W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Wadlopen van Rottumerplaat naar Horsbornzand - 20 september 2019

Ongewone Wadlooptochten

Wadlopen van Rottumerplaat naar Horsbornzand - 20 september 2019


Wadlooptocht van Rottumerplaat naar Horsbornzand - 20 sept. 2019 - Track Ben Verbree


Rottumerplaat - Horsbornzand 20-9-2019

Ben Verbree

Op 20 september 2019 vertrok ik vanaf een bewolkt Rottumerplaat. Het eerste deel van de route is zoals gewoonlijk altijd droog. Het lijkt alsof de dit zuidelijke deel aangroeit. De uitzichten over de vlakten geven een ambivalent fenomenaal gevoel; om als klein mens door deze grootse uitgestrektheid te waden en tegelijkertijd de grootsheid om er doorheen te mogen bewegen.

Voor het Westelijk Schild wordt de ondergrond wat gladder. Het water bij passage van het Boschwad komt bijna tot aan mijn knie.

Geleidelijk aan wordt het donkerder. Naar het oosten kijkend zie ik Borkum liggen, dat prachtig wordt opgelicht door de enkele zonnestralen die zich door het wolkenveld hebben doorboord. Als ik mij omdraai naar het westen zie ik de aanvang van het lichtspel van de ondergaande zon over de Wadden.

De ton ZOL 36 passeer ik kniediep naar het zuiden in het donker. Er is nog geen maanlicht en ook de sterren zijn niet zichtbaar. Mijn koers zet ik uit op verlichting van Eemshaven. Een uur later kom ik wederom aan bij de ZOL ditmaal tussen de tonnen 48 en 50 die ik droog naar het noorden passeer.
Mijn koers stem ik vanaf hieraf op de lichtbakens in de Eems en de vuurtoren van Borkum. Lopen in het donker geeft veel minder zicht. Er is geen andere mogelijkheid dan blind te vertrouwen op mijn eerdere verkenningen. De uitloper van het Sparregat passeer ik kniediep. Na enkele kleine geulen te hebben gepasseerd loop ik door een veld met mosselbanken. In deze duisternis een pittige coördinatietraining om geen misstappen te maken. Na vier en een kwartier gelopen te hebben sta ik op het hoogste deel van Horsbornzand.

Op 24 sept. 2017 werd de tocht de andere kant op gelopen, zie
Vier wadlopers van Horsbornzand naar Rottumerplaat