W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Wadlopen in de Dollard van Nieuwe Statenzijl naar 'grenspaal 204' - 3 dec. 2014

Ongewone Wadlooptochten

Wadlopen in de Dollard van Nieuwe Statenzijl naar 'grenspaal 204' - 3 dec. 2014


Voetspoor langs de grens tussen Nederland en Duitsland in de Dollard, 20 november 2014

dinsdag 23 december 2014, update 21 december 2018

NIEUWE STATENZIJL - Op 53 16.438 N - 07 12.092 E staat in de Dollard op de grens tussen Duitsland en Nederland een dukdalf. Een 'echte' grenspaal is het niet, het maakt geen onderdeel uit van de officiële grensafbakening tussen beide landen en heeft daarom geen nummer. Voor ervaren wadlopers is de paal vanuit de Kanalpolder in Duitsland goed lopend te bereiken. De afstand vanaf de zeedijk is ca. 2.5 km. Deze wadlooptocht is de laatste jaren vele malen gemaakt.

Wadlopen Kanalpolder - 'Grenspaal' in Dollard


Wadlooptocht van Nieuwe Statenzijl langs de grens naar de
grenspaal in de Dollard, 3 dec. 2014. De terugreis ging via de Kanalpolder.

Verkenning en wadlooptocht vanaf Nieuwe Statenzijl
Zou de grenspaal ook vanuit Nederland, Nieuwe Statenzijl, lopend te bereiken zijn ?
Dat heb ik geprobeerd en het is gelukt, de tocht is gelopen op 3 december 2014.
Een verkenning tot op 1.5 km van de grenspaal werd gemaakt op 20 november 2014.
Op 3 dec. was het op 20 nov. gemaakte spoor in het slik nog goed te zien en te volgen.
Zeshonderd meter ten zuiden van de grenspaal ligt een geul, een uitloper van het Groote Gat.
Het slik was hier zeer zwaar, er moest een kleine omweg worden gemaakt door zijgeultjes en over de bodem van de geul. De wadlooptocht is ca. 4.5 km lang.
De terugloop naar de wal ging via de Kanalpolder.

Onderweg bleken iets oost van de grens enkele raadselachtige obstakels te staan, o.a. een stuk metaal (foto onder). Op een andere plek resten van palen. Niet bekend is of dit iets met markering van de grens te maken heeft.

Op 18 december 2018 werd de tocht in de andere richting gemaakt, dus linksom.

Dukdalf
De grenspaal heeft de vorm van een dukdalf.
De grens in de Dollard is in 1723 vastgesteld. Karel Essink, St. Verdronken Geschiedenis heeft in het Nationaal Archief te Den Haag in archiefstukken gevonden dat de paal in de winter van 1938/1939 is geplaatst. Aanleiding tot plaatsing is vermoedelijk een geschil geweest tussen Nederlandse en Duitse vissers over de grens van hun visgebieden. De bouw is uitgevoerd door aannemer Wiertsema uit Beerta.

Tocht op 30 dec. 2014
Op 30 december 2014 werd de wadlooptocht van Nieuwe Statenzijl naar de grenspaal ook gelopen, nl. door 6 gidsen van wadlooporganisatie De Vrije Wadlopers, t.w. Melle ten Kate, Joris Grond, Cees Mijdendorp, Reinier de Gooijer, Rieks Bos en Paul van ’t Wout. Ze volgden een wat oostelijker route en kwamen bij de geul 600 meter ten zuiden van de grenspaal ook in zwaar slik terecht. Hier moest een stukje door het slik worden gekropen om de overkant van de geul te kunnen bereiken.

Zes andere gidsen van De Vrije Wadlopers (Bé Muurman, Henk Mulder, Anke Steens, Yvonne van Dijk, Henk Koerts, Ton van den Boomgaard) liepen de route vanaf de Kanalpolder in Duitsland. Ze hielden op de heenweg een vrij zuidelijke koers aan en kwamen daar zwaar slik tegen. Toen de hele groep bij de grenspaal was gearriveerd werd het glas geheven op een mooi wadloopjaar 2014.

Lammert Kwant


Rood: Wadlooptocht van Nieuwe Statenzijl langs de grens naar de grenspaal in de Dollard,
rechtsom, 3 dec. 2014.
Geel: de tocht linksom op 18 december 2018.


Nieuwe Statenzijl, uitwateringssluis, de Westerwoldse Aa stroomt hier in de Dollard


Grenssteen 203-II op de grens van Nederland en Duitsland.
Links Nederland, hier groeit riet op de kwelder. Rechts Duitsland met tamelijk intensieve beweiding op de kwelder met schapen enz.


Vogelkijkhut De Kiekkaaste aan de rand van Dollard bij Nieuwe Statenzijl,
20 nov. 2014


Vogelkijkhut De Kiekkaaste aan de rand van Dollard bij Nieuwe Statenzijl,
20 nov. 2014


Rietvelden aan de rand van de Dollard bij Nieuwe Statenzijl.
Het water van de Dollard is hier brak. Foto gemaakt vanuit de Kiekkaaste.


Metalen object iets oostelijk van de grens van Nederland en Duitsland in de Dollard.


Grenspaal in de Dollard, 1 dec. 2014 met wadloper Willem Dijksterhuis


Zonsondergang in de Dollard, 20 nov. 2014


Bevroren rijsdam, Kanalpolder 3 dec. 2014


Nieuwe Statenzijl, vogelkijkhut Kiekkaaste, 18 december 2018


Nieuwe Statenzijl, oeverafslag, 18 december 2018


Nieuwe Statenzijl, oever Buiten Aa, 18 december 2018
Foto's Lammert Kwant