W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Nordstrandischmoor v.v. - 24 september 2019

Ongewone Wadlooptochten

Nordstrandischmoor v.v. - 24 september 2019


Nordstrandischmoor en de route over eiland en wad naar de vastewal.
Route Henk Koerts en Henk Mulder


Nordstrandischmoor in de Waddenzee van Sleeswijk-Hostein.

zondag 20 oktober 2019

Hallig Nordstrandischmoor is een eiland in de Waddenzee van Sleeswijk-Holstein / Duitsland.
Het is ca. 1.9 km2 groot.

Halligen zijn kleine, weinig of niet tegen de zee beschermde kweldereilanden. Met daarop door mensen opgeworpen wierdes waarop huizen en boerderijen staan ('Warften'). Bij stormvloed overstroomt de kwelder ('Landunter'), de Warften overstromen niet. Er zijn geen duinen,

Nordstrandischmoor is in 1634 ontstaan toen tijdens een zware stormvloed grote delen van het eiland Strand werden weggeslagen. Na 1634 is nog 2/3e van het eiland door erosie in zee verdwenen. In 1926 is een stenen kade om het eiland aangelegd en is de afslag tot staan gebracht. In datzelfde jaar werd een 7 km lange stenen dam met daarop smalspoor naar het vasteland aangelegd, de 'Lorenbahn'.
In de jaren 1980 is aan het vasteland de Nordstrander Bucht ingepolderd. Daarmee werd de afstand van Nordstrandischmoor naar het vasteland verkort tot ca. 3 km.

Op Nordstrandischmoor wonen anno 2019 ca. 15 mensen, verspreid over drie wierdes (warften). De vierde wierde is de kerk- en schoolwierde. De mensen leven van schapenhouderij en toerisme. En doen onderhoud aan het eiland, bekostigd door de Bondsrepubliek Duitsland en het land Schleswig-Holstein.

De bewoners van Nordstrandischmoor gebruiken meestal de Lorenbahn om naar het vasteland te gaan. Toeristen die komen overnachten worden daar met de 'Lore' opgehaald. Dagtoeristen worden bij hoogwater vanaf het nabij gelegen Nordstrand met een passagiersschip naar de aanlegkade van Nordstrandischmoor gebracht en kunnen enkele uren op het eiland doorbrengen. In de uren rond laagwater is het mogelijk vanaf het vasteland lopend over het wad naar het eiland te gaan.

Henk Koerts en Henk Mulder, beide wadloopgids bij wadlopersvereniging 'De Vrije Wadlopers', waren op dinsdag 24 september 2019 op Nordstrandischmoor.
Ze liepen vanaf het vasteland naar het eiland op en neer.
Er was voldoende tijd om een wandeling over het eiland te maken.

Vrije Wadlopers


Meer info:

Theo Bakker en Rob Strietman op Nordstrandischmoor 23 februari 2019

Hallig - wikipedia

Nordstrandischmoor - wikipedia

Nordstrandischmoor, eine kleine Hallig in Nordfriesland - video

Nordstrandischmoor braucht höhere Warft - video

Wattwandern nach Nordstrandischmoor - video

300 Jahre Familienleben auf Nordstrandischmoor - video

Overnachten op NordstrandischmoorHenk Mulder op 'Lore', het smalspoor van Nordstrandischmoor naar het vasteland.
Foto Henk Koerts


Hallig Nordstrandischmoor: kwelder, schapen en de Neuwarft (= wierde).
Foto Henk Koerts


Stenen dam naar Nordstrandischmoor met daarop het spoor (Lorenbahn).
Foto Henk Koerts


Info Hallig Nordstrandischmoor en Nordfriesisches Wattenmeer.
Foto Henk Koerts


Haven met aanlegkade.
Foto Henk Koerts


De Norderwarft wordt opgehoogd om ook in de toekomst bij mogelijk hogere stormvloed-waterstanden niet onder te stromen.
Foto Henk Koerts


Aankomst bij Lüttmoorsiel na de wadlooptocht van Nordstrandischmoor naar de vastewal.
Foto Henk Koerts