Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

ONDERHOUD ROTTUMEROOG HELEMAAL GESTAAKT

dinsdag 5 juli 2005

HARLINGEN - Lang is het advies in de la blijven liggen, maar eindelijk heeft het de top van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat behaagd te beslissen over het stopzetten van het onderhoud van Rottumeroog. De Waddenvereniging is verheugd dat het eiland zich nu verder natuurlijk kan ontwikkelen.

Temmen van grote dynamiek
In 1991 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat besloten de levensduur van het meest oostelijke waddeneiland te verlengen door hier ‘natuurlijke onderhoudsmaatregelen’ uit te voeren. Dit hield in dat elk voor- en najaar ploegen van Rijkswaterstaat, versterkt met vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottum, weken op het eiland verbleven en dan pogingen deden de grote dynamiek van Rottum te temmen. Dat betekende concreet helm aanplanten om duinvorming te stimuleren en rietmatten neerzetten om zand te vangen.
Al in 2003 heeft de BAKR (Beheer Advies Kommissie Rottumeroog en Rottumerplaat), waar ook de Waddenvereniging in deelneemt, op basis van de tweede evaluatie, de minister geadviseerd met deze maatregelen te stoppen. Het helpt nl. niet en het verstoort de vogelwereld wel.

'Voortzetting onderhoud niet zinvol'
De Minister erkent nu dat voortzetting van het onderhoud niet zinvol is. Het onderhoud wordt beëindigd; er wordt alleen nog kort in voor- en najaar opgeruimd; vogelwachters van Staatsbosbeheer bewaken Rottum in de zomer; en er zal meer voorlichting over de natuurlijke ontwikkelingen op touw worden gezet. Natuurlijk vinden periodiek evaluaties plaats.
Dit betekent niet dat het eiland nu ten prooi valt aan de golven. Rottumeroog ontwikkelt zich heel behoorlijk, bouwt een enorme zandmassa op aan de westkant. En Rottumerplaat groeit zelfs nog steeds.

Bron: Waddenvereniging