[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 RIJKSWATERSTAAT VERBREEDT VAARGEUL HOLWERD - AMELAND

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

RIJKSWATERSTAAT VERBREEDT VAARGEUL HOLWERD - AMELAND

donderdag 4 augustus 2005

HOLWERD/AMELAND - De vaargeul van Holwerd naar Ameland wordt verbreed. Rijkswaterstaat hoopt daarmee problemen voor de veerdienst te voorkomen. Een baggerschip moet de geul geregeld uitbaggeren om ervoor te zorgen dat de veerboot niet vastloopt. Voor de lange termijn wordt overwogen een nieuwe geul te graven in de buurt van de veerdam van Holwerd.
De geul het Kikkergat van Holwerd naar Ameland slibt vaak dicht. De laatste paar jaar moet het baggerschip om de twee maanden worden ingeschakeld om te voorkomen dat veerboten vertraging oplopen of vast komen te zitten. Voorheen hoefde Rijkswaterstaat slechts een keer per half jaar in actie te komen. De extra baggerwerkzaamheden kosten Rijkswaterstaat per jaar honderdduizenden euro’s extra.

De oorzaak van het snelle dichtslibben ligt onder meer in de verschuiving van het wantij in westelijke richting. Hierdoor loopt er zowel bij eb als bij vloed minder water door de geulen tussen Holwerd en Ameland. Het zijn de getijstromen die de geulen in de Waddenzee op diepte moeten houden, zonder getijstroom geen geul. Met name bij een oostenwind is de waterstand zo laag dat de veerboot vast kan komen te zitten. In ieder geval kan er dan geen vaart worden gemaakt en wordt de dienstregeling soms met grote vertragingen uitgevoerd.

Ernstige vertragingen
De problemen zorgen voor veel schade op het eiland. Met name ondernemers klagen. Ritten naar de vaste wal duren vaak een half uur langer. 'Kun je nagaan wat voor schade dat al met al oplevert’, aldus wethouder IJnsen van Ameland. Ameland dreigde Rijkswaterstaat in 2003 met schadeclaims als er niets aan de vaargeul zou worden gedaan.
Momenteel hanteert Rijkswaterstaat nog een ‘streefbreedte’ van 40 meter. De geul wordt voortaan 50 meter breed. 'Bij 40 meter kunnen de schepen elkaar nog goed passeren, maar als er door omstandigheden de geul smaller dan 40 meter wordt, kunnen schepen elkaar niet meer goed passeren en kan het ook gebeuren dat de minimale diepte van 3,5 meter in het geding komt’, legt K. Tilma, hoofd van waterdistrict Waddenzee Rijkswaterstaat Noord-Nederland uit.

Graven van nieuwe geul ?
Voor de langere termijn overweegt Rijkswaterstaat een nieuwe geul te graven (van Holwerd in noordwestelijke richting, de huidige bocht bij Blije wordt dan afgesneden en de vaarweg naar Ameland met ca. een km verkort, LK). 'We onderzoeken of dit mogelijk is en of de kosten en baten tegen elkaar opwegen.’ Ook rederij Wagenborg gaat onderzoek doen naar de voor- en nadelen van een nieuwe doorsteek. De gemeente Ameland is een groot voorstander van een nieuwe geul. Dit zou de vaartijd tussen Holwerd en Ameland met zes tot tien minuten verkorten. 'Het wordt dan veel eenvoudiger om de dienstregeling te handhaven’, aldus IJnsen.
Rijkswaterstaat begint binnen anderhalve week met het verbreden van de huidige geul. 'Het is dan weer de hoogste tijd’, aldus Tilma. De baggerwerkzaamheden zullen geen problemen opleveren voor de veerdienst. 'De kapiteins hebben contact met elkaar, zodat ze elkaar niet in de weg hoeven te zitten.’
Als er een nieuwe vaargeul wordt gegraven, dan duurt het naar schatting vier tot vijf jaar voordat de veerboten er langs kunnen varen.

Huidige veerboten Sier en Oerd
Naschrift LK: De problemen met vertragingen van de veerboten naar en van Ameland zijn in 1995 begonnen met het in de vaart nemen van de huidige veerboot Sier. Deze boot wordt niet met schroeven voortgestuwd, maar met jets. Bij lage waterstanden kan er onvoldoende water worden verplaatst om het schip op gang te houden. Tot 2003 voer de Sier dikwijls met vertragingen, met name rond laagwater. De 'oude' veerboot Oerd, een schip dat met schroeven wordt voortgestuwd, had van de vertragingen niet of nauwelijks last.
Dit is veranderd toen in juli 2003 de nieuwe Oerd in de vaart kwam. Een prachtig schip, maar met dezelfde, voor dit deel van de Waddenzee niet goed functionerende wijze van voortstuwing als de Sier. Het is merkwaardig dat de gemeente Ameland in 2001 toen de nieuwe Oerd werd aanbesteed bij Rederij Wagenborg niet aan de bel heeft getrokken. En de vraag gesteld of de nieuwe Oerd wel het juiste schip zou zijn voor dit ondiepe deel van de Waddenzee.

Bron deel gegevens: Leeuwarder Courant

Lammert Kwant