W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Delfzijl - Gaseiland Hond v.v. in één tij - 19 april 2011 en 2 febr. 2019

Ongewone Wadlooptochten

Delfzijl - Gaseiland Hond v.v. in één tij - 19 april 2011 en 2 febr. 2019


In rood de gelopen track op 19 april 2011.
Op de terugweg kon in 'het kustdal' een stukje worden afgesneden

Woensdag 20 april 2011, update 6 februari 2019 met nieuwe v.v. oversteek.

DELFZIJL - Dinsdag 19 april 2011 jl. is de wadlooptocht Delfzijl - Gaseiland op de Hond in één tij op en neer gelopen. Waarschijnlijk was het de eerste keer dat de tocht op deze manier werd gemaakt. Het betrof een solo-tocht van ondergetekende.

Het was een zware tocht, er werd ca. 4 uur gedaan over de 2 x 8.5 km. Om 17.30 uur werd vertrokken vanaf de Handelskade Oost van Delfzijl bij het terrein van Wagenborg Stevedoring, 2.40 uur voor laagwater. Bij vertrek was de waterstand - 50 cm NAP. Een paar keer ging het de eerste kilometer diep door het water (+ slik) heen. Bij eerder vertrek was het water waarschijnlijk hier en daar te diep geweest.

Achter de vaargeul (Bocht van Watum) stond het wad vrij snel droog en kon er meer tempo worden gemaakt. Om 19.35 uur werd het eiland bereikt, het zat er vol met aalscholvers en meeuwen.

Na een korte pauze werd aan de terugreis begonnen, grotendeels door de voetsporen van de heenweg.

De laagwaterstand was laag, nl. - 228 cm NAP (Gemiddeld Laagwater Delfzijl = -168 cm NAP). Na laagwater kwam de vloed snel weer op (springtij). Aan de goede kant = landkant van de vaargeul moest de tol worden betaald voor 3.5 uur zwoegen, over de laatste kilometer met zwaar en diep slik en vermoeide benen werd ca. een half uur gedaan. Omstreeks 21.30 uur (het was bijna donker) werd de wal bereikt.

Zowel Groningen Seaports Delfzijl als de Kustwacht te Den Helder waren van tevoren gebeld over wat er ging gebeuren, zodoende was de kans op loos alarm klein.

Eerder werd deze tocht op 4 en 6 maart jl. gelopen, toen betrof het beide keren een enkele reis.

Het Gaseiland op de Hond is in de jaren 1960 aangelegd. Er vindt geen gaswinning plaats, het is een observatieput. Eventuele bodemdaling wordt er gemeten en in de boorput worden drukveranderingen gemeten ten gevolge van gaswinning in het Slochterenveld.

Lammert Kwant


Nieuwe tocht Delfzijl - Gaseiland v.v. - 2 februari 2019

Op 2 februari 2019 is de tocht opnieuw gelopen, nu door Peter Laagland.
Hij liep de tocht van ca. 19 km in 4.15 uur.

Tochtverslag


Het Gaseiland op 2 februari 2019. Foto Peter Laagland


Delfzijl-Gaseiland v.v. op 2 februari 2019. De zwarte lijn is de geplande route,
de rode lijn de gelopen track. Info Peter Laagland