Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

'Broodroosters' Lauwersoog heten nu R.J. Cleveringsluizen


Ru Clevering bij de naar hem vernoemde sluizen
Foto Ommelander Courant

donderdag 4 oktober 2007

LAUWERSOOG - Waterschap Noorderzijlvest heeft dinsdag 2 okt. jl. de sluizen op Lauwersoog vernoemd naar Ru Clevering, oud waterschaps-voorzitter. Clevering (1914) onthulde op Lauwersoog een kunstwerk met gedenkplaat en de nieuwe naam van de sluizen: R.J. Cleveringsluizen.

In 1969 is de Lauwerszee afgesloten en is het Lauwersmeer ontstaan. Het Lauwersmeer is in het waterbeheer van het waterschap Noorderzijlvest en van het Wetterskip Fryslân belangrijk en vormt een grote bergingsboezem. Van hieruit kan bij voldoende lage waterstand op de Waddenzee het water op de Waddenzee worden geloosd. De drie spuisluizen (in de volksmond de 'drie broodroosters' genoemd) op Lauwersoog vormen daarbij het lozingspunt van het overtollige water uit het Lauwersmeer.
Clevering heeft zich gedurende zijn werkzame leven op vele manieren ingezet voor het waterbeheer. Hij was o.a. vele jaren voorzitter van de waterschappen Hunsingo, Electra en Ommelander Zeedijk.
Clevering onthulde bij de sluizen ook een kunstwerk met gedenkplaat van kunstenaresse Wia van Dijk. De gedenkplaat in de dijk geeft een korte toelichting op de persoon van R.J. Clevering: een leven in dienst van het water.

Bron: Ommelander Courant