W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

'ZEEGROENTE IN WAD LIGT KLAAR VOOR DE OOGST'

woensdag 17 november 2004

DEN OEVER - Bart Dekker uit Den Oever kan er eigenlijk niet bij. Het Waddengebied ligt 's zomers vol met smakelijke zeeasters en zeekraal. De oogst ervan en handel erin kan tientallen mensen aan het werk helpen maar het spul mag niet geoogst worden. Althans, tot dusver niet. Mogelijk komt daar verandering in ...

Lees meer...

STERFTE ONDER JAPANSE OESTERS IS LOKAAL EN TIJDELIJK GEWEEST

maandag 1 november 2004

TEXEL - De sterfte die eerder dit jaar onder de Japanse Oesters in de Waddenzee optrad (zie onder) heeft niet tot desastreuze gevolgen geleid. De sterfte trad vooral op onder oesters in de Westelijke Waddenzee tussen Texel en Ameland. In de oostelijke Waddenzee zijn op de oesterbanken niet noemenswaard veel dode schelpen aangetroffen. De oesterbanken bv. bij de Sprutel onder Schiermonnikoog en bij het Westerstrand van Rottumeroog zien er gezond uit.

Lees meer...

ZOMERSTORM VAAGT EIEREN EN KUIKENS WEG

vrijdag 25 juni 2004

SCHIERMONNIKOOG - De storm van de afgelopen dagen heeft in broedkolonies op de wadden grote schade aangericht. Op Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling zijn duizenden eieren en kuikens verloren gegaan doordat het zeewater tot in de kolonies kwam.

Lees meer...

JAPANSE OESTER IN OPMARS IN WADDENZEE

woensdag 22 juni 2004

TEXEL - De kans bestaat dat de Japanse Oester het ecosysteem van de Waddenzee ingrijpend kan veranderen. Ook voor de kokkel- en mosselvisserij kan de Japanse oester desastreuze gevolgen hebben, evenals voor schelpdieretende wadvogels.

Lees meer...

BODEM AMELAND DAALT VERDER

donderdag 8 april 2004

LEEUWARDEN - De bodemdaling als gevolg van gaswinning aan de oostkant van Ameland is groter dan deskundigen tot nu toe dachten. Volgens de laatste prognoses zal de grond in 2020 maximaal 34 cm gezakt zijn. Dat is 6 cm meer dan in 2000 in de uitgebreide beoordeling van de bodemdaling Ameland was vastgesteld. Tweede-Kamerlid Diederik Samsom ziet in de cijfers de bevestiging dat de gevolgen van gaswinning in het Waddengebied onvoorspelbaar zijn. Hij voelt zich gesterkt in zijn pleidooi om van verdere gaswinning in het gebied af te zien. Hij zegt dat er gegevens zijn dat de neergang zelfs nog sterker zal zijn dan 34 cm.

Lees meer...

NATUURBEHEER: MUIZENHOTEL OP GRIEND?

zaterdag 11 oktober 2003

GRIEND - De Vereniging Natuurmonumenten overweegt om op Griend 'een muizenhotel' te bouwen. Begin jaren negentig verschenen bosmuizen op het onbewoonde eilandje tussen Harlingen en Terschelling. Sindsdien vormen ze een belangrijke voedselbron voor de vier à vijf velduilen die er overwinteren. Om te voorkomen dat de muizen bij overstromingen verdrinken is een vluchtplaats in het vogelwachtershuisje een optie. Het karakteristieke huisje op palen is aan vervanging toe. Natuurmonumenten wil in het ontwerp voor een nieuw vogelwachtershuis een ruimte maken voor de muizen. 'Zeg maar een muizenhotel ...

Lees meer...

REGELGEVING VOOR TROUWEN OP ENGELSMANPLAAT

zaterdag 4 oktober 2003

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel is te voorbarig geweest met het aanwijzen van de Engelsmanplaat als trouwlocatie. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de gemeente op de vingers getikt. Dongeradeel moet een ontheffing aanvragen op basis van de Natuurbeschermingswet.

Lees meer...

WARMTE ONTREGELT DIERENLEVEN IN DE WADDENZEE'

dinsdag 26 augustus 2003

LEEUWARDEN - Als de klimaatverandering doorzet, zal dat enorme gevolgen hebben voor het ecosysteem van de Waddenzee. Het warme zeewater is bv. funest voor het nonnetje, een schelpdier. Consequentie daarvan is dat ook de kanoetstrandloper, een steltloper, in de problemen komt. Het NIOZ op Texel publiceert binnenkort een onderzoek dat een verband legt tussen veranderende milieuomstandigheden en het vestigingsucces van schelpdieren. Belangrijke factor blijkt een temperatuurverhoging van het zeewater in het voorjaar te zijn, zegt NIOZ-medewerker Van Aaken.

Lees meer...

'VRAATZUCHTIGE JAPANSE OESTER DREIGT WADDENZEE TE OVERWOEKEREN'

zaterdag 12 juli 2003

TEXEL - De Japanse Oester rukt op naar het oostelijke Waddengebied en wordt steeds vaker aangetroffen onder Ameland en Schiermonnikoog en in de Eemshaven. Onderzoeksinstituut Alterra voorspelt dat de oesters mossels en kokkels op termijn zullen gaan verdringen.
Alterra opende eind maart via www.waddenzee.nl een internetpagina waar mensen kunnen doorgeven dat ze een Japanse Oester hebben gezien. In drie maanden tijd kwamen 100 mailtjes binnen. Onderzoeksleider Norbert Dankers onderstreept het belang van iedere melding. 'Al is er maar één oester gezien, dan is het al vermeldenswaardig'. Ze vermenigvuldigen zich snel.

Lees meer...

NIEUWE VEERBOOT AMELAND IN DE VAART

vrijdag 11 juli 2003

NES - Op vrijdag 11 juli jl. is op de bootdienst Holwerd-Ameland v.v. de nieuwe veerboot Oerd door Wagenborgs Passagiersdiensten (WPD) in gebruik genomen. Deze boot lag al enige tijd klaar op de werf van Bijlsma te Lemmer, maar door onenigheid over de afwikkeling van het faillissement van Bijlsma kon de boot niet naar Ameland worden overgebracht.

Lees meer...