[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 REGELGEVING VOOR TROUWEN OP ENGELSMANPLAAT

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

REGELGEVING VOOR TROUWEN OP ENGELSMANPLAAT


De trouwlocatie op Engelsmanplaat. Foto Theo Tadema

zaterdag 4 oktober 2003

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel is te voorbarig geweest met het aanwijzen van de Engelsmanplaat als trouwlocatie. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de gemeente op de vingers getikt. Dongeradeel moet een ontheffing aanvragen op basis van de Natuurbeschermingswet.

De Engelsmanplaat is weliswaar toegankelijk voor het publiek, maar wel onder voorwaarden. Dongeradeel moet zich aan tenminste vier richtlijnen van de Natuurbeschermingswet houden. Van drie uur voor tot drie uur na hoog water mogen zich geen mensen op het eiland bevinden om de overvloedende vogels niet te verstoren op de hoogwatervluchtplaats. Ook mag de groep bruiloftsgasten niet uitzwermen over het eiland.

Een voltrekking van het huwelijk mag alleen tussen 9 en 17 uur plaats vinden. Mogelijk dat in het voorjaar, tijdens het broedseizoen, trouwerijen worden verboden. Onlangs werd het eerste officiële huwelijk voltrokken op de Engelsmanplaat.

Bron: Leeuwarder Courant