W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

VEILIG RAPEN VAN SCHELPDIEREN

woensdag 20 februari 2008

DEN HAAG - Binnenkort start in de Waddenzee een proef met het commerciëel rapen van Japanse Oesters. Tot nu toe werden deze oesters alleen geraapt door particulieren en soms aan restaurants aangeboden (partuculieren mogen 10 kg schelpdieren per dag rapen in de Waddenzee zonder vergunning.) Dit heeft geleid tot kamervragen, omdat deze schelpdieren soms besmet zijn met ziekteverwekkende bacteriën of algen.

Lees meer...

GESCHIEDENIS VAN STORMEN VAN VROEGER IN DE DUINEN

vrijdag 25 januari 2008

HARLINGEN - In de duinen zitten gegevens opgeslagen die zeer waardevol zijn voor de gehele Nederlandse kustbescherming. Na de novemberstorm werd in Heemskerk een schelpenlaag ontdekt, die duidt op een superstorm rond 1800. Informatie over deze storm kan de kennis over ons kustklimaat flink uitbreiden, want de tabellenboekjes van Rijkswaterstaat gaan maar terug tot 1895.

Lees meer...

SCHADE NA STORM 9 NOVEMBER JL. VALT MEE

zondag 11 november 2007

EZINGE - De schade in het Waddengebied na de storm van 9 november jl. lijkt mee te vallen. Het water liep in de Oostelijke Waddenzee op tot ca. 3.50 m boven NAP, wat minder hoog dan bij de storm van 1 november 2006. Een verhoging van de waterstand van ca. 2.3 m. De windkracht bleef beperkt tot 9 Beaufort. Dat de verhoging van het zeewater voor de Nederlandse kust toch fors was kwam door de lange strijklengte van de storm over het water: vanaf de Noordelijke Atl. Oceaan voor de westkust van Noorwegen langs door de Noordzee tot aan de Nederlandse kust.

Lees meer...

ECOLOGISCHE ATLAS WADDENZEE VERSCHENEN

maandag 31 oktober 2007

WAGENINGEN - Onlangs heeft Wageningen IMARES de 'Ecologische Atlas Waddenzee 2006' uitgegeven. De atlas maakt gedetailleerd inzichtelijk welke habitattypen waar in de Waddenzee voorkomen en waar vogels en zeehonden specifiek gebruik maken van de ruimte. De atlas is een informatiebron en hulpmiddel voor organisaties betrokken bij het ontwikkelen van beleid en het beheer van de Waddenzee

Lees meer...

RIKZ SCHRIJFT RAPPORT OVER ALLERHEILIGENVLOED 2006

donderdag 11 oktober 2007

DEN HAAG - De Allerheiligenvloed was een zware storm die in de avond van 31 oktober en de ochtend van 1 november over ons land trok. Het rapport "Allerheiligenvloed 2006" gaat in op de achtergronden van de storm.

Lees meer...

'Broodroosters' Lauwersoog heten nu R.J. Cleveringsluizen

donderdag 4 oktober 2007

LAUWERSOOG - Waterschap Noorderzijlvest heeft dinsdag 2 okt. jl. de sluizen op Lauwersoog vernoemd naar Ru Clevering, oud waterschaps-voorzitter. Clevering (1914) onthulde op Lauwersoog een kunstwerk met gedenkplaat en de nieuwe naam van de sluizen: R.J. Cleveringsluizen.

Lees meer...

BUIENRADAR.NL IS ONDERDEEL GEWORDEN VAN DAGELIJKS LEVEN

woensdag 11 juli 2007

AMSTERDAM - Voor duizenden Nederlanders is het onderdeel geworden van het dagelijkse ritueel, zeker wanneer het weer zo grillig is als de afgelopen dagen. ‘Even kijken op buienradar.nl.’ De site waarop de neerslag met radarbeelden wordt gevolgd. Handig als je wilt weten of je voor de volgende plensbui op de fiets naar huis kunt, of de bbq bij de buren nog doorgaat en of de paraplu meemoet naar het openluchtconcert. Afgelopen maandag toen waterhozen en blikseminslagen het verkeer ontregelden overtrof de site zijn eigen record ...

Lees meer...

ROTTUMERPLAAT-TAPES (1971)

zaterdag 14 april 2007

ROTTUMERPLAAT - Een bezoek aan Rottumerplaat is slechts voor een enkeling weggelegd. Schrijvers Godfried Bomans en Jan Wolkers bivakkeerden ieder een week op het eiland. Jakob Frankes komt er bijna veertig jaar voor Rijkswaterstaat.
Het verblijf van Jan Wolkers en Godfried Bomans spreekt nog altijd tot de verbeelding. Zij bivakkeerden in juli 1971 ...

Lees meer...

'JAPANSE OESTER BELANGRIJK VOOR WADDENZEE'

vrijdag 30 maart 2007

HARLINGEN - De banken die de Japanse oester in de Waddenzee vormt zijn een belangrijk structuurelement, kennen een hoge biodiversiteit en zorgen er voor dat het zeegras weer een vestigingsplaats kan vinden. Dit concludeert zeeonderzoeker Gerhard Cadée in het laatste nummer van de Levende Natuur. De Japanse oesterriffen vormen een interessante levensgemeenschap die iets terug kunnen brengen van de hoge biodiversiteit die de banken van de inheemse oester vroeger hadden.

Lees meer...

ROTTUMEROOG GROEIT, ONDANKS 'NIETS DOEN'

donderdag 22 maart 2007

ROTTUMEROOG - De zee zou het eiland verzwelgen. Rottumeroog was gedoemd te verdwijnen in de monding van de Eems. Maar het waddeneiland groeit weer, ook al is er de afgelopen jaren geen onderhoud gepleegd. Sinds 2002 zijn Rottumeroog en Rottumerplaat overgelaten aan wind en water. Vogelwachters tellen vogels en inventariseren vlinders, vrijwilligers verzamelen afval en Rijkswaterstaat beheert de gebouwen.

Lees meer...