W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 2010: KUSTWACHT ZIET ALLES OP WADDENZEE

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

2010: KUSTWACHT ZIET ALLES OP WADDENZEE

woensdag 20 februari 2008

LEEUWARDEN - Radarapparatuur en speciale camera's moeten vanaf 2010 de scheepvaart op de Waddenzee en in de zeegaten observeren en registreren. Dat leek vorig jaar niet haalbaar, maar volgens nieuw onderzoek van TNO is het wel mogelijk. De verkeersleiders van de Brandaris zouden vorig jaar verhuizen van de vuurtoren naar een nieuwe Zeeverkeerscentrale op Terschelling, maar de aanbesteding van Rijkswaterstaat mislukte.

'Niemand kon aan onze eisen voldoen. De radartechniek was het probleem. Wij wilden radardekking in het hele Waddengebied, zonder midden op het Wad een hoge mast te moeten plaatsen. Dat ging niet', vertelt directeur Arjen Bosch van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Verbinden radarbeelden
Onderzoekers van TNO bekeken de eisen opnieuw. Door radarbeelden van verschillende posten met elkaar te verbinden, moet de dekking toch haalbaar zijn, zegt Bosch. Er komen nieuwe radarantennes in Harlingen en op Vlieland.

Zo is ook het lastige zeegat tussen Vlieland en Terschelling en de aanloop van de Harlinger haven goed zichtbaar. De radarbeelden worden gekoppeld aan speciale camera's die ook beelden kunnen weergeven als er weinig licht is.

Daarmee is volgens Rijkswaterstaat het menselijk oog op de vuurtorens overbodig. De verkeersleiders van de Brandaris verhuizen naar de Zeeverkeerscentrale waar ze met behulp van de hypermoderne apparatuur de scheepvaart in het hele Waddengebied kunnen volgen en ondersteunen.

Nieuwe Zeeverkeerscentrale
Als de aanbesteding goed verloopt, zal de Zeeverkeerscentrale in 2010 draaien. De vuurtoren van Schiermonnikoog is dan in ieder geval nog een jaar de enige bemande toren op het Wad. In het proefjaar vergelijkt Rijkswaterstaat de waarnemingen met de apparatuur en die van de verkeersleiders. Na een evaluatie beslist Rijkswaterstaat of ook dat baken onbemand wordt.

Sinds 1987 speelt de discussie over de bemensing van de vuurtorens. De apparatuur in de bakens op Schiermonnikoog en Terschelling is aan modernisering toe. Rijkswaterstaat wil oude systemen vervangen en om aan nieuwe Arbo-eisen te voldoen zijn ingrijpende aanpassingen van de werkplekken van de vuurtorenwachters nodig.

In de toekomst zullen alle wadlopers mogelijk verplicht worden radarreflecterend materiaal mee te nemen, zodat ook zij kunnen worden waargenomen.

Bron deel gegevens: Leeuwarder Courant