W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Wadloopverkenningen op het Balgzand – Najaar 2016

Ongewone Wadlooptochten

Wadloopverkenningen op het Balgzand – Najaar 2016


Klik op de afbeelding voor vergroting

woensdag 21 december 2016

HIPPOLYTUSHOEF - Op initiatief van eerstgenoemde werd afgelopen maanden door Melle ten Kate en Joris Grond het Balgzand verkend, een komvormig wadgebied in de kop van Noord Holland tussen westelijk Den Helder, oostelijk Den Oever en in het zuiden de Anna Paulownapolder, het Amstelmeer en de Wieringermeer.
In het noorden de enorme watervlakte van het Marsdiep, het Malzwin en de Wierbalg met uitzicht op Texel. Centraal wordt het gebied van zuid naar noord doorsneden door het Amsteldiep dat ontstaat uit een westelijk en oostelijke priel. Het gebied westelijk van het Amsteldiep heet Balgzand en oostelijk Breehorn. Voor zover wij weten, werd dit gebied niet eerder uitgebreid belopen.

Zoals geïllustreerd op bijgevoegd kaartje, werd in drie etappes verkend met LW tijdstip tussen LW Den Helder en LW Den Oever (LW Den Helder > 1 uur eerder dan Den Oever). Je kunt het beste starten vanaf de dijk boven Westerland direct westelijk van een klein verboden gebied, Normerven geheten (N52 54.024; E04 55.435) met vlakbij een camping met parkeerterrein.
Gezien de komvorm die enigszins doet denken aan de Dollard, vreesden we een slikbak maar dat viel erg mee; alleen de eerste 50m vanaf de dijk diep maar dun slik, daarna vaste zandbodem met af en toe een plakkerig gebied. Westelijk en oostelijk van het Amsteldiep bleek er goed te lopen met tochten van respectievelijk 14 en 15 km. Westelijk loop je eerst op de bootterminal Den Helder – Texel als landmerk en na oversteken van de westelijke priel die in het Amsteldiep uitkomt (het gebied heet hier Westwal) koers in noordelijke richting. Eerst door het water daarna op het droge Balgzand. Richting Amsteldiep wordt het terrein hoger en gevarieerder met schelpenbanken dat doet denken aan het oostelijk wad. In het Amsteldiep gele boeien. Naar het gebied oostelijk van het Amsteldiep is het belangrijk in noordoostelijke richting te lopen en niet teveel noordelijk want dan kom je in een enorm slikveld terecht onder de oostelijk priel. Ook bij terugkomst langs de oostelijke oever van het Amsteldiep de oostelijke priel vervolgen en pas oversteken nabij de heenweg i.v.m. het slik.

Het noordoostelijk gebied (Breehorn) is niet aantrekkelijk want je loopt voortdurend in 40 tot 60 cm water en parallel aan de zeedijk langs Hippolytushoef naar Den Oever, geen opwekkende bezigheid.

Uiteraard worden gedetailleerde inlichtingen gaarne door ons verstrekt.

E-mail:
Jorisgrond[at]hotmail.com
Mdtenkate[at]hetnet.nl