W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Nieuwe wadlooptochten naar en van Simonszand - 7 en 20 augustus 2020

Ongewone Wadlooptochten

Nieuwe wadlooptochten naar en van Simonszand - 7 en 20 augustus 2020


De 'buitendelta' van Simonszand waar de recente wadlooptochten naar en van Simonszand plaats vonden.
Het diepste gedeelte bevingt zich bij de boei SP 18.

Zeekaart, betonning bijgewerkt tot 1 sept. 2020

dinsdag 6 oktober 2020

ZEIST - Er zijn nieuwe wadlooptochten gemaakt naar en van Simonszand.
Op vrijdag 7 augustus 2020 liepen Kees Rodenburg en Ben Verbree vanaf het vasteland bij Pieterburen naar Simonszand. Op donderdag 20 augustus 2020 liep Ben Verbree een tocht naar Simonszand op en neer. Op de heenweg maakte hij gebruik van een rubberboot om Simonszand te bereiken, op de terugweg lukte het hem de tocht naar het vasteland helemaal te lopen.
Hieronder twee tochtverslagen.


1. Pieterburen-Simonzand - 7 augustus 2020

Kees Rodenburg

Vrijdag 7 augustus 2020 jl. zijn Ben Verbree en Kees Rodenburg via de buitendelta naar Simonszand gelopen. Nadat wij in 2012 waren gestrand op de doorbraak tussen Eilanderbalg en Spruit (de oude route naar Simonszand) hadden wij in 2014 en 2015 nieuwe pogingen ondernomen om via een nieuwe route (de buitendelta) Simonszand te bereiken. Het lukte ons toen niet om de juiste doorgang te vinden. In mei 2020 lukte het Peter Laagland en Tim Abelen wel. Voor ons goed om te weten dat het mogelijk was om Simonszand weer te belopen.

Vol goede moed vertrokken wij vroeg in de ochtend. Na passage van het Pieterburenwad en lopend over de eerste droge delen, zagen wij een prachtige zonsopkomst. Doorlopend tussen het water van de Spruit en de Zuid Oost Lauwers (ZOL) kwamen wij aan bij de geul ten zuidoosten van Simonszand. Deze was krachtiger en dieper dan wij gehoopt hadden. Aan de overzijde aangekomen liepen wij zover als mogelijk was door over de droogliggende delen. De ribbels waarover wij liepen werden steeds groter en dieper. Vlak voordat wij weer te water gingen bliezen wij beide onze rubberboten op en legden onze rugzakken er in.


Kees Rodenburg bij zijn opgeblazen rubberboot.
Foto Ben Verbree

Uit voorzorg en omdat wij beiden minder goed tegen de koude kunnen, deden wij ook onze neopreenpakken aan. Voordat wij bij ons draaipunt kwamen liepen wij langs boei SP 16 die er erg schuin bij lag. Erg verleidelijk om hier de doorsteek te maken. Stel dat wij dit zouden proberen en het zou mislukken, dan hadden wij te weinig tijd om bij boei SP 18 te komen. Wij weerstonden de verleiding en liepen door naar boei SP 18. De doorgang konden wij bij deze waterstanden net vinden. Tot aan onze kin liepen wij er doorheen (vandaar de rubberboot als back-up). Nadat het water maximaal onze borst bereikte wisten wij dat onze kans van slagen groot was. Het was een heerlijk gevoel om op Simonszand voet aan wal te zetten.


Kees Rodenburg na passage van de boei SP 18 lopend naar Simonszand met zijn rubberboot voor zich.
Op de achtergrond Simonszand.

Foto Ben Verbree


Ben Verbree bij aankomst op Simonszand.
Foto Kees Rodenburg

Na het bereiken van Simonszand werd per rubberboot met behulp van de opkomende vloed en peddelend de Eilander Balg overgestoken naar Schiermonnikoog, ca. 650 meter varen.


2. Simonzand-Pieterburen - 20 augustus 2020


Blauw is heenweg lopend, rode deel per boot. Geel is de route Simonszand - Pieterburen.
Track Ben Verbree

Ben Verbree

De geslaagde poging op 7 augustus jl. om van Pieterburen naar Simonszand te lopen smaakte naar meer. De astronomische getijden waren twee weken later niet super, maar wel redelijk. Zaterdag 15 augustus keek ik op Windfinder en zag dat op donderdagavond 20 augustus de wind die uit het westen kwam, via het zuiden naar het oosten ging draaien. Met als gevolg een korte bijna windstille periode. Perfect om de oversteek in tegenovergestelde richting te gaan maken. Echter het was 5 dagen voor de tocht en meestal veranderen de weersvoorspellingen in de loop van de dagen, nu echter niet. Ik had geluk, de verwachte windrichting en windkracht bleven hetzelfde. Kees Rodenburg, met wie ik twee weken geleden de tocht in tegenovergestelde richting maakte, kon niet mee.

Vanaf het vertrek bij de zeedijk ten noorden van Pieterburen waren Borkum, Rottumerplaat en het glinsterende Simonszand mooi te zien. Het gaf mij een goed gevoel. Net voor de knik bij de rijsdam liep ik al in het water. Dat was eerder dan twee weken geleden. Lopend naar de ondiepe vaargeul Pieterburenwad braken de eerste zonnestralen door. Tezamen met het aanwezige wolkendek is dat altijd opnieuw een majestueus gezicht. Na twee uur lopen bereikte ik het eerste droge deel. Hier kon ik tempo maken en liep naar de geul die van de Spruit naar de Zuid Oost Lauwers (ZOL) loopt. Vlak voor de geul pompte ik mijn rubberboot op, deed mijn rugzak erin en liep naar de overzijde. Vervolgens doorgelopen en overgevaren naar Simonszand waar de zeehonden onverstoord op de kant lagen te wachten. Over prachtige hoge ribbels liep ik naar de noordoostzijde van Simonszand.


Aangekomen met de boot op Simonszand.
Foto Ben Verbree


Boei SP 18.
Foto Ben Verbree

Vanaf hier begon mijn tocht. De wind bleef zich aan de verwachtingen houden met als gevolg lage rustige golven. Gestaag liep ik op boei SP 18 af. Vlak daarvoor aangekomen was het zoeken naar de juiste hoge ribbels voor de goede doorgang. Ik was mooi op tijd en passeerde rustig sleutelbeendiep lopend de boei. Ik wist dat het water weer snel op zou komen en liep met een krachtige pas door naar het droge deel. Met de rubberboot op mijn hoofd liep ik naar de geul tussen Spruit en ZOL. Aangekomen op de overzijde liet ik mijn boot leeg lopen. Dit was een redelijke klus met drie afgescheiden compartimenten. Stevig doorlopend, met een prachtige zonsondergang met schitterende wolkenvelden, naderde ik het Pieterburenwad. De boeien lagen nog redelijk schuin. Kniediep en op het diepste deel kruisdiep doorwadend, liep ik door naar de rijsdam. Vier uur na vertrek van Simonszand stond ik op de zeedijk. In totaal iets meer dan 8½ uur in touw geweest.


Vlak voor zonsondergang.
Foto Ben Verbree


Tijdens zonsondergang.
Foto Ben Verbree

Meer info:

Wadlooptocht Simonszand - vaste wal na 8½ jaar weer gelopen - 7 mei 2020

Wadlooptocht naar Simonszand na 8½ jaar ook weer gelopen - 24 juni 2020

Doorbraak van het wantij van Simonszand in 2012