W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 NOORDPOLDERZIJL MOGELIJK HEEL SEIZOEN ONBEREIKBAAR

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

NOORDPOLDERZIJL MOGELIJK HEEL SEIZOEN ONBEREIKBAAR


Haven Noordpolderzijl 30 maart 2008


Vaarwater Noordpolderzijl 30 maart 2008
Foto's Lammert Kwant

maandag 7 april 2008

NOORDPOLDERZIJL - De kans bestaat dat het pittoreske haventje van Noordpolderzijl het hele vaarseizoen niet bereikbaar is. Zoals vorige week gemeld is de haven dichtgeslibt en moet er gebaggerd worden om schepen met wat meer diepgang toegang tot de haven te bieden. Maar baggeren mag niet zomaar, daar zijn vergunningen voor nodig. De verwerking van die aanvraag neemt veel tijd in beslag. Wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eemsmond: 'Dat kan wel een half jaar duren en dan is het seizoen alweer voorbij'.

Tijdens de donderdagavond gehouden raadsvergadering grepen VVD en Gemeentebelangen het vragenuur aan om hun zorgen over het dichtslibben van de haven kenbaar te maken. 'Het is een markante en drukbezochte plek in de gemeente Eemsmond. Het verschijnsel dat de haven dichtslibt, doet zich al enkele honderden jaren voor. De gemeente is verantwoordelijk voor het openhouden van de vaargeul. Welke actie wordt er ondernomen?', vroeg Jan-Pieter Nienhuis (VVD) het college.

Natuurbeschermingswet maakt baggeren lastig
Wethouder Harrie Sienot legde de raad uit dat een deel van Noordpolderzijl onder de Natuurbeschermingswet staat en dat baggeren niet zomaar mag. 'Noordpolderzijl is een getijdenhaven en dat betekent dat de bereikbaarheid van de haven afhangt van het tij. De haven is dus maar de helft van de tijd bereikbaar. Bovendien is de breedte van de vaargeul beperkt. Het streven is om de vaargeul op een diepte van 85 cm beneden NAP te houden. Omdat er door de laatste stormen drempels van 60 cm hoog in de geul zijn ontstaan, is daar dus sprake van 25 cm beneden NAP. De stormen hebben duidelijk roet in 'het eten gegooid', aldus de wethouder.
De gemeente heeft meteen na de alarmerende berichten van de gebruikers van de haven poolshoogte genomen en een aantal inspecties uitgevoerd die de drempels aan het licht hebben gebracht. 'Er is inderdaad sprake van een hele beperkte toegang en dat is een groot probleem. Er moet dus gebaggerd worden', stelde de wethouder. 'Om te kunnen baggeren in een gebied waar de Natuurbeschermingswet van kracht is, moet er een vergunning worden aangevraagd. Dat duurt een half jaar en dan zou je dus op zijn vroegst in september of oktober kunnen baggeren. Dan is het seizoen voorbij en kun je de conclusie trekken dat baggeren dit jaar geen zin meer heeft.'

Bodem ploegen ?
Een alternatief is het `ploegen' van de bodem van de vaargeul. 'Daardoor worden de bulten in de geul uitgevlakt en is de haven weer beter beter bereikbaar', hield Sienot de raad voor. Ook hier zit echter weer een addertje onder het gras. 'Er moet dan eerst een risico-analyse gemaakt worden. Komt men tot de conclusie dat er geen risico's zijn, dan kan er geploegd worden. Voor dit advies staat een week of vijf en zes. Dan is binnen afzienbare tijd het leed geleden", aldus de wethouder, die hoopt dat dit voornemen kans van slagen heeft.

Bron: Ommelander Courant


ma. 31 maart 2008

HAVEN NOORDPOLDERZIJL ZO GOED ALS DICHTGESLIBD

NOORDPOLDERZIJL - Gebruikers van het haventje van Noordpolderzijl luiden de noodklok. De haven is zo goed als dichtgeslibd en dat betekent dat er geen rondvaartboot of vissersschip meer in kan. Alleen bij hele hoge waterstanden kan men het karakteristieke Usquerder haventje nog in. Men vreest het ergste, vooral omdat het toeristenseizoen binnenkort weer op gang komt.

Het is een bijzonder rustige winter geweest voor havenmeester Joke van Warners. Er is vrijwel geen schip door de havengeul van Noordpolderzijl naar de Waddenzee gegaan. Geen schroefgewoel onder in de vaargeul betekent dat het slik dat vrijwel ieder getij naar binnenkomt niet meer loskomt en blijft liggen. Zo gaat het van kwaad tot erger.
Sinds 1 november 2006 is de belangstelling om in de wintermaanden in Noordpolderzijl voor anker te gaan gering. Tijdens een zware storm werden toen diverse boten over de dukdalven getild en kwamen op de dijk of op de kade terecht. De vrees zit er sindsdien goed in bij de schippers en vanaf september vorig jaar kozen zij voor andere ligplaatsen waar ze minder last hebben van zware stormen. Zo zijn de vissersschepen van Usquert uitgeweken naar de 'grote' Eemshaven en liggen de rondvaartboten Boschwad en Noordster nu in Lauwersoog.
Er zal volgens de gebruikers op korte termijn iets dienen te gebeuren om weer schepen in de haven te krijgen, want anders zal Noordpolderzijl alleen bereikbaar zijn voor schepen met heel weinig diepgang.

Vluchthaven
Noordpolderzijl is niet alleen een toeristische trekpleister, ook geldt de haven als vluchthaven. Bij ruw weer kunnen schepen op het wad tussen Schiermonnikoog/Lauwersoog en de Eemshaven nergens anders een schuilplaats vinden. Met de ondiepe vaargeul kunnen de reddingboten van de KNRM in geval van nood de haven eveneens niet naderen.
Als er niet binnen een paar weken actie wordt ondernomen, vrezen de havenmeester, schippers en wadloopgidsen het ergste. Wadloopgids Lammert Kwant: 'Dan dreigt er een stukje bedrijvigheid van visserij, wadlopers en bezoekers van Rottumeroog te verdwijnen'.
Overigens speelt het dichtslibben van de vaargeul in Noordpolderzijl al jaren. Dat heeft alles te maken met het buiten gebruik stellen van de sluis na de bouw van een gemaal. Het gemaal houdt het waterpeil computergestuurd bij en loost wanneer het nodig is. In de tijd van de sluis liet men het water aan de binnenzijde van de dijk hoog oplopen om dan de sluizen te openen. Op die manier werd de vaargeul keurig 'schoongespoeld' en verdween het slib weer richting Waddenzee. Die mogelijkheid bestaat nu niet meer. De sluis heeft alleen nog een symbolische functie.

Zanddrempels door stormen
De gemeente Eemsmond heeft donderdag met Rijkswaterstaat de situatie in ogenschouw genomen. Duidelijk is dat de vaargeul zich nu in een slechte staat bevindt als gevolgen van de stormen in februari en maart van dit jaar. Er zijn zanddrempels ontstaan. Daardoor kunnen schepen niet of slechts met heel veel moeite de haven binnenlopen. De gemeente probeert een snelle oplossing te vinden.
De storm van 2006, waardoor schepen op de wal sloegen, heeft overigens geen nadelige gevolgen gehad voor de bereikbaarheid van de haven. Het hele jaar door was Noordpolderzijl goed te bereiken. Vorig jaar zijn er 300 schepen van toeristen geweest, in 2006 waren dat er 350.
Het toeristenseizoen gaat dinsdag 1 april weer van start en loopt tot 1 oktober. Het havenseizoen voor bedrijven loopt van 1 maart tot 1 november.

Bron: Ommelander Courant