W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Wadlopen door het Smeriggat - 6 oktober 2019

Ongewone Wadlooptochten

Wadlopen door het Smeriggat - 6 oktober 2019


Fig. 1. Zeekaart sept. 2019 van het wad bij het Smerig Gat tussen Ameland en Engelsmanplaat

dinsdag 22 oktober 2019

Op 31 augustus en 6 oktober 2019 maakten Heiko Oterdoom, Kees Wevers en Melle ten Kate twee wadlooptochten in het 'Smeriggat-gebied', het wad tussen Ameland en Engelsmanplaat. Hieronder volgt een kort verslag.


Heiko Oterdoom

31 augustus 2019
Zaterdag 31 augustus 2019 verkennen Kees Wevers en Heiko Oterdoom een route over de drempel van het Smeriggat, gelegen op de plek waar het Smeriggat in de Holwerderbalg uitmondt bij de ton SG1, zie fig. 1, rode cirkel. Na het doorwaden van het Smeriggat beland je op het Friesche Wad ten zuiden van het Bultje, de laatste genoemde plaat is een geliefd doel van wadlopers.

Wij zijn geïnspireerd door het Verslag van Peter Laagland en Tim Abelen die deze tocht op 16 november 2017 liepen. Het gebied verandert van jaar tot jaar erg sterk, zo was tot 2017 de oostelijke, Oude Geul van het Smeriggat betond en nu is dat de westelijke geul die met de geul door het Wierumerwad in verbinding staat.

De recente zeekaart, fig. 1, geeft geen goed beeld van het gebied en wij vertrouwen op een zeer recent satellietbeeld van 26 augustus 2019, fig. 2 en 3. De drempel, de delta, van het Smeriggat, is redelijk te zien op dit satellietbeeld en Kees en ik doen een poging er door te komen, maar draaien halverwege om (blauwe track). Wel lijkt het mogelijk hier door het Smeriggat te komen als de waterstand meehelpt, dwz. lager is. Nu ondernemen we onze poging te vroeg voor de kentering en dan staat er nog een sterke ebstroming.


6 oktober 2019
Zondag 6 oktober 2019 staat er een stevige OZO wind Bft 5 tot 6, al de derde dag op rij met oostelijke winden en de verlaging van rond 65 cm is aanzienlijk. Melle ten Kate en ondergetekende weten na de verkenning van 31 aug. jl. redelijk goed waar we moeten proberen door het Smeriggat te lopen, maar we zijn er absoluut niet zeker van dat we de tocht kunnen 'oprapen', om met de woorden van Derk Schortinghuis te spreken.


Fig. 2. Satellietbeeld van het wad ten noorden van Wierum Fr. (29-08-2019).
blauw: track 31-08-2019, geel: track 06-10-2019.

Klik op de image voor een vergroting (pdf).


Fig. 3. Satellietbeeld van het wad ten noorden van Wierum Fr. (29-08-2019).
blauw: track 31-08-2019, geel: track 06-10-2019.

Klik op de image voor een vergroting (pdf).

Op weg naar de drempel zwemmen nieuwsgierige zeehonden met ons mee naar zee (fig. 5), normaal gesproken een teken dat je niet door de geul komt. Langs het Smeriggat lopen we al door megaribbels met amplitudes tot 50 cm en dat zal in de geul niet anders worden. Al schuifelend aan het touw (!), de troggen van de megaribbels vermijdend, lopen we door de geul waarbij ons de golven tegemoet slaan. Tepelhoogte wordt ruimschoots gehaald (140 cm) en pas na de draai ten zuiden van ton SG1 van ZW naar ZZO (gele route in fig. 2 en 3) krijgen Melle en ik het gevoel dat we de doorsteek zouden kunnen halen. Na de geslaagde passage lopen we nog door een paar eb- en vloedscharen die bij het Smeriggat horen.

Vergeleken met de tocht van 16 november 2017 lijkt het Smeriggat iets dieper te zijn geworden, zeg in de orde van 40 ± 20 cm, afgaande op het gemak waarmee Peter en Tim door de geul liepen bij een 20 cm hogere waterstand.

Later lezen we dat deze 6 oktober de koudste 6 oktober ooit gemeten was sinds 1901.

Zie ook
Wadlopen door het Smeriggat van zuid naar noord - 16 november 2017.


Fig. 4. Getij te Schiermonnikoog tijdens de wadlooptocht op 6 oktober 2019
Klik op de image voor een vergroting (pdf).


Fig. 5. Zeehonden zwemmen met ons mee in het Smeriggat.
Achter de oeverwal: ton SG1 en NAM’s productieplatform Ameland Westgat