W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

MONSTERGOLF SCHIER GEEN MYSTERIE MAAR MEETFOUT

woensdag 24 januari 2007

SCHIERMONNIKOOG - De monstergolf die in november geregistreerd is ten noorden van Schiermonnikoog, blijkt een meetfout te zijn. Dit heeft onderzoek van Rijkswaterstaat aangetoond.

Lees meer...

Waarom stak 'It Fryske Gea' de dijk niet door ? - November 2006

dinsdag 9 januari 2007

EZINGE Gn. - Naar aanleiding van het paardendrama bij Marrum 1-4 nov. 2006 jl, waarbij ca. 20 paarden verdronken en 100 paarden langdurig op een klein eilandje stonden temidden van koud zeewater, heb ik enkele dagen na het gebeuren onderstaande brief zowel per e-mail als per post aan It Fryske Gea gezonden. Deze natuurbeschermingsorganisatie is de eigenaar van het gebied waar de paarden stonden. Waarom stak It Fryske Gea de dijken niet door?

Lees meer...

GEDEMPT GETIJ IN HET LAUWERSMEER ?

Misschien gevolgen voor ligging wantijen Schier en Engelsmanplaat

maandag 8 januari 2007

LAUWERSOOG - In 1969 kwam er een einde aan eb en vloed in het Lauwersmeergebied, maar bijna 40 jaar later zijn de inzichten over nut en noodzaak van getijdewerking veranderd. Het invoeren van een ‘gedempt getij’ in het Lauwersmeer heeft de voorkeur van het Rijk met het oog op het natuurbeheer, maar niet iedereen is overtuigd. Provinciale Staten van Groningen en Fryslân moeten nog toestemming geven voor het plan. Woensdag 10 januari laten zij zich op een hoorzitting in Dokkum informeren door belanghebbenden en deskundigen. Wat ging er aan vooraf?

Lees meer...

NIEUWE EXOOT: HONGERIGE ROOFKWAL IN WADDENZEE

zaterdag 16 december 2006

AMSTERDAM - Een vleesetend ribkwalletje van ‘Amerikaanse origine’ bedreigt de Nederlandse kustwateren. Sinds de zomer komt de Mnemiopsis leidyi (Amerikaanse Ribkwal) op grote schaal voor in de Waddenzee en het Grevelingenmeer. In de Zwarte Zee leidde de komst van deze exoot ooit tot ecologische kaalslag en de ineenstorting van de ansjovisvisserij.

Lees meer...

WARMSTE ZEEWATER SINDS 1860 - Klimaatverandering of toeval?

woensdag 13 december 2006

DEN HAAG - Juli 2006 was de warmste kalendermaand in minstens drie eeuwen. De thermometer in De Bilt gaf een gemiddelde temperatuur aan van 22,3 °C. Ook de zeewatertemperatuur langs de Nederlandse kust was in deze maand extreem hoog.
De gemiddelde zeewatertemperatuur te Den Helder bedroeg in juli 20,6 °C. De julimaanden met de hoogste gemiddelde zeewatertemperatuur waren tot dusver 1976 en 1994 (19,9 °C).

Lees meer...

'INVLOED EMSSPERRWERK OP WATERSTANDEN IN EEMS EN DOLLARD MOET OPNIEUW WORDEN ONDERZOCHT'

vrijdag 24 november 2006

DELFZIJL - De invloed van het Duitse Ems-sperrwerk op de waterstanden in Eems en Dollard moet opnieuw worden onderzocht. Dat zegt dijkgraaf Alfred van Hall van het waterschap Hunze en Aa's. Tijdens de storm van 31 okt. - 1 nov. jl. rekende het waterschap (en Rijkswaterstaat) op grond van wind- en getijgegevens op een hoogwaterstand in Delfzijl van 4.00 m +NAP, maar dat werd 4,83 meter. De hoogste waterstand ooit gemeten. Ook in Nieuwe Statenzijl werd een record hoge waterstand gemeten. Tijdens de storm werd het Sperrwerk door de Duitsers gesloten.

Lees meer...

STORM LEIDT TOT ZEER HOOG WATER EN RAVAGE IN WADDENZEE

donderdag 2 november 2006

NOORDPOLDERZIJL - De NW-storm van 1 november jl. joeg het water in de Waddenzee op tot ongekende hoogtes. En liet een spoor van vernieling na. Op deze pagina enkele impressies van de schade ....

Lees meer...

ZEEHONDENPOPULATIE WADDENZEE BIJNA TERUG OP NIVEAU 2002

donderdag 26 oktober 2006

WAGENINGEN - De zeehondenpopulatie in de Waddenzee is na de virusepidemie van 2002, waarin bijna 50 % van de dieren om het leven kwam, weer bijna op het oude niveau van vlak voor die epidemie. Dit jaar is het aantal exemplaren van de gewone zeehond met 18 % toegenomen. Ook de grijze zeehond doet het goed: de populatie is met 19 % gegroeid. Dit blijkt uit vliegtuigtellingen van het zeeonderzoeksinstituut Wageningen IMARES, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV; ook in Duitsland en Denemarken vindt vergelijkbaar onderzoek plaats.

Lees meer...

VEEL ONWEERSSCHADE OP WADDENEILANDEN

dinsdag 29 augustus 2006

MIDSLAND - Blikseminslagen hebben op Terschelling en Schiermonnikoog voor heel wat schade gezorgd. Vooral televisies en computers gingen stuk. Het postagentschap op Schiermonnikoog was gisteren gesloten omdat het communicatienetwerk beschadigd was. Vandaag zou het weer open gaan.

Lees meer...

OP ZOEK NAAR HET VERDWENEN EILAND BOSCH

zaterdag 27 mei 2006

SCHIERMONNIKOOG - De schipper had nog zo gewaarschuwd dat iedereen zo snel mogelijk aan boord moest komen. Tevergeefs. De Boschwad kwam gistermiddag muurvast te zitten bij het strand op de uiterste oostpunt van Schiermonnikoog. Een divers gezelschap van wetenschappers, kunstenaars, museumdirecteuren, duikers en een wadgids moest door het schip opgepikt worden.

Lees meer...