W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Tochten van en naar het Binnenrandzelbaken gelegen aan de Westereems 2016 en 2018

Ongewone Wadlooptochten

Tochten van en naar het Binnenrandzelbaken gelegen aan de Westereems 2016 en 2018


Overzichtskaart van de 6 gelopen wadlooptochten van en naar het Binnenrandselbaken,
resp. van en naar Borkum, Lütje Hörn en Manslag (vaste land).
Op de kaart is de oude positie van de ton O38 weergegeven, zie tekst.
Heiko Oterdoom

Een fraai wadloopdoel is het oude Binnenrandzelbaken, gelegen halverwege tussen Borkum en de vaste wal. Als ik Lammert een keer schrijf bijna alle Duitse doelen belopen te hebben na in het Weser-estuarium een paar bakens bezocht te hebben, wijst hij me fijntjes op een verlaten baken in de Westereems bij het Randzelgat: het Binnenrandzelbaken. Vanuit de Eemshaven is het baken ook bij minder zicht nog duidelijk te zien, al dan niet met een verrekijker.


Het Binnenrandzelbaken met een persoon als maatstaf; op de achtergrond de Westereems en opslagtanks van Vopak in de Eemshaven. In deze buurt, aan het zuideinde van het Ranzelgat en het westelijke begin van de Oostereems staat reeds in de 16de eeuw een baken (Knol, 2017, afbeelding pag.46).

De eerste Binnenrandzelbakentocht, nl. van het baken naar Borkum lopen Kees Wevers, Menno de Leeuw. Leendert en Heiko Oterdoom in de winterdagen van begin januari 2016 bij een snerpende zuidoostenwind Bft 7 en een gevoelstemperatuur van -14 - -15°C. Door de sterke verlaging van de waterstand lopen we droog naar Borkum waar het glibberen begint over spiegelglad ijs naar de kroeg in Ostland. Gelukkig, een Roemeense ober is zo aardig ons gezelschap naar de veerboot te rijden - anders had het er slecht uitgezien voor de werkers onder ons op tijd aan te treden op maandag. Taxi’s reden niet meer bij dit gevaarlijke beestenweer.

De volgorde van tochten van en naar het Binnenrandzelbaken staat in onderstaande tabel:

Op onze tocht van Borkum naar het baken op 17 april 2018 hebben Kees en ik het plan in het baken te overvloeden op het bordes en bij het volgende laagwater door te lopen naar de vaste wal. In het donker vertrekken we om 04:00 vanuit ons onderkomen in Ostland naar het wad. Terwijl het eiland nog in diepe slaap gedompeld is, lopen we aan de oostkant van het oesterveld dicht onder de kust van Borkum om deze slikkige hindernis heen en arriveren rond 08:35 bij het baken. Daar hijsen we onze rugzakken naar het bordes, waar net plaats is voor twee personen om liggend de tijd van hoogwater door te brengen.

In een gure westelijke wind wachten we in onze neopreenpakken op het vallen van het water. Omkleden op het kleine bordes leek ons geen veilige optie. Stijf van het liggen op een klein platform klimmen we aan het eind van de vloed naar beneden om te bemerken dat het verblijf in onze neopreenpakken pijnlijke schuurplekken heeft opgeleverd. Daarop besluiten we niet door te lopen naar de wal in Manslagt, maar ons af te laten halen door een schipper vanuit de Eemshaven.
Omdat we ons plan van het baken naar de wal graag willen realiseren, lopen we al een maand later van het Baken naar de wal, met als hoogtepunt het lopen door de Oostereems en het slik.


Bivak in het baken 17 april 2018


Alle routes geplot - Sentinel 2 satellietbeeld van 8 januari 2018 (courtesy Kees Wevers)

Na twee pogingen in de zomerperiode van 2018 vanaf de vaste wal door de Oostereems naar het baken te lopen, lukt het dinsdag 20 november 2018 de horde te nemen. Bij de twee pogingen was de waterstand domweg te hoog en bij de tweede poging zwemt zelfs een zeehond vlakbij ons in een dwarsgeultje op het wantij, nog ver voor ton O38. Dat levensteken is een duidelijk sein dat je daar op dit ogenblik niets te zoeken hebt.

Dinsdag 20 november 2018 staat het laagwater onder LAT (Lowest Astronomical Tide) in de Eemshaven en met een oostenwind Bft 5 tot 6 aan het eind in de rug verloopt de tocht zonder problemen. In de Oostereems blijft het altijd lang door het water waden met hier en daar een pittig stukje slik tot de knieën. We bemerken dat sinds de zomer de tonnen in de Oostereems verlegd zijn: de rode ton O38 ligt nu 900 m verder naar het oosten waar de vaarroute ook daadwerkelijk gunstiger verloopt. Het diepste deel van de tocht door de Oostereems verliep altijd ten oosten van O38 (oude positie) en de nieuwe positie laten we rechts liggen op onze tocht naar het baken. De afstand van de wal is te groot om hier een grondige verkenning te ondernemen, dus we vertrouwen op satellietbeelden, die tegenwoordig een uitstekende resolutie hebben van onder de 10 meter.

Literatuur:
Egge Knol: Kapen op Rottum - Warffum 2017

Zie ook
Waterprofiel Oostereems 1976 - 1995 - 2018

Meer info:

Binnenrandselbaken - Geschichte

Mondingsgebied van de Eems op een kaart uit 1586 met daarop een Binnenrandselbaken