W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten 'Wad'-lopen Terborg - Hatzumersand in de Ems - Voorjaar en najaar 2018

Ongewone Wadlooptochten

'Wad'-lopen Terborg - Hatzumersand in de Ems - Voorjaar en najaar 2018


Track van de tocht naar het Hatzumersand v.v. 15 maart 2018

woensdag 21 maart 2018

EZINGE - In de rivier de Ems liggen tussen Emden en Leer twee riviereilanden, het Hatzumersand en het Bingumersand.
Het Hatzumersand is vanaf de oostelijke oever van de Ems lopend bereikbaar.
André Staal, Harry ten Veen en Johan Lubbers waren er december 2002, zie onder.
Lammert Kwant was er op 15 maart 2018.
Heiko Oterdoom en Lammert Kwant liepen er heen op 28 november 2018.


VERSLAG 15 maart 2018


Hatzumersand
Bron: Wikipedia

Aan de westzijde van het Hatzumersand ligt de diepe en regelmatig uitgebaggerde hoofdstroom van de Ems. Aan de oostzijde ligt een zijgeul die bij lage waterstanden doorwaadbaar is.
Vanaf de uiterwaard/kwelder aan de oostzijde van de Ems is de afstand naar het Hatzumersand 150-500 meter. De bodem van de zijgeul bestaat op veel plaatsen uit diep slik.
Ten zuiden van het Hatzumersand is de bodem zandig. Dit de oeverwal van de hoofdstroom van de Ems. Via deze oeverwal is het mogelijk naar het Hatzumersand te lopen. Alleen vlak voor de kwelder/uiterwaard ligt daar over enkele tientallen meters breedte zwaar slik. Voorzichtigheid is geboden bij de afdaling over de gladde stenen vanaf de uiterwaard/kwelder naar de rivierbodem.

Tijdens de passage van de geul (2x) was de waterstand te Emden ongeveer op het niveau van LAT (Lowest Astronomical Tide), het was toen 4-5 dm diep.

De vegetatie van het Hatzumersand bestaat vnl. uit riet. Bij hoge vloeden stroomt het eiland onder water. Aan de oostzijde is er sprake van afslag. Na 40 minuten lopen was de tocht voorbij.

Meer info:
Fotoverslag tocht december 2002 - André Staal, Harry ten Veen en Johan Lubbers
Hatzumersand op Wikipedia


Het Hatzumersand in de Ems tussen Emden en Leer


Het Hatzumersand aan de overzijde van de zijgeul, vanaf de oostelijke oever
van de Ems gezien


Stenen glooiïng tussen uiterwaard/kwelder en rivierbodem.
De gele streepjeslijn is de gelopen route naar het Hatzumersand.


Slik aan het begin en einde van de tocht


Oostzijde van de zijgeul


Westzijde van de zijgeul


Het 2e gedeelte van de tocht over zandige megaribbels


De Ems met ton 94a 'over de eb'. Aan de overzijde het Coldeborgersiel


Hatzumersand, bordje'Naturschutzgebiet'


Erosie aan de zuidoostzijde van het Hatzumersand
Foto's Lammert Kwant


28 november 2018


Voor aanvang van de tocht


Passage geul


Hatzumersand


Terugtocht 1


Terugtocht 2


Noordzijde Hatzumersand


Zuidzijde Hatzumersand


Weidebetrieb op de rivierdijk van de Ems
Foto's Heiko Oterdoom