W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Juist - Kachelotplate gelopen - 29 januari 2011

Ongewone Wadlooptochten

Juist - Kachelotplate gelopen - 29 januari 2011

zondag 30 januari 2011

EEMSHAVEN - Vier wadlopers (Menno de Leeuw, Heiko Oterdoom en 2 Duitse collega's) zijn er zaterdag 29 januari jl. in geslaagd de 12 km lange wadloopoversteek te maken van het Duitse eiland Juist naar de Kachelotplate. Voor zover bekend is het de eerste keer dat deze tocht is gemaakt. Het had de laatste nachten matig gevroren op het wad en er dreef ijs in de geulen. In de beide vaargeulen stond het water ca. 1.30 m hoog. Na de 2e vaargeul stond het wad grotendeels droog.

Bij Kachelotplate lag een boot gereed die het gezelschap naar Rysum op de vaste wal heeft gebracht.

De Kachelotplate bestaat als wadplaat al lang en is de laatste decennia van de 20e eeuw langzaam maar zeker boven gemiddeld hoogwater komen te liggen. Sinds juli 2003 is het in Duitsland officiëel een eiland (Insel).

Zie ook het bericht op Wikipedia over de Kachelotplate.