W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Wadlopen naar de Oude Dam van Ameland (3) - 23 augustus 2022

Ongewone Wadlooptochten

Wadlopen naar de Oude Dam van Ameland (3) - 23 augustus 2022


Wadlopen en zwemmen van Holwerd naar Ameland op 23 augustus 2022.
Streepjeslijn: het tracé van de Oude Dam.
Blauwe lijn: het traject dat Herman van der Geest en Menso Martens volgden, zie onder.

donderdag 15 september 2022

Door Redactie

HOLWERD - Wadloopgidsen Herman van der Geest en Menso Martens hebben op dinsdag 23 augustus 2022 een bijzondere tocht gemaakt. Ze liepen en zwommen op geleide van de Oude Dam van Holwerd naar Ameland, zie de kaartjes.

De oude dam van Holwerd naar Ameland is omstreeks 1880 aangelegd. Doel was niet een verkeersverbinding naar Ameland te realiseren, maar om rust in het zeewater te brengen zodat aan weerszijden van de dam slib kon bezinken. Zo hoopte men dat ooit een groot deel van het Amelander Wad met slib zou zijn bedekt. Dan kon het worden ingepolderd en er vruchtbare landbouwgrond van gemaakt.
De constructie van de dam was niet sterk en in de loop van de tijd is de dam op diverse plaatsen doorgebroken. De dam (bestaand uit houtwerk en basaltblokken) is grotendeels bedekt geraakt met mosselen en japanse oesters.

Van der Geest en Martens startten aan de oostzijde van de veerdam van Holwerd. De eerste geul, het Wilhelmina Gaatje kon wadend worden gepasseerd met water tot op de borst, 1.30 m diep. Het slik ten noorden van het Wilhelmina Gaatje was erg zwaar, de wadlopers gingen er deels kruipend doorheen.

Op en naast de oude dam kon goed worden gelopen. Vier keer moest een doorbraakgeul worden gepasseerd, hier werd gezwommen met behulp van een bodyboard.

Na 2 uur en 34 minuten (7.71 km) lopen en zwemmen kwamen de wadlopers op Ameland aan op de zeedijk ten oosten van Buren. De gevolgde route ligt ongeveer 3 km ten westen van de 'gewone' wadlooproute naar Ameland over het wantij, waar niet hoeft te worden gezwommen.
De terugreis ging met de veerboot van Ameland naar Holwerd.


De gevolgde route.


Herman van der Geest op de Oude Dam. Een blauw bodyboard om gemakkelijk de doorbraakgeulen te kunnen oversteken behoorde tot de uitrusting.
Foto Menso Martens


De Oude Dam in zuidelijke richting. Op de achtergrond de veerdam en de kerktoren van Howerd. De dam is grotendeels bedekt geraakt met mosselen en japanse oesters.
Foto Menso Martens


Basaltblokken in de Oude Dam, bedekt met zeepokken en alikruiken.
Foto Menso Martens

Meer info:

Wadlopen naar de Oude Dam van Ameland (1)

Wadlopen naar de Oude Dam van Ameland (2)

Waddenwolf - Een historische roman
'De opzienbarende geschiedenis van een jonkheer die de Waddenzee wilde droogleggen' - Corine Nijenhuis - 2020

Over de Waddenwolf op Youtube

Reisverslag Het Bildt - Zomer 2020
Weiko Piebes en Heleen van Balen