uithuizen. Uiteraard niet in de korte broek maar in neopreenpak. Onderweg moesten enkele keren tot ongeveer het middel door een geul worden gewaad. Het verblijf op Rottumerplaat was maar kort, hooguit 5 minuten, omdat de tijd drong. Op de terugweg, in het kustdal voor de Groninger zeedijk, kwam het water al weer aardig op. Dit was ingecalculeerd (en van tevoren op haalbaarheid verkend) en zonder problemen werd veilig de vaste wal bereikt.

Eerste oversteken enkele reis
Veel vaker is de tocht als enkele reis gelopen, dus vanaf de Groninger kust naar Rottumerplaat resp. de andere kant op.
De eerste oversteek was op 5 juli 1959 door Jaap Buwalda, Jan Abrahamse en Felix Sutorius, vanaf de Groninger vaste wal naar Rottumerplaat.
Meer info

Sekreetgezelschap 'De Wadpier'
De eerste oversteek van Rottumerplaat naar de vaste wal was op 17 juni 1962 door de 'groep Schortinghuis'. Het gezelschap noemde zich het Sekreetgezelschap 'De Wadpier'.
Op dag 1 werd van de vaste wal naar Simonszand gelopen. Daar werd de groep door een schip opgehaald en naar Rottumeroog gebracht, waar bij de voogd werd overnacht. De volgende dag ging het per boot van Rottumeroog naar Rottumerplaat. Vandaar werd naar de vaste wal gelopen, de 1e oversteek Rottumerplaat - vaste wal. Het Boschwad, de vaargeul 4 km ten zuiden van Rottumerplaat was diep, de groep kon er rond laagwater met moeite door heen komen (mondelinge mededelingen Lieuwe Blanksma op 14 maart 2011).
Meer info

Erg veranderlijk is de situatie in het Boschwad / Schild, zoals boven aangegeven een geul, ca. 4 km van Rottumerplaat gelegen. Sommige jaren komt het water je daar hooguit tot de knieën, andere jaren moet je daar zwemmen en is een wadloopoversteek dus niet mogelijk. In 1972 liepen Kees Dijkema en anderen moeizaam 1.5 km door diep water wadend door het Schild heen. In 1982 en 1983 troffen Jaap Oudman en ondergetekende daar slechts kniediep water aan, ongeveer 50 m breed. In 1985 was het al weer te diep geworden, echter rond 2000 weer ondieper en sindsdien lopen er weer regelmatig wadlopers naar Rottumerplaat.

Lammert Kwant


Onderzoek gestart naar Rottumerplaat-belopers

donderdag 18 september 2003

GRONINGEN - Een opsporingsbevoegde medewerker van Staatsbosbeheer is een onderzoek gestart naar de beide wadlopers die volgens deze website op 23 maart jl. er in zijn geslaagd in één eb vanaf de Groninger vaste wal naar Rottumerplaat op en neer te lopen.

Bij de kortdurende betreding van Rottumerplaat werd art. 17 van de Natuurbeschermingswet overtreden. De beide wadlopers hadden voor hun betreding van Rottumerplaat geen vergunning aangevraagd.

Probleem is dat geen enkel opsporingsbevoegd persoon de beide overstekers in het verboden gebied bij Rottumerplaat heeft aangetroffen. Beide wadlopers zijn telefonisch door de medewerker van Staatsbosbeheer benaderd met het verzoek een verklaring af te leggen.
Mogelijk wordt op grond van hun verklaringen proces-verbaal opgemaakt. Ook is men nog op zoek naar getuigen van het vergrijp.

Lammert Kwant