W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Wadlopen naar Langlütjen 2 in de monding van de Weser - vanaf dec. 2011

Ongewone Wadlooptochten

Wadlopen naar Langlütjen 2 in de monding van de Weser - vanaf dec. 2011


1. Wadlooptocht zeedijk - Langlütjen 2 - Langlütjen 1, dec. 2011

maandag 19 december 2011

TETTENS - In de monding van de Weser tegenover Bremerhaven liggen twee kunstmatige eilanden, Langlütjen 1 en Langlütjen 2. Beide zijn rond 1870 aangelegd en dienden als verdedigingswerk. Op beide eilanden werd een fort van bakstenen gebouwd. In de 20e eeuw zijn er betonnen bunkers bijgebouwd. In WO 1 en WO 2 stond er zwaar geschut.

Langlütjen 1 is door middel van een dam met het vasteland verbonden, 19.
Langlütjen 2 is een echt eiland en voor ervaren wadlopers te voet bereikbaar, zie 1, 14 en 15.

Het 19e eeuwse bakstenen fort op Langlütjen 1 is na de 2e Wereldoorlog opgeblazen, evenals de betonnen bunkers, 16 en 17.
Het fort op Langlütjen 2 is in betrekkelijk goede staat (4-6) en kan met enige voorzichtigheid betreden worden (fig 7-10).
Omstreeks 2005 zijn beide eilanden verkocht aan particuliere eigenaars.

Ca. 200 meter ten zuiden van Langlütjen 2 ligt een raadselachtig eiland, zie 11-13. Het is met riet begroeid. Hier en daar is in de afbrokkelende rand gelaagdheid te zien, daarom gaat het vermoedelijk om een oude kwelder.

De wadlooptocht naar Langlütjen 2 is slikkig, nergens is de bodem hard. Je zakt er tot de enkels in weg en plaatselijk aan de randen van de prielen wat dieper. Het zeewater is zoet! Uiteraard door aanvoer van rivierwater door de Weser. Het getijverschil is ca. 4 meter, de tocht is alleen geschikt voor ervaren wadlopers.

Voor meer info over beide eilanden, zie 20 en Wikipedia.

Lammert Kwant


2. Silhouet Langlütjen 2 (links) en kweldereiland (rechts).
Op de achtergrond Eurogate Bremerhaven, dec. 2011


3. Entree Langlütjen 2, dec. 2011


4. Gracht om fort op Langlütjen 2, dec. 2011


5. Fort Langlütjen 2, dec. 2011


6. Entree fort Langlütjen 2, dec. 2011


7. Fort Langlütjen 2, een 19e eeuwse bunker van baksteen, januari 2012


8. Fort Langlütjen 2, januari 2012


9. Fort Langlütjen 2, januari 2012


10. Fort Langlütjen 2 vanuit de gracht, januari 2012


11. Geërodeerde en met riet begroeide kwelder ten zuiden van Langlütjen 2.
Links Langlütjen 2, dec. 2011


12. Met riet begroeide kwelder ten zuiden van Langlütjen 2, dec. 2011


13. Geërodeerde kwelder ten zuiden van Langlütjen 2, dec. 2011


14. Wadlopers onderweg van Langlütjen 2 naar Langlütjen 1.
Op de achtergrond Eurogate, de containerterminal van Bremerhaven, dec. 2011


15. Wadlopers naderen Langlütjen 1, dec. 2011


16. Ruïne van het fort op Langlütjen 1, na WO 2 opgeblazen, dec. 2011


17. Opgeblazen bunker op Langlütjen 1, dec. 2010


18. Langlütjen 1 met radartoren (1983), dec. 2010


19. Dam naar Langlütjen 1, dec. 2010


20. Infobord aan begin dam naar Langlütjen 1

Foto's Lammert Kwant

21. Video