W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Terschelling - Kamperzand - 25 maart 2017

Ongewone Wadlooptochten

Terschelling - Kamperzand - 25 maart 2017

woensdag 5 april 2017

TERSCHELLING - Zaterdag 25 maart 2017 jl. hebben Kees Wevers, Menno de Leeuw en Heiko Oterdoom de tocht van Terschelling naar Kamperzand (Zeehondenbanken, ZHB) gelopen. Voor zover bekend is het de 2e keer dat deze wadlooptocht is gemaakt.
Oterdoom is daarmee de 3e wadloper aller tijden die de 20 lange wadlooptochten in de Westelijke Waddenzee een of meer keren heeft gelopen (Wall of Fame).


Kort verslag

Heiko Oterdoom

Om 10:25 begonnen we de tocht bij de Blauwe Slenk op de Boschplaat van Terschelling en om 15:25 stapten we het Kamperzand op. Nog juist voor het gesloten seizoen dat begint op 1 april. Voor Schipper Veltman was het daarom geen probleem ons van de plaat af te halen. Hierop zijn geen begroeide duintjes meer te vinden, wel is er droog zand maar aan de schelpen en verstoven ribbels is te zien dat bij extreem hoog water de vloed over het eiland raast.

De omstandigheden waren ideaal met een goede verlaging, bv. Harlingen astronomisch -98 cm om 14:24 en het werd -131 cm om 15:00. In het Oosterom stond het water borsthoog en met de zwakke NO wind kon je niet van golven spreken. Waar in 2011 - 2014 de vloed vanuit het Borndiep opkwam is dat nu verandert en komt het water het eerst op uit het Boschgat. Ook snijdt het Boschgat het wantij van het Kamperzand dieper in vergeleken met 2011, de situatie is te vergelijken met die onder Simonszand waar de Eilanderbalg in 2012 het wantij doorsneed. Dus in een paar jaar tijd zal het wantij doorsneden worden en wisselt het geulenstelsel van oost naar west, van het Borndiep naar het Boschgat.

Kamperzand !
Deze plaat noem ik Kamperzand, want zo stond deze plaat eeuwen bekend. De oudste vermelding vond ik op een kaart van Lucas Jansz. Waghenaer uit 1592 en de laatste, jongste, vermelding van Kamperzand staat op een kaartje met de ondergelopen gebieden in Friesland na de watersnoodramp van 4 februari 1825. Na de Napoleontische tijd kwam Terschelling onder beheer van Noord Holland en ging de naam Kamperzand verloren. Niets staat ons echter in de weg de oude naam in ere te herstellen, 'Zeehondenbanken' zijn er genoeg.
Op de 1:25.000 topografische kaart van Terschelling wordt een Kamperzand vermeld ten noorden van de Derde Duintjes. Dit gebied ligt zover af van de oostpunt van Terschelling dat deze vermelding erg gezocht is en een juiste introductie van het begrip Kamperzand niet in de weg kan staan. (Ook het begrip Koffieboonplaat op het wad onder de oostpunt van Terschelling is een naam van later datum).

Kampen
De schepen (o.a. koggen) van de Hanzestad Kampen waarmee in de Middeleeuwen handelswaar werd vervoerd van en naar Bremen, Hamburg en havens rond de Oostzee, voeren langs Oosterend op Terschelling door het Koggediep / Borndiep naar zee. En niet door het Vlie, het vaarwater tussen Terschelling en Vlieland, die weg was langer.

Op deze manier was er een band van Kampen en de andere Hanzesteden langs de IJssel met het zeegat tussen Ameland en Terschelling. Waarom de zandplaat tussen Ameland en Terschelling Kamperzand ging heten is daar mee niet opgehelderd, wel duidelijk is dat het gebied een relatie had met de stad Kampen.

Info: Heiko Oterdoom

Literatuur:

  • Vos, M.van der Meulen, H.Weerts & J.Bazelmans: Atlas of the Holocene Netherlands, landscape and habitation since the last ice age. Amsterdam, 2020.